Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Priit
Raspel
31.01.2013

Parteide rahastamine läbipaistvaks

Praegune parteide rahastamine riigi eelarve toel põlistab võimul olevate parteide võimu tehes uute tulijate "laua äärde pääsemise" väga raskeks. Seega järgmine ettepanek.

Peamised printsiibid:
1. Riigi eelarvest tuleb parteile tagada (võrdne) makse mis võimaldab ülal pidada sekretariaati ja minimaalset tehnilist personali - see tagab partei organisatsiooni toimimise. See, milline see finantseeritava üksuse koosseis on, tuleb kokku leppida. Seda toetust saavad toimivad parteid (toimivaks loetakse registreeritud partei, mille liikmetest vähemalt 80% maksab liikmemaksu, mille juhatus peab regulaarselt (protokollitud) koosolekuid ja millel toimub regulaarselt üldkoosolek)

2. Ülejäänud rahastuse peab partei hankima ise ja "üks kõik kust" peaasi, et see on seaduslik raha. Kuidas seda tagada?
Mingi riigiasutuse juurde tuleb teha "kehand", mille vahendusel saab parteisid rahaliselt toetada. See võiks olla näiteks maksuamet, riigikontroll, riigikohus vms.
Sisuliselt oleks tegemist tehniliste töötajatega ja interneti portaaliga.
Kui keegi tahab parteile raha annetada teeb ta makse sellesse portaali. Makse saab teha ainult läbi panga. Maksja ütleb, millisele parteile ja kui palju ta annetab, deklareerib kust ta raha on saanud ja et see on seadud seaduslikul teel, soovikorral ka selle, millseks otstarbeks ta selle raha annetab.
Annetus koos kõigi detailidega jääb kõigile näha läbi avaliku internetiportaali.
Raha ei liigu aga partei käsutusse enne, kui partei esindaja on selle aktsepteerinud. Parteidele jääks kohustus kontrollida raha seaduslikkust. Kui nad otsustavad raha vastu võtta, siis liigub raha nende kontole. Tagasi lükkamisel kantakse raha annetajale tagasi.
Kõik vastu võetud ja tagasi lükatud summad jäävad igavesest ajast igavesti portaali avalikus osasa nähtavaks.
Nüüd võtku raha vastu või FSB-lt - valija otsustab, kas neid FSB "sõpru" tasub valida või mitte.

3. Annetustena saadud raha kulutamine käib samuti läbi selle portaali. Partei teeb makse ja see registreeritakse portaalis. Makse tehakse igavesest ajast igavesti nähtavaks avalikus veebis

4. Liikemeaksu summa peaks olema kah portaalis näha - aastate kaupa: palju liikmeid on, kui suur on isiku liikme maks, kui suur on maksimaalselt laekuv summa ja kui palju on laekunud liikmemaksu konkreetsel aastal)
Liikmemaksudega rahadega tehku mis tahavad. Et aga vältida nende paisutamist selliseks, et liikmemaskudena saab kokku koguda mingi kummaliselt suure summa peaks kehtestama liikmemakus mõistliku ülempiiri.
Liikmemaksu kogumine peab olema pidev st. iga aasta peab vähemalt 80% kokku saama. Mitte nii, et enne valimisi makstakse kõik vajalik ära.
Liikmemaksu peaks saama tasuda ka sama portaali kaudu selle vahega, et avalikkusele ei näidata, kes kui palju maksis. Samas on isikul endal õigus määrata oma profiilis, et tema makstud liikmemaksud on nähtavad ka avalikkusele.

5, Stardiraha uuele parteile

Kogu muu raha tuleb kriminaliseerida.

Aa0105981_id_kaart %c3%9cllar-metsand-150x150 Missing Missing Missing Missing Mum_2178
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

süsteemne lähenemine

IT profi süsteemitehnoloogia ja loogikaga kenasti argumenteeritud ettepanek, mis vajab kindlasti lihvimist. Eriti esimene punkt, mis paneb ühte patta nii tänased neli suurt kui ka "pisikesed". Kuldset keskteed nende vahel on raske leida. Ühel juhul hakkavad ühed "laristama", aga teised peavad lootma annetustele. Nõrgaks lüliks kohalikes tingimustes on ka asjaolu, et valdavalt annetustele orienteeritud süsteemi korral saavad/jäävad olulise eelise juurde ikka need, keda soosivad firmad. Kui see aga kehtestada koosmõjus teise osa ettepanekuga (1% tulumaksust vastavalt maksumaksja individuaalsele otsusele), siis toimuks teatav tasakaalustav mehhanism. Kuigi - täna valiks enamus võimaluse - mitte ühelegi erakonnale mitte sentigi minu maksust! :)

Ülo Laanoja
31. jaanuar