Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Koostöö
Kogu
31.01.2013

TALO ettepanekud Rahvakogu teemadele

Ettepanekute autor TALO, saabus e-posti teel:
1.Eesti Vabariigi Presidendi otsevalimiste rakendamine.
2.Erakondade asutamiskvoodi alandamine nt 750 liikmele.
3.Riigipoolne, kindlate põhimõtetega fikseeritud rahastamine laiendada kõigile valimistel osalenud erakondadele.
4.Riigipoolne rahastamine siduda erakonna kõigi liikmete liikmemaksude tasumise kohustusega.
5.Erakondadele laekuvate rahaliste vahendite kõik allikad peavad olema avalikud ja aruandlus regulaarne.
6. Isik ei saa olla samaaegselt riigikogu ja kohalike omavalitsusüksuste volikogu liige.
7.Soovitame kaaluda mõlema taseme saadikute tagasikutsumise mehhanismi rakendamist.
8.Riigikogusse või omavalitsusüksuse volikogusse valituks osutunud isik ei saa valimisperioodi jooksul vahetada erakonda, vastasel juhul peaks ta lahkuma seadusandlikust kogust. Asendusliige saab olla vaid sama erakonna esindaja.
9.Seadusandliku ja täitevvõimu lahususe tagamiseks ei tohi riigikogu liikmed kuuluda riigiettevõtete nõukogudesse.
10.Hindame praegust nn valimisliitude teket ja osalemist mitteotstarbekaks, kuna neil kodanikuühendustel puudub selgepiiriline poliitiline ja majanduslik vastutus.
11. Loobuda eelkõige avalikku teenust osutavate asutuste juhtide nn sundpolitiseerimisest. Aruetlu alla tuleb võtta ka poliitiliste maavanemate teema.
12.Seadusandliku ja täitevvõimu kõik instantsid peavad oma tegevuse korraldamisel lähtuma kaasamise heast tavast.

Missing Missing
Aa0105981_id_kaart Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile