Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Tiiu
Sepman
31.01.2013

Korteriühistu seaduse paragrahv 13 muutmise ettepanek

Allolevast Riigikohtu lahendist tuleb välja, et kui korteriühistu üldkoosolekul võetakse vastu ükskõik milline seadusega vastuolus olev otsus, siis see kehtib, juhul kui keegi ühistu liikmetest 3 kuu jooksul seda kohtus ei vaidlusta. Mõtet edasi arendades oleks kehtiv ka üldkoosolekul vastuvõetud otsus, et korteriühistus ei kehti Eesti Vabariigi seadused, ka Põhiseadus jne.
Inimeste õigustatud ootus on, et vastuvõetud ebaseaduslikud otsused oleks algusest peale õigustühised, mitte ei pea ilmselget ebasaeduslikkust kohtus tõestama hakkama.
Ettepanek on antud seadust muuta selliselt, et sellised absurdsed ja kodanike õiglustunnet riivavad tõlgendused oleks välistatud.

Korteriühistu seadus
Vastu võetud 27.06.1995
RT I 1995, 61, 1025
jõustumine 03.08.1995
§ 13. Korteriühistu otsused

(3) Korteriühistu liikmel on õigus korteriühistu üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse tühistamiseks pöörduda
kohtu poole kolme kuu jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates.
(4) Korteriühistu otsused elamu majandamise ja säilitamiseks vajalike toimingute tegemise ning
majandamiskulude kandmise kohta on kõigile korteriühistu liikmetele kohustuslikud.

RIIGIKOHTU OTSUS 16. juuni 2010.a. nr. 3-2-1-53-10, väljavõte:

„Olukorras, kus korteriühistu üldkoosolek oli vastu võtnud ebaseadusliku otsuse, oli korteriühistu liikmetel KÜS § 13 lg 3 alusel võimalik kolme kuu jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates pöörduda kohtusse otsuse tühistamiseks. Juhul kui seadusega vastuolus olevat üldkoosoleku otsust tähtaegselt ei vaidlustatud, on see kehtiv ja KÜS § 13 lg 4 kohaselt kõigile korteriühistu liikmetele kohustuslik.“

Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile