Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Jüri
Adams
31.01.2013

riigi poolne rahastamine: tegevustoetus ja valimiskampaaniatoetus

Kui Eesti riik pakub Eestis tegutsevatele erakondadele või kellelegi teisele, kes tegeleb poliitilise tegevusega, rahalist toetust, siis taolise regulaarse toetuse puhul peaks olema tegemist tegevustoetusega. Ükskõik, milline saaks olema taolisi toetusi jaotav asutus ja toetuse jaotamise täpsem kord, taolise toetamise puhul peaks olema 1) toetuse soovija taotlus vastavat toetust saada, 2) pakutav toetus peaks olema sihtotstarbeline (võimalik, et on otstarbekas, et riik kehtestab rohkem kui ühe, erineva sihtotstarbega toetuse liigi), 3) toetuse saanud erakond või muu isik (resp. organisatsioon) annab regulaarselt aru toetuse kasutamise kohta ja riigil on toetuse kasutamise kontrollimise õigus.

Eelmises lõigus kirjeldatud, erakonnale või muule isikule antava tegevustoetuse puhul peab olema ka selge keeldude loend, milleks saadud toetusraha ei tohi kasutada. Selliste keeldude hulgas pean kõige otsustavalt tähtsaks keeldu kasutada riigi poolt tegevustoetusena antavat raha valimiskampaaniates. Sellise keelu tagamiseks on vajalik veel ka see, et riigilt saadav toetusraha ei oleks sedavõrd suur, et seda saaks kasutada valimiskampaaniate rahastamiseks (resp. kampaaniate võlgade tasumiseks), nagu seda praegu praktiseeritakse.

Praegune erakondade rahalise toetamise süsteem, mille puhul ei ole kehtestatud sihtotstarbeid ega aruandlust, lõpetatakse sellisel moel, et tulevikus on praeguse ilma sihtotstarbeta rahalise toetuse asemel vähemalt kaks erinevat toetuste liiki: 1) erakondade tegevustoetus ja 2) valimiskampaania läbiviimise toetus. Viimane erineb erakondade tegevustoetusest selle poolest, et sellist toetust on õigus saada igal valimisnimekirjal (resp. erakonnal või muul organisatsioonil, mis on vastava nimekirja üles seadnud; või ka üksikkandidaadil), kusjuures põhiliselt sama suure kandidaatide hulgaga nimekirjadele antavad toetused oleksid võrdsed (näit. kõik riigikogu valimistel konkureerivad nimekirjad, (resp. ringkonnanimekirjade rühmad, kui üleriigilised nimekirjad peaksid kaduma) milles on vähemalt 101 kandidaati jne.).

Arvan ka, et on sobiv, kui kõik erakondade, valimisnimekirjade ja poliitilise tegevuse toetamise küsimused oleksid reguleeritud eraldi seaduses, mille tinglik nimetus võiks olla „Valimiskampaaniates osalemise ja poliitilise tegevuse riigi poolt toetamise seadus.”

Marektamm-5 Missing Missing
Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile