Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Märt
Põder
31.01.2013

Vähendada strateegilist hääletamist kandidaatide eelistusnimekirjadega

Strateegiline hääletamine on see, kui valija eelistab hääletamisel juba esinduskogudes olevaid erakondasid või jõude, millel on küsitluste järgi kindel šanss esinduskogusse pääseda, sest ta tunneb ohtu oma hääle kaotsiminekuks, kui ta annab selle mõnele künnise alla jäävale väikeparteile või kohalikule kandidaadile.

Hea lahendus sellele probleemile on üksiku ülekantava hääle süsteem (vt nt http://www.rahvakogu.ee/ideas/95), aga valija jaoks veelgi lihtsam on anda eelistusnimekirja koostamise vastutus kandidaatidele.

See näeks välja nii, et iga kandidaat esitaks peale oma kandidatuuri ka eelistusnimekirja isikutest/erakondadest, kes võiks tema arvates pääseda esinduskogusse siis, kui tema isiklikult jääb välja. See nimekiri avalikustataks piisavalt pikk aeg enne valimisi, et kõik jõuaks sellega tutvuda (kuigi tutvumine pole kohustuslik, soovi korral võib valija jätkata hääletamist samamoodi lihtsalt isiku järgi nagu praegugi).

Kui läheb häälte lugemiseks, siis pääseks esinduskogusse esmalt need, kellel on isiklikult piisav hulk hääli koos. Nende esinduskogusse pääsenud kandidaatide häälte ülejääk (mida polnud esinduskogusse pääsemiseks vaja), kantakse kandidaatide avaldatud eelistusnimekirja alusel võrdselt kõigile seal mainitud kandidaatidele. See tähendab, et liiga hea soorituse tõttu saadud üleliigsed hääled jäävad mängu (säilib proportsionaalsus), aga need hakkavad mõjutama teiste kandidaatide valimist. Samas ei mõjuta nad teiste kandidaatide valimist mitte parteilise käsuliini kaudu, vaid konkreetse kandidaadi otsese eelistuse alusel.

Edasi hakataks järjest eemaldama kõige vähem hääli saanud kandidaate ning nende hääli eelistusnimekirjades olevatele kandidaatidele võrdselt üle kandma. Iga kandidaadi eemaldamisel vaadatakse, kas mõni kandidaat ei saa kätte esinduskogusse pääsemiseks vajalikku häälte arvu. Kui saab, siis lastakse järgmine kandidaat esinduskogusse. Protsessi korratakse niikaua, kuni esinduskogu on komplekteeritud.

Sellise süsteemi eeliseks on:

* Strateegilise hääletamise tähtsuse vähenemine miinimumini
* Kandidaatide ja parteide koostöö soodustamine (kes paneb kelle eelistusnimekirja)
* Kohapealsete kandidaatide või väikeparteide eelistamine üleriiklikele suurtegijatele (eelistusnimekiri maandab riskid)
* Erinevalt üksiku ülekantava hääle süsteemist on see ka valijale lihtne kasutada
* Radikaalne proportsionaalsus, st kaotsi läheb minimaalne hulk hääli

link: www.brynosaurus.com/log/2002/1021-DelegativeVoting/multi.html

A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Missing Missing
Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Sarnane, kuid täiuslikum süsteem siin:

http://www.hot.ee/parempartei/

Tarmo Kaldma
31. jaanuar