Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Madis
Roosalu
31.01.2013

Vastuhääl. Igale valijale kaks häält - poolt ja vastuhääl!

Kreeka antiikse polise demokraatia juurde kuulus olulise tasakaalustava ja despoodiks muutunud valitseja neutraliseerimise vahendina vastuhääletamine. Polise kodanikud viskasid urni hääletussedeli isiku nimega, keda nad eneste üle valitsemas näha ei soovinud. Enim hääli kogunud isik saadeti polisest tähtajaliselt välja.
Minu ettepanek on vastuhääle algdemokraatlik tava kaasata tänase Eesti valimissüsteemi nii, et kõigil valijail oleks üks poolt- ja üks vastuhääl. Valija otsustab ise kas ja/või kumba häält ta kasutab.
Enim vastuhääli kogunud kandidaat eemaldatakse valitavate nimekirjast (sõltumata talle antud poolthäältest). Oleks ilmselt ebaõiglane kui mahahääletamine leiaks aset üksikute häältega. Seega peaks vastuhääli olema mingi kindel vähim hulk valijate nimekirja kantud valijate arvust - näiteks 1/6 kuni 1/3 (sõltub nimekirja pikkusest; väikeses omavalitsuses on min 1/6-1/4 ja suuremates omavalitsustes ning riigikogu valimistel 1/3). Vajalik vähim hulk on sihilikult välja pakutud suhteliselt väikese hulga põhiselt, sest ainult nii saab selle hääletusinstrumendi ka tegelikult tööle rakendada.
Mis saab väljahääletatule antud poolthäältest sõltub kehtivast valimissüsteemist - kas hääled on ülekantavad mingi valimisnimekirja alusel, kas hääled annuleeritakse või tulevad kordusvalimised. Kordusvalimistel ei saaks eelnevalt väljahääletatud kandidaat uuesti osaleda.

Mina Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Missing Missing Missing Img_3390 Passipilt_eero_rang Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Vastuhääl ei ole kellegi teise poolt hääletamine

Ainult poolthäälega sedel on lubatud. Poolthäälega ja vastuhäälega sedel on lubatud. Ainult vastuhäälega sedel on kehtetu.
On ju oluline vahe, kas me teame et Ligi kogus 5043 häält, või teame seda, et ta kogus 5043 poolthäält ja 5042 vastuhäält.
Kandidaadid pannakse pingeritta poolt- ja vastuhäälte suhte alusel. Kandidaat, kellel on rohkem vastuhääli kui poolthääli, valituks ei saa.

Peeter Lellsaar
31. jaanuar

Vastuhääl on kellegi teise poolt hääletamine

Igaüks saab vastu hääletada kui annab oma poolt hääle mõnele teisele kandidaadile. Jürgen Ligi on öelnud, et "Põhiseadus lubab loll olla."(9. september 2010 VV pressikonverents). Seda luba on nähaolevalt ka kasutatud. Või siis trollitud niisama.

Virgo Kruve
31. jaanuar