Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Johannes
Valk
31.01.2013

Muuta kardinaalset regionaalpoliitikat võimaldamaks elu jätkumist maal.

Muuta kardinaalset regionaalpoliitikat võimaldamaks elu jätkumist maal.
Senine regioanaalpoliitika on kaasa toonud järjest enam tühjeneva maa ja elanikkonna vananemise. Külad on räämas ja näevad välja trööstitud. Põlised maainimesed ei ehita uusi eramuid. Mõisateaegsed ja sotsialismiaegsete majandite tootmishooned seisavad varemetes.
Maa on põhiliseks tootmisvahendiks põllu-, metsa- ja jahimajanduses. Kokku moodustab see maamajanduse. Viimase paarikümne aasta jooksul on maamajandus õigustamatult ilma jäetud vahenditest kogusummas suurusjärgus 10 miljardit eurot.
Maainimesed pole suutnud oma õigusi efektiivselt kaitsta. Selle peamiseks põhjuseks on piisava ühiskonna toetuse puudumine, sest massimeedia vahendusel on pika aja jooksul avalikku arvamust kujundatud, seda väärastatud. Maa arglikud katsed oma õigusi kaitsta on jäetud tähelepanuta. Sageli on pööratud need bumerangina maainimeste vastu.
Maa ekspluateerimise näited.
Kuni EL-ga liitumiseni lubati ükskõik kellel, ükskõik kust, piiramatus koguses, kontrollimata hinna ja vähe kontrollitud kvaliteediga toiduaineid sisse vedada. Loomulikult ei saanud siis kodumaised tootjad oma saaduste eest küsida väärilist hinda. Nende saamata jäänud tulu jäeti riigi poolt kompenseerimata.
Liitumiseelsetel läbirääkimistel heideti kõrvale meie põllumeeste huvid. Seadustati nn. kõlvatu konkurents, mille tagajärjel meie põllumehed saavad Lääne-Euroopa põllumeestega võrreldes kordades väiksemaid otsetoetusi. Nüüd kavatsetakse seda põlistada.
Metsamajanduses on keelatud kasutada väiksema aktsiisimääraga diiselkütust. Põllumajanduses kasutatava kütuse aktsiis on kordades suurem EL poolt lubatavast miinimumtasemest. Samal ajal läheb kogutav aktsiis pea täies ulatuses riigimaanteede hooldamiseks.
Metsaseaduses on kehtestatud hulgaliselt metsaomanike õigusi olulisel määral piiravat. Saamata jäävat tulu, sellega põhiseadust rikkudes, riik ei kompenseeri.
Veelgi halvem on olukord jahiseadusega.
Maamajandusele tekitab täiendavaid probleeme asumine kahe erineva ministeeriumi haldusalas.
See loetelu pole kaugeltki ammendav.
ETV 2 telesaates 21.01.13 „Kas maal on elu?“ ütles Jüri Mõis – maal on inimesel odavam, linnas kallim. Selline väljaütlemine väljendab linnakodanike teadlikkust elust maal. Olukorras, kus maapoodides on toit tunduvalt kallim ja pea iga teenuse või toote järele on vaja võtta ette sõit kaugemale, on maal sama elukvaliteedi tagamiseks kulud oluliselt suuremad. Kulutuste katmiseks peab ka sissetulek olema suurem.
Eeltooduga seoses tuleb maale anda juurde täiendavaid vahendeid. Maamajandusest vahendite äratõmbamine näitab mis suunas on regionaalpoliitika kaldu. Kallis, vähese töö leidmiste võimalusega elu maal, pole noorele perekonnale vastuvõetav. Siia lisanduvad madal töötasu, vähene teenuste kättesaadavus, meelelahutusvõimaluste vähesus, teede halb olukord ...
Hääletamine jalgadega – see on üldjuhul noore inimese ainus võimalus kui senine regioanaalpoliitika jätkub.

link: www.eramets.ee/foorum/viewtopic.php?id=4546

Koopia_%c3%bcksusest_sam_0804 Aivar Missing Missing Missing Missing Missing Missing Passipilt_eero_rang Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Reet_karro Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile