Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

458111_307970535936832_1775605352_o Oskar
Ojap
30.01.2013

Individuaalne aasta eesmärk igale esinduskogu liikmele.

Eesmärk:
1. Luua esinduskogude liikmetele stiimul tööks vajalike teadmiste edasi arendamiseks.
2. Anda avalikusele võimalus paremini hinnata ja võrrelda poliitikute saavutusi, pühendumust ja efektiivsust.
3. Aidata muuta tihedamaks poliitikute suhtlemist erinevate huvigruppide, ekspertide ja kogu ülejäänud ühiskonnaga.

Meetmed:
1. Iga KOV volikogu või riigikogu liige võtab igal aastal endale 1-3 prioriteeti, millega ta aasta jooksul püsivalt tegeleb – seda võib võtta kui uusaastalubadust Eest rahvale. Valik peaks lähtuma soovist lahendada mingi riiklikul või kohalikul tasandil eksisteeriv probleem.
2. Aasta jooksul peab valmima vähemalt bakalaureuse töö mõõtu uurimustöö-tegevusaruanne, kus on: valitud probleemi kirjeldus; lahenduste analüüs, mille hulgast on autor argumentidega põhjendades ja asjakohasele kirjandusele ning ekspertarvamustele, küsitlustele jms viidates välja toonud tema meelest parima; eesmärki, mille saavutamist ta mingi ajaperioodi jooksul taotleb; loetelu sammudest mida on eesmärgi saavutamiseks vajalik astuda; loetelu sellest, mis aasta lõpuks tehtud sai; teiste aasta jooksul toimunud arengute kirjeldus.
3. Lisaks sellele oleks fookuse hoidmiseks vajalik ka kord kvartalis koostada vahearuanne, kus kuu täpsusega oleks kirjas, milliseid materjale on läbi töötatud, kellega ja millisel viisil on konsulteeritud ja milliseid muutusi antud valdkonnas on toimunud, et kindlustada töö järjepidevus.
4. Kõigile, kes antud kohustust ei täida, on ette nähtud mõjusad sanktsioonid – näiteks 3 kuu töötasu kinni pidamine vms.
5. Tehtud töö hindamiseks valitakse asjakohaste huvigruppide esindajate ja valdkonna ekspertide hulgast komisjon. Komisjon tutvub poliitiku aastatööga ja toob välja selle tugevused ja nõrkused ning laseb autoril oma töö ära kaitseda (protsess sarnaneks ülikooli diplomitööde kaitsmisega). Hinnete panemine pole ilmselt vajalik – piisab kui komisjon annab hinnangu, et kas töö oli hästi või halvasti tehtud ja kas lugeda see arvestatuks.
6. Tehtud töö on avalikkusele kättesaadav ning ideaalis võiksid poliitikud ka jooksvalt oma tegemistest blogida. See annab esiteks poliitikutele võimaluse näidata avalikkusele enda tööpanust mõnele probleemile lahenduse leidmisel ja selgitada takistusi, mis on pärssinud enama saavutamist. Teiseks annab see avalikkusele võimaluse märgata, kui pühendunud keegi on Eestis elu paremaks muutmisele.

Tulemused:
1. Kõik poliitikud omandavad sügavamad teadmised neile huvi pakkuvatest probleemidest, mis Eestis lahendamist vajavad.
2. Tõuseb poliitikute ja ülejäänud ühiskonna vaheline sidusus, sest kvaliteetse töö tegemiseks tuleb poliitikutel minna konsulteerima ekspertide ja huvigruppidega ning ilmselt ka tavainimeste arvamust lähemalt uurida.
3. Selle tulemusel paraneb loodetavasti nii seadusloome kvaliteet kui ka elukorraldus kohalikul tasandil.
4. Poliitikute elukestev õpe saab olema märksa intensiivsem ja rahvas saab endale targemad valitsejad.

Lisa: PDF seletuskirjaga.

link: dl.dropbox.com/u/51869788/Individuaalne%20eesm%C3%A4rk%20igale%20esinduskogu%20liikmele%20-%20seletuskiri%20ja%20ettepanek%20Rahvakogu.ee%20jaoks.pdf

Missing Missing Missing
Aa0114715
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile