Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Henri
Sepp
31.01.2013

LÕPETADA ERAKONDADE RAHASTAMINE RIIGIEELARVEST!

Lõpetada riigieelarvest erakondade rahastamine. Vähemalt niikauaks kui ei jätku raha pensionite tõusuks.
Erakondi rahastatakse liikmemaksudest ja annetustest. Liikmemaksude suurus ja tasumine määratletakse erakondade endi poolt (põhikirjas). Annetusi kontrollib rahastamise järelevalve komisjon.

Aa0105981_id_kaart Missing Missing Missing Missing Mina Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing 76052_10150134996984908_7612480_n
Marektamm-5 Img_9504 Missing Mum_2178 Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Vastuseks Liia Hänni vastuargumendile

Riigieelarvelise eraldise kaotamisega võiks kaasas käia valimiseelse agitatsiooni ümberkujundamine.
Põhiliseks probleemiks on see, et arvukaile valijaile avaldub selle raha põhilise tarvitamise viisina valimisreklaam. Valimisreklaamide (mis oma sagedases sisutühjuses valijale kohati suisa mõnitavana mõjuvad ja oma ohtruses võimalikku sisulist arutelu lämmatavad) mõistmatu maksumus ning teabesisu ebaproportsionaalsus kehutab esitama käesolevat ettepanekut lõpetada erakondade otsene rahastamine riigieelarvest (võrdle Läti, Küpros, Malta).
See ei tähenda, et erakonnad jääks riigi toest täielikult ilma. See raha tuleks kaudse eraldise kujul ühetaolisel kajastamisel valimisdebatis. Valimisdebati korraldus võiks toimuda spetsiaalse sihtasutuse või ERR-i korraldusel ja järelvalvel. Muidugi see tekitab eraldi probleemi selle sihtasutuse või ERR-i sõltumatuse tagamise näol.

Kaarel Vaidla
31. jaanuar

Argumendi jätk

Kirjeldet korraldus võiks aidata kaasa ka Liia Hänni osutatud probleemi lahendamisele: era-kondlik populistlik kampaania võiks asenduda ühis-kondliku debatiga.
Igal juhul tuleks olulises täiendada Riigikogu valimise seaduse 2. peatükki. Tuleb tagada agitatsiooni panustatavate ressursside proportsionaalsus agitatsiooni teabesisuga.
Soodustamaks valimiskampaaniatesse suunatava raha tõhususe kasvu tuleks seada valimiskuludele ülempiir – kvantiteedi langus esitab reklaamile sisuldasa kvaliteedi tõstmise nõude. Lisaks tuleks keelata televisioonis ja raadiolevis saadeteväline reklaam, kirjutavas pressis artikliväline reklaam – agitatsioon võiks toimuda vaid debattide, intervjuude, persoonilugude läbi.
Tuleks tagada olukord, kus erarahadel ei oleks võimu poliitilise tulemuse muutmisel - neid ei ole võimalik lihtsalt tõhusal viisil valimisvankri ette rakendada.

Kaarel Vaidla
31. jaanuar

Jätab erakonnad rahastajate meelevalda

Erakonnad peavad väljendama avalikku huvi, mitte kildkondlikke eelistusi. Seda, mis on erakondade roll demokraatlikus riigis, selgitas omal ajal Eesti politoloogia klassik Eduard Laaman. Riigieelarveline toetus erakondade tegevusele on vajalik, aga selle jaotamise põhimõtted tuleb seada õiglasele alusele. Üks võimalik lahendus on esitatud alltoodud lingil.

link: avatudvalitsemine.ee/arvamuslood/avatud-valitsemine-algab-usaldusest-2/

Liia Hänni
31. jaanuar