Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Koostöö
Kogu
30.01.2013

Põhiseadus viia kooskõlla Valimisseadusega.

Ettepaneku autor Illar Alla, saabus e-posti teel:
1938.a. PS sätestas isikuvalimised. § 67. Riigivolikogul on kaheksakümmend liiget, kes valitakse üldisel, ühetaolisel, otsesel ja salajasel hääletamisel ning isiku valimise teel enamusvalimise põhimõttel.
Meie 1992.a. PS ei sätesta isikuvalimisi ega sätesta ka Parteilisi valimisi.
§ 60…. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed.
RK Valimisseadus seab aga eelistused Parteide/erakondade MTÜ-dele, keelustab valimistest osavõtu teiste MTÜ-de (ka Valimisliidud) suhtes. Seadusandja teeb Valimisseadusega praktiliselt võimatuks üksikkandidaatide pääsemise Riigikokku – seda on tõestanud seadus ja viimased valimised.
Kuigi Põhiseaduse kohaselt reglementeerib Valimiste korra Valimisseadus – ei tohi Valimisseadus sätestada kitsendusi, mis on Põhiseadusega vastuolus.

Missing Missing Missing Vello Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing
Aa0114715 Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile