Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Jüri
Adams
31.01.2013

KOV valimisringkonnad ei tohiks olla liiga suured

Eestis kasutusel olev proportsionaalne valimissüsteem, kus kasutatakse avatud nimekirjade põhimõtete sel teel, et hääletamise tehnikas antakse hääled konkreetsete kandidaatide poolt, mille tagajärjel esialgne nimekiri reastub ümber, ei sobi hästi kasutamiseks pikkade ringkonnanimekirjade puhul, kus valijate valimiskäitumine hakkab sarnanema suletud nimekirja kasutamisele või majoritaarsele valimissüsteemile. Viimase kümnekonna aasta jooksul on paljudes kohaliku omavalitsuse üksustes viidud läbi üha suuremate valimisringkondade moodustamine, tihti üheainsa hiigel-valimisringkonna moodustamine.

Kohaliku omavalitsuse valimise seaduses tuleks taastada norm, mis sätestaks valimisringkonna mandaatide kõrgeima lubatava ülempiiri, millest suurema mandaatide arvuga valimisringkondi ei tohiks olla. Taoline ülempiir ei tohiks olla mitte mingil juhul olla suurem kui 15 mandaati valimisringkonna kohta, kuid veelgi paremini sobiks ülempiiriks mõni arv vahemikust 12 – 14.

-------------------------------------------------------------------------------

Ettepanek sundpolitiseerimise teema rühma juurde, sisuliselt kuulub osalt ka rahastamise teemarühma alla

Kui riigikogu valimiste rahastamise väärtarvitused toimuvad valdavalt riigi poolt riigikogus esindatud erakondadele ebamõistlikult suurte rahasummade andmise teel, nii et olulist osa sellest rahast kasutatakse valimiskampaaniate finantseerimiseks (resp. nende võlgade tasumiseks), siis kohaliku omavalitsuste valimiste rahastamise valdkonnas on vähemalt osas omavalitsusüksustes, sealhulgas paljudes linnades, levinud korruptiivsed praktikad, kus nendes omavalitsustes ainuvalitsevad või domineerivad jõud kasutavad kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste puhul enda kampaaniate teostamiseks omavalitsuse rahalisi ja muid vahendeid.

Samal eesmärgil sunnitakse tegutsema ka omavalitsuse ametnikud, kes õiguslikult ei peaks olema kohustatud niisugustest tegevustest osa võtma, seda nii ametlike valimiskampaaniate ajal kui väljaspool kampaaniate perioode.

Hetkel ei ole Eestis ei süsteemi ega personali nende kuri- ja väärtarvituste tõrjumiseks ja ennetamiseks. Eesti vajab eraldi programmi eelpoolkirjeldatud korruptiivsete praktikate ja ametnikele surve avaldamise tõrjumiseks. Võimalik, et oleks vaja päris eraldiseisvat seadust. Rõhk peaks olema kõikvõimalikel ennetavatel meetmetel, tagantjärele karistamisele panuse tegemine on sama hästi kui mõttetu. Muuhulgas peaks see seadus keelama omavalitsuste rahalist ja muude vahendite erapooliku kasutamise, sealhulgas omavalitsusüksuse massiteabevahendite kasutamise valimistulemuse kujundamise eesmärgil. Võimalikele valimiskonkurentidele tuleb tagada võrdsed võimalused.

Omavalitsuse ametnike erapooletuse säilitamise toetamine tuleks panna mõne pädeva ametniku kohustuseks. Võimalik, et omavalitsuse rahaliste vahendite kasutamise kontroll ja nende erapooliku kasutamise uurimine tuleks sätestada riigikontrolli ühe ülesandena.

Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile