Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

76052_10150134996984908_7612480_n Kaarel
Vaidla
30.01.2013

Valimiskampaania sisulisemaks ning rahvaesindajate töö jälgitavamaks muutmine

Üheks oluliseks probleemiks Eesti Vabariigi hetkedemokraatias on kõrgeima võimu kandja, rahva alahindamine inimeste poolt, kes soovivad kodanikke esindada või seda juba tegelikult teevad. Agitatsiooniperioodil keeldutakse esitamast sisulist ülevaadet kavatsetavatest ja juba tehtud tegevustest. Selle asemel on ülekaalus loosungid, teesid või hinnangulised lühirepliigid. Tihtilugu on selle tagajärjeks valijate pettumus – valitud esindajad ei teosta loosungitest eeldatud poliitikat. Kodanikud, keda esindatakse on väärt lugupidavamat kohtlemist ning sisulisemat arutelu. Kodanikke tuleks kohalde võrdväärsete partneritena, eriti kui kõneldakse nende endi võimu esinduslikust teostamisest.
Valimisagitatsioon tuleb muuta sisulisemaks. Ei saa eitada üldvisioonist ja maailmavaatest kõnelemise tarvidust, kuid keksenduda tuleks tegevustele, mis aitavad seda visiooni ellu viia. Veel enam – meetmeile, mis need tegevused võimalikustavad. Tutvustada tuleks tarvilikke seadusemuudatusi ning arutleda nende muudatuste võimalike mõjude üle. Visandada võimalikud seadusettepanekud ning põhjendada nende tarvilikkus. Visandada erinevate ettepanekute kuluarvestused võimalusi ja ohte arvesse võttes. Esitada oma nägemus riigieelarve koosseisust valitsemisaastate jooksul. Valija ei karda numbreid, matemaatilisi tehteid ning sisutihedat ja loogilist avalikku arutelu. Pigem hirmutab teda võimalik pettumustunne olukorras, kus valitud erakonna meelepäraste loosungite kest ei sisalda sugugi eeldatut. Demokraatia eeldab, et seda teostavate kodanike otsused on teadlikud ja kaalutletud – valimisagitatsioon peaks sellele kaasa aitama.
Sisulisemad valimiskampaaniad võimaldaksid paremini jälgida ka rahvaesindajate hilisemat tööd ning lubaduste ning tegelike tegevuste kooskõla. Seejuures võiks kodanik olla rahvasaadikute tööst veel paremini informeeritud. Näiteks võiks avalikel hääletustel nõuda rahvasaadikutelt kuni 500 tähemärgilist seletuskirja sellele, miks kunatine valik teostati. See annab kodanikule kindlustunde, et rahva esindajad mõtlevad enne kui ütlevad. Ka komisjonide töö aruandlus võiks olla praegusest sisukam ning mitte pelgalt vastuvõetud või menetlusse võetud seaduste loetelu ning arutelude ühelauselise nending.Tööperioodi lõpus võiks valitud esindajad esitada kodanikele põhjaliku ülevaate tehtud tööst ning sama põhjalikult arutleda ka selle üle, mis tegemata jäi, mõlemat korralikult põhjendades ja selgitades.
Loomulikult on väga suur osa teabest juba praegu mingil kujul kättesaadav – oluline on aga see, et rahvas oleks teadlik viisidest, kuidast sellele ligi pääseda. Igaüks ilmselt ei satu ilma konkreetse huvita ja isikliku seotuseta seaduste või riigieelarve selgitustele, Riigikogu komisjonide protokollidele jms. Rahvaesindajate ja erakondade panus rahva teavitamisel võiks olla praegusest oluliselt suurem. Teadlikkus valikute tegemisel on demokraatia põhialuseid.

link: muasaasu.wordpress.com/

Missing Missing Missing Missing Missing 2003.01.20.passipilt Missing Heli_koit Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 76052_10150134996984908_7612480_n Mati2 Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Tugevused / Võimalused

Tugevused:
+ Valimisplatvormide ning valitsemistoimingute protokollide sisutihedamaks muutumine;
+ Valimisplatvormide ning valitsemistoimingute protokollide parem kättesaadavus ning rahvaesindajate töö parem kontrollitavus.

Võimalused:
+ Kodanikel on parem ülevaade sellest, mida mandaadi saanud saadikud Riigikogus tegelikult tegema asuvad;
+ Kodanikel on parem ülevaade sellest, mida mandaadi saanud saadikud Riigikogus tegelikult teevad;
+ Valimisarutelu muutumine sisulisemaks;
+ Poliitilise pädevuse kasv ühiskonnas;
+ Võimu ja rahva lähendamine.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
30. jaanuar

Nõrkused / Ohud

Nõrkus:
– Kandidaatidel, rahvasaadikutel ning ametnikel kulub palju tööaega kodanikele tagasiside

Ohud:
– Kodanike teavitamine oma tegevusest võib röövida aega, mida rahvasaadik saaks panustada.

Tugevused ja võimalused näivad nõrkusi ja ohte üles kaaluvat.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
30. jaanuar

Laiendusettepanek

Lisan lingi varasemale ettepanekule:

link: www.rahvakogu.ee/ideas/1583-esindatavate-parem-teavitamine

Kaarel Vaidla
30. jaanuar