Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Maria Maria
Kasepalu
07.01.2013

Eetikakursuse gümnaasiumiprogrammi lisamine

Ettepaneku esitajad on seisukohal, et suur hulk Eesti ühiskonnaelus ja poliitikas valitsevaid probleeme on oma olemuselt eetilist laadi. Täpsemalt vähesest eetika ja väärtuste-alasest teadlikkusest debati eri osapoolte, nii poliitikute kui ka mitte-poliitikute seas ning kasinatest oskustest oma tegevuste ja sõnavõttude juures eetilisi aspekte arvestada. Definitsiooni järgi on eetika (vanakreeka keeles* ēthikē technē* – kommete ja tavade teadus) filosoofia aksioloogia ehk väärtusõpetuse alla kuuluv haru, mis tegeleb inimeste ühiskondliku ja isikliku elukorralduse viiside seletamise ning põhjendamisega.

Gümnaasiumikursuse eesmärk on viia Eesti tulevikutegijad paremini kurssi eetika ja väärtusõpetusega, anda teadmisi ning praktilisi oskusi eetikaalaseks analüüsiks ja seeläbi luua baas oma tegevuse planeerimisel eetiliste aspektide teadlikul arvestamisel.

IRL Noorte nimel,
Maria Kasepalu
esinaine

Nologo Missing Facebooki_uus_pilt Missing Ott_profiil Dsc_0299 Missing Missing Missing Missing Missing Imgp0026 Missing Missing Marektamm-5 Missing Missing Koopia_%c3%bcksusest_sam_0804 Missing Missing Missing 419489_535560476459101_806666271_n Missing Img_7421 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Anto-2012 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Screen_shot_2013-01-07_at_3.27.38_pm Missing Missing Missing Missing Fotode_jaoks_057 Missing Missing Missing Img_1064 Aa0314305 Missing Missing Poolas_2012 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Pilt028 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Facebook 2574583_300 Missing Missing Missing Skype_olev Missing Missing 527660_201464343295213_397442827_n Martin_thumb Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Mailu_kadriorus Missing Missing Missing Missing Aa0114715 Missing Missing Missing Missing Missing Missing 312059_256700954361669_6286429_n
Aa0183157 Photo_6_ Headless Missing Missing Missing Minaise Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Toetan, aga

Ma leian, et ambitsioon võiks olla suurem -- lisada gümnaasiumiõppesse kohustuslik filosoofiakursus, mis ei oleks aga filosoofiaajalugu (Platonist Heideggerini), vaid filosoofiliste probleemidele keskenduv kursus, kus analüüsitakse erinevate mõtlejate toel lahti elu kesksed küsimused, sh eetilised probleemid. Kui teha üksnes eetikakursus, siis võib see kiiresti manduda mingite konkreetsete (nt kristlike) väärtuste pealesurutud omandamiseks, mis ei tee inimest tingimata paremaks. Õpetada on vaja mõtlemis- ja analüüsimisoskust, mitte praktilisi kõlblusprintsiipe (need võiks omandada kodu- ja koolikeskkonnast laiemalt).

Marek Tamm
08. jaanuar

Lisaks eetika kursuse lisamisele,

peab eetika õpetaja ja teiste õpetajate palk olema selline, et õpetaja töökoht oleks ausees ja motiveeriv.

Arvo Lehemets
28. jaanuar

Kus siis veel kui koolis!

Ikka koolipingis hakatakse juba õppima mõtlema ja mõistma. Eetiliste väärtuste mõistmine muudab ka inimesi paremaks. Võibolla selle õpetamine koolides lahendakski probleeme ühiskonnas.

Kaido Hint
11. jaanuar

Niigi palju

Kooliõpilastel on niigi palju õppida. Pealegi peaks riigikogu olema läbilõige ühiskonnast sellisena nagu ta on

Gustav Gerretz
30. jaanuar

Eetikat õpib eeskuju järgi

Pigem oleks nutikas muuta eesti koolides ülevalt-alla hierarhiat võrdsete vaheliseks suhtluseks. Õpetaja ei ole kõiketeadev vastuvaidlemist mittesalliv faktipõhiseid teste koostav masin, vaid inimene, kes suhtub oma õpilastesse kui endaga võrdsetesse. Selline õpetaja nõuab kõikidelt õpilastelt aktiivset oma arvamuse avaldamist ja ei tee sealjuures erinevaid seisukohti maha, vaid soosib õpilaste vahelist diskussiooni ning üritab neid mõtlema õpetada. Näiteks võib õpetaja näidata mõnd maali reprot näiteks Prantsuse revolutsioonist ja küsida mida õpilased maailil näevad. Ükski vastus ei ole vale. Nii vähemalt õpetasid ühes Tallinna keskkoolis õpilasi vabas maailmas kasvanud sakslastest õpetajad. Eetikat ei saa õpetada, sest väärtused ei ole püsiv kogum vastuseid kõigile maailma küsimustele, vaid pigem kahtlemise ja küsimuste esitamise oskus. Eetikat saab õpetada muu kõrvalt-eeskuju kaudu ja mitte õppeainena.

Anari Koppel
21. jaanuar