Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Märt
Põder
31.01.2013

E-hääletamine kapist välja!

E-hääletamine toimub praegu tingimustes, mis ei võimalda valimisi vaadelda samas tähenduses nagu tavavalimisi (st jälgida hääletussedelite ülelugemist, veenduda hääletuskastide sobivuses). Ka siin Rahvakogus on palju ettepanekuid e-hääletamise kaotamiseks vähese usaldusväärsuse tõttu.

Seetõttu teen ettepaneku muuta e-hääletamine nõudmistele vastavaks:

* Kogu e-hääletamise tarkvara lähtekood avalikuks

See võimaldab kohalikel ja rahvusvahelistel ekspertide gruppidel meie tarkvara uurida ja veenduda selle töötamise korrektsuses. Selline eelnev avaldamine oleks võrreldav valimiskastide kontrollimisega tavahääletamise puhul (nt et pole topeltpõhja vms). Turvalisus läbi hämamise (security by obscurity) võib olla küll mõnikord edukas strateegia, kuid see ei tööta e-hääletuse puhul, kus on oluline tagada lisaks hääletuse põhimõttelisele töötamisele ka selle usaldusväärsus avalikkuse silmis. Lähtekoodi peaks avalikustama parimaid vaba tarkvara arenduse praktikaid kasutades (veahaldus, versioonihaldus, dokumentatsioon, kompileerimisjuhised jne) piisavalt pikk aeg enne valimiste toimumist. See aeg peaks olema pigem aasta kui mõni kuu.

* E-hääletamise andmevood kõigile maksimaalselt jälgitavaks

Ehk siis peaks vaatlejatele kättesaadavad olema kõik andmed, mis e-hääletamisega seoses liiguvad ja mis ei riku hääletuse salajasust. Kõige õigem oleks kasutada nende andmevoogude jaoks andmete terviklikkuse kontrolli võimaldavaid krüptovõtteid, mis annavad põhimõtteliselt igale hääletajale võimaluse krüptovahendite abil kontrollida, kas hääletamise andmesüsteem on rikkumata. Kui hääletamist pole võimalik mõttekas tähenduses jälgida, siis ei saa olla kunagi kindel, et e-hääletamise tulemused pole manipuleeritud.

Ka häälte lugemisega peaks tegelema kindlasti mitu sõltumatut osapoolt.

Olen seisukohal, et kui neid probleeme ei lahendata, siis ei saa pidada e-hääletamist usaldusväärseks ja sellest tuleks loobuda.

Tehniliste detailidega tutvumist võib alustada siit...

link: en.wikipedia.org/wiki/End-to-end_auditable_voting_systems

A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Missing Missing Marektamm-5 Missing Img_1107-nagu Missing 2003.01.20.passipilt Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Edmund2 Mum_2178 76052_10150134996984908_7612480_n
Aa0105981_id_kaart Missing Missing Missing Missing Minuesinemine
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

E-hääletuse maine

Nagu Märt Põder viitab on ka rahvakogu mitmetes ettepanekutes näha, et leidub inimesi, kes e-hääletamist ei usalda ning soovivad sellise manipulatsiooni kohest lõpetamist. Seetõttu on väga oluline, et selle süsteemi toimivust ja turvalisust pidevalt selgitataks ja põhjendataks
Nõus ka Ülo Laanoja kriitikaga.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
31. jaanuar

usaldatavus üle kõige

Olles isiklikult veendunud, et mingit manipuleerimist ei toimu, tuleb siiski midagi ette võtta välistamaks keski tüüpide lahmivaid avaldusi. Toetan seetõttu, et e-hääletus peab iga nurga pealt vaadatuna NÄIMA usaldusväärne. Olen skeptiline nii pikka aega avatuna kättesaadava koodi suhtes (suurem risk, sest saab kaua manipulatsioone katsetada). Põhiprobleem on tegelikkuses usaldusväärse ja sõltumatu ekspertiisi teostus. Milline kvlifikatsioon on ekspertidel, kuidas tagada nende sõltumatus, mitu erinevat ekspertiisi jne. Jälgimisega peab aga olema ettevaatlik - salajasust ei tohi rikkuda ja mida kaugemale saab tulemust jälgida, seda suurem on oht just hääle ja isiku seose tuvastamisele.

Ülo Laanoja
31. jaanuar

läbipaistvust täiesti küllaldaselt

e-valimiste sisseviimise algusest on kõigil huvilistel olnud võimalus ennast teemaga kursis hoida. Erakonnad on saanud saata oma vaatlejad ja see, et mõni arvutiinimene ei taha non-disclosure leppele alla kirjutada on, vabandust, nende oma viga. Kui nad leiaksid kogu protseduuri lähedalt vaadeldes, et asi jama, ei pidurda mingi non-disclosure seda avaldamast.

Ivar Tallo
31. jaanuar