Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Jüri
Adams
31.01.2013

Takistadai KOV vahendite ja ametnike kasutamist valimiskampaaniaks

Kui riigikogu valimiste rahastamise väärtarvitused toimuvad valdavalt riigi poolt riigikogus esindatud erakondadele ebamõistlikult suurte rahasummade andmise teel, nii et olulist osa sellest rahast kasutatakse valimiskampaaniate finantseerimiseks (resp. nende võlgade tasumiseks), siis kohaliku omavalitsuste valimiste rahastamise valdkonnas on vähemalt osas omavalitsusüksustes, sealhulgas paljudes linnades, levinud korruptiivsed praktikad, kus nendes omavalitsustes ainuvalitsevad või domineerivad jõud kasutavad kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste puhul enda kampaaniate teostamiseks omavalitsuse rahalisi ja muid vahendeid.

Samal eesmärgil sunnitakse tegutsema ka omavalitsuse ametnikud, kes õiguslikult ei peaks olema kohustatud niisugustest tegevustest osa võtma, seda nii ametlike valimiskampaaniate ajal kui väljaspool kampaaniate perioode.

Hetkel ei ole Eestis ei süsteemi ega personali nende kuri- ja väärtarvituste tõrjumiseks ja ennetamiseks. Eesti vajab eraldi programmi eelpoolkirjeldatud korruptiivsete praktikate ja ametnikele surve avaldamise tõrjumiseks. Võimalik, et oleks vaja päris eraldiseisvat seadust. Rõhk peaks olema kõikvõimalikel ennetavatel meetmetel, tagantjärele karistamisele panuse tegemine on sama hästi kui mõttetu. Muuhulgas peaks see seadus keelama omavalitsuste rahalist ja muude vahendite erapooliku kasutamise, sealhulgas omavalitsusüksuse massiteabevahendite kasutamise valimistulemuse kujundamise eesmärgil. Võimalikele valimiskonkurentidele tuleb tagada võrdsed võimalused.

Omavalitsuse ametnike erapooletuse säilitamise toetamine tuleks panna mõne pädeva ametniku kohustuseks. Võimalik, et omavalitsuse rahaliste vahendite kasutamise kontroll ja nende erapooliku kasutamise uurimine tuleks sätestada riigikontrolli ühe ülesandena.

Img_9504 Passipilt_eero_rang Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

KOV vahendid on kohaliku elu korraldamiseks

mitte mõne erakonna valimiskampaania rahastamiseks. Lingil toodud meediast läbi käinud juhuslikult vahele jäänud Riina Altpere juhtum. Koomiliseks teeb see, et tema tegemiste üle teostas järelvalvet teine Keskerakondlane Hilja-Anne Merzin, kellele maksti igakuist suurt autotoetust, kuigi temal puudus juhiluba ja temal autot ei olnud.
Nende tegevuse ja soodustuste taga oli Toomas Vitsut, kes saatis Keskerakonna valimisreklaame ning jättis 381 kirja postituskulud volikogu kantselei kanda. Siit moodustub ainult üks lüli politiseeritud ametnikest ning vahendite väärkasutusest.

Tallinna TV on maksumaksja vahendite kuritarvitamise tipp.

link: www.epl.ee/news/eesti/tallinna-ametnik-teeb-tootelefoniga-valimisreklaami.d?id=51179313

Joonas Künstler
31. jaanuar