Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Johannes
Valk
31.01.2013

Lõpetada FIE-de omanikutulu maksustamine sotsiaalmaksuga.

Lõpetada FIE-de omanikutulu maksustamine sotsiaalmaksuga.
Sellega paraneb riigikassasse maksude laekumine enam makstava tulumaksu näol.
Selgitus.
Osalise vastutusega töötavate äriühingute korral omanikutulu väljamaksmisel sotsiaalmaksu ei rakendata.
Täisvastutusega töötavate FIE-de korral lisandub tulumaksule sotsiaalmaks.
Kehtiva sotsiaalmaksuseaduse alusel maksustatakse FIE-de omanikutulu sotsiaalmaksuga kuni töötasu alammäära 15-kordse summani.
2013. aastal kuni 57 600 eurose aastatuluni. Peale sotsiaalmaksu mahaarvamist maksustatakse ülejäänud summa tulumaksuga. Antud juhul sotsiaalmaks 33 % ehk 19 008 eurot ja tulumaks 21 % ehk 8104 eurot. Kokku omanikutulult maksudeks 27112 eurot, ehk 47 %.
Äriühingu dividendide (omanikutulu) väljamaksmisel piirdutakse 21 %-lise tulumaksuga. 57600 euro korral on see 12096 eurot, Viimane summa on üle 2 korra väiksem kui see oli FIE-de korral.
Taoline, suurema vastutusega väikeettevõtjate kõrgem maksustamine on äärmiselt ebaõiglane. Seda ei kasutata mujal maailmas.
Maksude laekumise seisukohalt on tehtud otsus väär, sest ebaõiglaselt kõrgest maksutasemest tingituna näitavad FIE-dest väikeettevõtjad oma tulusi enamasti töötasu alammäära piires. Seetõttu jääb riigil laekumata lisaks sotsiaalmaksule ka tulumaks.
FIE-de väikeeraettevõtlus on ratsionaalseim ja kohanemisvõimelisim ettevõtlusviis. Rasketel aegadel toimib see kui puhver.
Antud juhul on väikeettevõtluse areng takistatud. Viimane vähendab majandussurutisest välja tuleku võimalusi.

link: www.riigiteataja.ee/akt/125102012024?leiaKehtiv

Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing
Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile