Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Mum_2178 Ülo
Laanoja
31.01.2013

Riigikogu liikmele oma kontor

Eesmärgiga tagada RK liikme suurem sõltumatus ja parem informeeritus ning samaaegselt võimaldada mõistlikud tingimused väikesematele fraktsioonidele ja fraktsioonivälistele RK liikmetele muuta RK kantselei töökorraldust selliselt, et igal saadikul oleks omaette kontor. Jätan siinkohal lahtiseks, mis tasemel kulutusi see kontor võiks omada, kuid vähemalt ühe sekretäri või abi palgakulud võiks selle sisse mahtuda küll. Paralleelselt võiks vähendada kuluhüvitisi. Kontoril peab kehtestatud limiidi piires olema õigus tellida uurimusi ja aruandeid selleks, et kujundada sõltumatuid ning argumenteeritud seisukohti mistahes käimasolevates küsimustes. Loob suurema vabaduse nendele RK liikmetele, kelle seisukohad ei ühti täielikult fraktsiooni arvamustega ja annaks samas võimaluse oma seisukohti põhjendatult kaitsta. Tõuseks iga saadiku isikliku vastutuse määr ning väheneks sõltuvus fraktsioonist.

Missing Marektamm-5
Aa0105981_id_kaart Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Oluline ettepanek

Pean ettepanekut väga oluliseks, seda enam, et see läheb vastuollu laialt levinud hoiakute ja eelarvamustega. Praegu on kujunenud olukord, kus Riigikogu liikmed on oma põhitegevuses (seadusloomes) ühemõtteliselt sõltuvuses valitsusasutustest ja parteikontoritest; seaduste koostamine on Riigikogust välja viidud, sest saadikutel puudub üldreeglina seaduste kirjutamise oskus, samas pole toeks aga vajalikke asjatundjaid; nii delegeeritakse kogu seadusloome parlamendist välja, mis esiteks vähendab saadikute sõltumatust ja teiseks hägustab piire seadusandliku ja täidesaatva võimu vahel. Saadikute tugistruktuuride maksumus on lõppkokkuvõttes palju odavam, kui vigased ja/või kellegi era- ja/või ärihuve soosivad seadused.

Marek Tamm
31. jaanuar