Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Virgo
Kruve
30.01.2013

E-valimise võimalus ka pühapäevaks ehk valimispäevaks (Põhiseadus § 60 alusel)

Anda valijale võimalus e-valimiseks mitte ainult eelvalimise päevadel (10. kuni 4. päev enne valimispäeva), vaid ka valimiste toimumise päevaks, nagu see on Põhiseaduses § 60 kirja pandud. „Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval.“ E-hääletus ka pühapäevaks!
Siiani on 2007. ja 2011. aasta e-valimised olnud eelvalimiste päevadel (10. kuni 4. päev enne valimispäeva) ja valimispäeval ehk märtsikuu esimesel pühapäeval elektrooniliselt valida pole võimalik. Järelikult pole e-valimised täitnud põhiseaduse nõuet, sest need on toimunud teisel ajal. Pealegi aktiivse valimisagitatsiooni tingimustes.
See ettepanek tekitab kulutusi, sest e-valimiste serverid tuleb võrku lülitada ka pärast eelvalimiste toimumist. Senise praktika kohaselt toimus serveri transport häälte lugemiseks VVK ruumidesse pühapäeval ehk valimispäeval. Arvestades, et sellest protseduurist ei saa loobuda, siis pühapäeval saaks e-valimised toimuda lühemat aega kui on avatud valimisjaoskonnad. Arvan, et 4 tundi oleks piisav aeg e-valijatele oma hääle muutmiseks ehk ülehääletamiseks. Selle järel toimuks serveri lahtiühendamine võrgust, transport VVK ruumidesse ja häälte dekrüpteerimise ning lugemise protsess.
Üks ohukoht on topelt hääletamise välistamine. Siiani on seda tehtud nii, et eelvalimiste järel võrreldakse ära jaoskondades käinud eelhääletajad ja nende antud võimalikud e-hääled on tühistatud. Praegune muudatus vajab jõustumiseks infot pühapäeval jaoskonnas käiate kohta. Samuti jaoskondadele infot, et kes on 4 tunni jooksul edastanud e-hääle. See võiks välja näha nii, et pärast pühapäeval e-valimiste sulgemist tehakse kõigile valimisjaoskondadele kättesaadavaks selle 4 tunni jooksul e-hääletajate andmed(isikukood). Valimisjaoskonna liikmed kontrollivad enne paberist hääletussedeli andmist ega valija pole e-hääletanud samal päeval. Kui ta on seda teinud, siis talle paberist sedelit ei anta. Lugemisele läheb tema e-hääl. Muidu saab ta 2 häält kui lastakse ka paberil hääletada.
Pühapäeva hommikul jaoskonda läinud valijad sisestatakse infosüsteemi. Kui ta jõuab e-hääletada enne selle lõppemist, siis tema e-hääle tühistab elektrooniliste valimiste komisjon ja lugemisele läheb paberil antud hääl.
Kehtima jääb senine põhimõte, et paberil hääletamine tühistab e-hääle ja keegi ei saa topelt hääletada. E-valimistel loeb viimasena antud hääl ja selle saab tühistada enne lugemisele minemist ehk tehniliselt on võimalus pühapäevaseks e-hääletuseks olemas.
Kasu valijale on selles, et ta saab kuni viimase valimiskampaania päevani teha oma eelistuse ja pühapäeval seda ka muuta.
See muudatus eeldab, et valimisjaoskonnad ja e-valimiste komisjon vahetavad andmeid valijate kohta ja tagavad igalt valijalt ainult 1 hääle lugemisele minemise.
Kui keegi väidab, et e-valimiste korraldamine pühapäeval lühendatud ajaga on infotehnoloogiliselt kulukas või seotud turvariskidega, siis peaksime kogu valimiste süsteemi lihtsustama ja pöörduma tagasi paberil hääletamisele.

A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Missing Missing Missing Missing Missing Aa0114715 Missing
Missing Missing Minuesinemine Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Võrdsed hääletustingimused on olulised

Ettepanekul on iva olemas, kui e-hääletamine on võrdsustatud tavalise hääletamisega, siis peaks see toimuma ka täielikult samadel alustel. Samas pole ma kindel, kas pakutud tehniline lahendus on üldse sobiv.

Märt Põder
30. jaanuar