Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Märt
Põder
31.01.2013

Suurendada proportsionaalsust (ehk rahva tahte võrdelist kajastumist)

Kuigi meie valimissüsteem peaks olema põhiseaduse järgi proportsionaalne, on siiski see proportsionaalne ainult tinglikult. Künnis, häälte ülekandumine isikutelt parteidele, strateegiline hääletamine jms vähendavad proportsionaalsust, mille printsiibiks on, et valitud esinduskogus peab olema võrdeliselt esindatud iga valijate grupi tahe.

Minu ettepanek on võtta suund proportsionaalsuse radikaalsele suurendamisele. Proportsionaalsuse suurendamine eesmärgina on parem juhuslikest ettepankutest valimissüsteemi kohta, sest see annab reformimisele selge suunitluse ja välistab ad hoc muudatused, mis ei pruugi reaalselt kasu tuua. Proportsionaalsuse suurendamise egiidi all saab oluliselt lihtsustada valimissüsteemi ja loobuda eri piirangutest, mis püüavad esinduskogusid rahva tahte kiiremate muutumiste eest kaitsta. Ehk siis saab:

* Loobuda valimiskünnisest
* Loobuda erakonna loomisega seotud piirangutest
* Loobuda kautsjonitest
* Loobuda häälte valija tahte vastasest ülekandmisest
* Loobuda segasest valimisringkondade süsteemist
* Viia sisse eelistushääletamise

Proportsionaalsuse suurendamine on üldine suundumus ja see on ka eri maade valimisüsteemide kaasajastamise eest seisvate organisatsioonide eesmärk. Ka annab sellise eesmärgi seadmine mõõdupuu arengu edukuse hindamiseks, mis üksikute ja juhuslikumat laadi muudatuste puhul pole otseselt võimalik.

Sisuliselt tähendab proportsionaalsuse suurendamine rahva tahte suuremat kajastumist esindajatekogus elik suuremat demokraatlikkuse määra ühiskonnas.

link: et.wikipedia.org/wiki/Võrdeline_valimissüsteem

Missing Missing Missing Missing Missing Missing 76052_10150134996984908_7612480_n
Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Demokraatlikkuse kasv

+ Ettepaneku vastavus põhiseaduse proportsionaalsuse nõudega (Eesti Vabariigi põhiseaduse § 60).
+ Proportsionaalsuse kasv valimiskünnise, d'Hondti jagajate jada ja kompensatsioonimandaatide kaotamisel (Riigikogu valimise seaduse § 62 lg 3 ja lg 5 muutmine).
+ Eelistushäälte rakendamine võimaldaks häälte kao vähendamist - kodanike esindatuse tunde kasv.
+ Erakondadega seotud piirangute kaotamine ja kautsjoni kaotamine laiendaks ilmselt kandidaatide hulka ja kandepinda.
+ Valimissüsteemi lihtsustumine.
- Poliitilise "müra" kasv (tegelikult võiks ju olla positiivne nähtus kuivõrd demokraatlik - seni aga esitatud negatiivsena).
- Erakondade ja kandidaatide suurem hulk muudab valimised kallimaks ning võib tekitada nn. naljakandidaatide esiletõusu, kelle naljategemise peab riik/maksumaksja kinni maksma.
Praeguse süsteemi murekohaks on selge suurparteide eelistamine valimissüsteemis – seega nelja erakonna Riigikogu ei ole mitte normaliseerumise, vaid hoopis normaliseerimise tulemus.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
31. jaanuar