Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Riigikogu eelnõude lugemine ja lõpphääletus, jagada riigikogu ja rahvakogu vahel

Riigikogu eelnõude lugemine ja lõpphääletus, jagada riigikogu ja rahvakogu vahel.

Rahvakogus osalevate inimeste hääleõiguse määraks haridus.
Õppeprogrammi eduka läbimise korral, lisatakse rahvakogu keskkonda kodaniku hääleõiguse punktid. Erinevad haridusteed, tagavad kodaniku pädevuse vastavates valdkondades ja selle järgi määratakse kodanikule hääleõiguse volitused. Volitused hakkaks lähtuma kodaniku hääleõigus punktidest, mis omakohta tulenevad akadeemilisest kraadist ja õppeasutusest, kus haridus omandatud. Õppeasutusi hakkab taseme järgi hindama hariduskogu, mis koosneb kõrgkoolide poolt valitud esindajatest.
Sedasi saab süsteemi, kus kodaniku pädevuse tagab tema hariduskäik kindlas otsustusvaldkonnas. Näiteks, kui on küsimus elektriautode soetamise osas, siis teema hõlmab mehaanika-,keskkonna- ja majandusvaldkonda, mille eksperdid saavad anda ka määravaid hääli. Juhul kui inimesel on mitu akadeemilist kraadi, mis hõlmavad mitmeid eelnõus sisaldavaid valdkondi, siis saab ta ka vastava arvu rohkem hääleõiguse punkte.
Erandlikud küsimused, mille sisuks on näiteks rohkem üldine rahvuslik meelsus, mitte erialane spetsiifika, lähevad üldhääletusele, kus hääleõiguse saab iga keskkooli lõpetanud kodanik.
Eelnõude lugemise vältel, saaks iga volitatud rahvakogu kodanik, teha avalikult loetavaid kriitilisi märkusi eelnõu osas. Kriitiliste märkuste tase ja tabavus on hinnatud teiste kodanike poolt, kellel on akadeemiline volitus antud temaatikas.
Hääletust saab teostada läbi interneti, ID-kaardi abil kodus, postkontorites või raamatukogududes leiduvates hääletuspunktide.

Selle muudatusega saaks kaasata otsuste tegemistesse akadeemiliselt kinnitatud eksperte, mis muudaks otsuste tegemise asjatundlikumaks. Ühiskondlikult saaks rohkem tunnustust need, kes on valinud kõrghariduse omandamise tee. Võimalus, anda praktiline panus riigi töösse, suurendaks kodanike huvi riigi tegemistesse ja tõuseks usaldus riiklike struktuuride suunas.

Marektamm-5
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile