Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Nologo Andres
Laiapea
07.01.2013

Rahvaalgatuse võimaldamine

Ettenähtavas tulevikus jääb demokraatia peamiseks vormiks esindusdemokraatia, kuid rahvas kui kõrgeima võimu kandja peab omama võimalust sekkuda poliitikasse ka rahvaalgatuse korras. Selle võimaldamiseks tuleks arendada edasi veebilehte osale.ee, et selle kaudu oleks võimalik koguda toetajaid ka eelnõudele, mida kodanikud soovivad Riigikogule esitada. Kui seda kaudu algatatud eelnõu ei saa Riigikogu heakskiitu, siis peab see minema rahvahääletusele. Kui see kiidetakse rahvahääletusel heaks, siis ei tohiks see tuua automaatselt kaasa Riigikogu laialisaatmist ja uusi valimisi, sest konkreetne küsimus oleks rahvahääletusega juba otsustatud ja Riigikogu peaks seda otsust lihtsalt aktsepteerima. Küsimus on ainult selles, kui palju toetajaid peaks eelnõu koguma, et see rahvaalgatuse korras Riigikokku jõuaks. Kuna Riigikogu eitava otsuse korral järgneks rahvahääletus, siis võiks lähtuda nõudmistest, mis puudutavad rahvahääletuse algatamist Riigikogus. Riigikogu kodu- ja töökorra seadus sätestab, et rahvahääletuse korraldamise peab kiitma heaks Riigikogu koosseisu häälteenamus, põhiseaduse muutmise puhul kolmeviiendikuline häälteenamus. Seega tuleks siis võtta Riigikogus esindatud erakondadele valimistel antud häälte arvust vähemalt enamus või kolmeviiendikuline enamus, juhul kui tahetakse algatada põhiseaduse muutmist, mis oleks praegu vastavalt 257355 ja 308826. Need ei ole väikesed arvud, aga rahvaalgatus ei saagi olla mõeldud igapäevaseks kasutamiseks, vaid on vajalik üksnes erandlikel juhtudel, kui esindusorganid jätavad oma esindusfunktsiooni mingil põhjusel täitmata.

Nologo Aa0183157 A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Missing Missing Missing Missing Facebooki_uus_pilt Missing Missing Missing Missing Ott_profiil Missing Missing Missing Missing Photo_6_ Missing Alari_synna_profiil_v%c3%a4ike_mv_yp Nimeta Missing Toomas-kymmel Missing Missing Missing Missing Missing 2a80e3e0-9a19-4cc0-bf6f-14e3ab8a717a Missing P1016977_1 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Koopia_%c3%bcksusest_sam_0804 Missing Missing Missing Missing Missing %c3%9cllar-metsand-150x150 Missing Missing Missing Missing Photo Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Portree___delfist Missing Missing Mina Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing 2006_0327esimesed0021 Missing Missing Missing Poolas_2012 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Pilt028 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Foto_padova_padova_europeade_2012_05_35 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Lauri_m6ek Ristopilt_mg_3108tihe Missing Jaak_haud Missing Heli_koit Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 L%c3%b5petamine_uus Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Avatarmore Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Voyag Missing Missing Missing 76052_10150134996984908_7612480_n
Elver-sarvedega-220 Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Reaalne probleem

Eesti Vabariigi põhiseaduse I peatüki § 1 sätestab, et iseseisvas ja demokraatlikus Eesti Vabariigis on kõrgeima riigivõimu kandja rahvas. Pärast kahtkümmet aastat taasiseseisvust oleme jõudnud riigi arenguloos ajajärku, kus see kõrgeima riigivõimu kandja ei taju oma võimu olemasolu ja ennem adub tegeliku võimu irdset omaviisilist eksistentsi, mis ei näi rahva tahtest suurt hoolivat ja lugu pidavat.
Käesoleva ettepaneku puhul pooldan mingi kodanikke ühendava võrgulehe põhjalikumat arendamist, mis võiks olla kodanikele reaalseks väljundiks, kus oma mõtteid ühiskondlikel teemadel kaaskodanikega tõsiselt arutada ning kus oleks võimalik ühiselt jõuda ka võimalike seaduseelnõude või -muudatusteni.
Rahvahääletust Andres Laiapea ettepaneku viisil samas nii väga ei toeta (peamiseks põhjuseks liigne kulukus) ning pigem eelistan teisi kaasatuse valdkonnas esitatud ettepanekuid. Samas võib kehtestada korra, kus teatav kodanike häälte hulk on Riigikogule seaduseelnõu vastuvõtmist kohustav.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
31. jaanuar

Rahvaalgatus kui kodanike kaasamine valimistevahelisel ajal

Palju räägitakse, et tuleks leida viise kodanikke ka valimistevahelisel ajal kaasata - rahvaalgatus täpselt see instrument ongi. Teatud häälte hulga korral (petitsioon.ee kasvõi) saaks esitada riigikogule eelnõude ideesid/kavandeid. Samuti võiks kaaluda rahvaalgatuse kaudu kõrgete riigiametnike tagasikutsumise võimalust - see oleks nö viimane võimalus, kontrollmehhanism. Usutavasti distsiplineeriks ja motiveeriks see tegema ka paremaid otsuseid.

Allan Merikãœla
07. jaanuar

Rahvakogu on rahva hääl.

Kahjuks on pandud kits kärneriks. Rahva hääle üle otsustama hakkavad Riigikogu parteide palgasõdurid. Kui rahvakogus enim arutatud ja vaieldud küsimused ei jõua rahvahääletusele, siis oleme ainult auru välja lasknud.

Jüri Kotkas
09. jaanuar

Lihtsalt vaadates tõele näkku.

Paraku see lihtsalt on nii, et esindusdemokraatia tähendab korruptsiooni, kihistumist ja vassimist poliitilises elus, seejuures rahva huvide eiramisega. Ei ole ühtegi märki, et see võiks muutuda. Rahvaalgatuse vorm, mis oleks kohustuslik võimu- ja valitusorganitele näib olema alternatiiviks. Ilmaasjata ei loeta Šveitsi näidet edukaks ja Šveitsi praktilisels ainsaks demokraatlikuks riigiks maailmas. Samuti ei saa mitte kuidagi lihtsalt väita, et me oleksime mingil moel kuidagi "nii erilised", et varianti kaaluda ei tasuks.

Jaanus Kilgi
07. jaanuar

Reaalne probleem?

Milline on reaalne probleem, mida see lahendaks? Millised muudatused on jäänud Eestis tegemata sellepärast, et saadi 250k allkirja kokku, aga seadus jäi muutmata?

Elver Loho
07. jaanuar

Läti kogemus

Antud juhul ei saa me Sveitsis hästi toimiva mudeli poole vaatada. Me peame arvestama ka meie riigi eripära, mis paneb meid antud juhul Lätiga sarnasesse taustsüsteemi. Lätis on rahvahääletus pigem ühiskonda lõhestavaid probleeme tekitanud kui midagi lahendanud.

Toomas Raba
07. jaanuar