Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Arvo
Tõnisoo
31.01.2013

Riigipoolne panus iibeprobleemi lahendamisse läbi kodulaenu osalise kustutamise või intressimäärade vähendamise.

Rahapõhises ühiskonnas aitaks negatiivsest iibest ülesaamiseks noorte abielupaaride poolt võetud eluasemelaenu osaline kustutamine vastavalt perre sündinud laste arvule.
Igasuguste numbrite ja proportsioonide osas tuleb läbi viia muidugi vastav finantsanalüüs, kuid laias laastus võiks läheneda kahel viisil:
1)kehtestada ülempiir kodulaenule, mille puhul skeem rakendub ja edasi juba välja pakkuda protsendid vastavalt laste arvule
2)määrata kindel summa, mille võrra väheneks iga lapse sünni korral pangale tagasimaksu kohustus
Esimesel puhul kui noor perekond võtab näiteks kodu rajamiseks 50 000EUR laenu,
võiks esimese lapse puhul kustutada 25% laenust, teise lapse puhul laenu jäägist jällegi 25%
jne. See tähendaks küll kustutatava netosumma vähenemist, kuid mõjuks kindlasti olulise stimulaatorina, ega sunniks laste saamist rahalistel põhjustel pidevalt edasi lükkama.
Fikseeritud summa sidumine iga lapse sünniga tekitaks kohe muidugi irvitamist teemal ühe lapse hinnast, kuid kindel teadmine, et iga järgmine laps peres vähendab võlakoormat mõjub kindlasti perele positiivselt.Perre sündinud lapse hind kodulaenu kustutamisel võks olla kusagil 5 ja 10 tuhande euro vahel.
Mõningad soovitused rakenduslike põhimõtete osas:
-toetusskeem rakendub kõigile Eesti vabariigi kodanikele
-eluasemelaen peab olema kasutatud sihipäraselt eluaseme soetamiseks
-toetusskeemis osalev perekond peab ise ka soetatud elamispinnal elama
-nö.abikõlblik vanus 20-35a
-paar peab olema seaduslikus abielus
-abi taotlejad ei tohi olla kriminaalkorras karistatud
Idee eesmärgiks on väärtustada traditsioonilisi pereväärtusi, leevendada noorte perede finantskoormat kooselu alustamisel, suurendada laste arvu peres ja tuua sünnitusiga ``ette poole´´. Pisut karmimalt väljendudes võiks ettepanekut lugeda ka iibeprobleemi rahvale arusaadavas keeles lahendamiseks - kui abielus oled ja lapsi teed, saad võlad kaelast ära.
Projekt eeldab riigi ja pankade vahelist koostööd ning tõsist finantsanalüüsi lähemate kümnendite perspektiivis.

Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile