Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Kaasata neid, keda küsitluse teema tegelikult puudutab.

Viimasel ajal on mõned poliitikud väitnud, et nemad arvestavad rahva arvamusega ning korraldavad küsitlusi rahva arvamuse teadasaamiseks.
Küsitlusi võib korraldada, kuid küsitluse käigus peaksid saama hääletada ainult need, keda see teema tegelikult puudutab.

Näited elust.
Kui Tallinnas korraldati küsitlus, et kas anda kõigile linnaelanikele 100% sõidusoodustus, siis said hääletada ka pensionärid, kelle sõidusoodustust küsitluses kirjeldatud muudatus ei mõjuta.
Selline käitumine rikub kogu hääletamise mõtte ja ei võimalda välja tuua nende arvamust, keda küsitluses kirjeldatud muudatus tegelikult mõjutab.

Või näiteks Tallinnas korraldatud haldusreformi teemaline küsitlus. Teemaks oli kohaliku omavalitsuse ümberkorraldused, kuid hääletajate puhul ei kontrollitud ei nende registreeritud elukohta ega tagatud, et üks inimene saaks hääletada ainult ühe korra. Linnakantselei sõnul võisid küsitlusest osa võtta kõik maailma inimesed olgu siis need sugulased Valgast või tuttavad Ameerikast.
Sellisel viisil kogutud andmeid serveeriti siis linnaelanike arvamusena ning juhtimisotsuste alusena.

Selline küsitluste maine rikkumine viib selleni, et kergemeelsemad alguses hääletavad ja pettuvad, kui saavad teada, et neid on lolliks tehtud. Teised näevad populismi läbi ja jäävad selle tõttu kõrvale.

Tuleks täpsustada kohalike omavalitsuste küsitluste korda nii, et küsitlustes saaksid osaleda ainult selle kohaliku omavalitsuse inimesed ning need, keda küsitluses toodud teema puudutab, et teada saada nende arvamus, keda see muudatus reaalselt puudutab.

Tagada see, et üks inimene saab hääletada ainult ühe korra.

Et tulemused oleksid ausad ja läbipaistvad ning ei oleks võimalik hääli kustutada või juurde genereerida.

Luua üleriigiliselt sama osalusprotsent, millest alates võib küsitlust nimetada üldsuse arvamuseks või sisu omavaks. Hetkel saab väikese osalusprotsendiga küsitlust serveerida kui üldsuse hinnangut.

Küsitluse juures välja tuua kes korraldab, milliste reeglite alusel ja kui palju küsitlus maksma läheb. See aitaks kodanikel aru saada mida küsitluse tulemus tähendab ning hinnata sellise küsitluse korraldamise efektiivsust ehk kas kulutatud maksuraha ja tulemus on mõistlikus seoses.

Tallinnas on olemas küsitluste korraldamise kord, kuid seda ei kasutata, kui küsitlus tehakse n.ö. meediaprojektina. Linnaelanikele serveeritakse seda siiski küsitlusena.
Eesmärk oleks see, et seaduslik küsitlus oleks selgelt eristatud meediaprojektidest ning rikkumiste korral järgneksid ka reaalsed sanktsioonid.

Kui kodanik ei saa olla kindel, millesse teda kaasatakse, siis ei saa seda nimetada kaasamiseks.

link: www.tallinn.ee/haldusreform/

Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile