Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Karli
Lambot
31.01.2013

Rahastavad üksnes valijad

Eesti Vabariigis saab Riigikogu valida (ja olla Riigikogusse valitud) üksnes kodanik. Kodanikud on kõrgeima võimu kandjaks. Seetõttu peaks Riigikogu valimistel osalevaid erakondi ja üksikisikuid saama ka rahastada üksnes kodanikud (v.a. riigieelarveliste eraldiste korral). Juriidiliste isikute annetused ja toetused erakondadele peaksid olema ja jääma seega keelatuks. Paljude juriidiliste isikute omanikud on välismaalased, kuid välismaalaste osalemine läbi juriidiliste isikute Eesti poliitikas ei lähe lisaks kuidagi kokku kehtiva põhiseaduse mõttega. Juriidiliste isikute omanikeks olevad Eesti Vabariigi kodanikud saavad oma õigusi erakondade toetamisel realiseerida lihtsasti ka kodanikena.

KOV ja europarlamendi valimistel saavad osaleda lisaks kodanikele ka Eestis registreeritud residendid. Seetõttu võiksid residendid omada õigust rahastada KOV ja europarlamendi valimistel osalevaid Eestis registreeritud erakondi, valimisliite ja üksikisikuid.

Taastada tuleks karistusseadustikus erakonnale tehtava keelatud annetuse (andmise ja) vastuvõtmise keelu rikkumine, mis muudeti alates 01.04.2011 kehtetuks.

Riigieelarvest erakondadele, valimisliitudele ja üksikisikutele eraldatava rahalise toetuse suurus tegevuskuludeks peaks olema proportsionaalne Riigikogu valimistel saadud häälte arvuga. Mõistlik on ehk kehtestada vaid alampiir (nimekiri peab saama vähemalt näiteks 1000 häält või 1.0% toetust), et saada riigieelarvelist toetust. Selline rahastusprintsiip on kõige rohkem vastavuses ka poliitika olemusega – poliitikute suhtlemisega oma valijatega (nn poliitiliste suhete arvuga) ja oma valijate huvide esindamisega. Kui sama rahastussüsteemi soovitakse laiendada ka europarlamendi ja KOV valimistulemustele, tuleks ka siin kõiki valimistel osalenud erakondi, valimisliite ja üksikisikuid kohelda võrdselt, st proportsionaalselt. Riigieelarvelise rahalise toetuse suuruse peaks määrama riigikogu koosseis järgmisele koosseisu tööperioodile) või peaks toetuse suurus olema mingi suhtarv riigieelarvest, et erakonnad ei hakkaks seda meelevaldselt paisutama..

Praegune rahastamise maht peaks oluliselt vähenema ning analüüs peaks selgitama, missuguses uues mahus on tarvlik erakondade tegevuskulusid katta. Kaaluda võiks praegu toetuse osalist kasutamist riigikogulaste tugipersonali kaasamiseks, nii et Riigikogu liikmed saaksid tulemuslikumalt tegeleda peamisega ehk seadusloomega.

Riigikogu poolt legaalseteks ja priviligeerituteks kuulutatud maailmavaadete rahastamise DASA- idee tuleks jättagi kalevi alla.

K.L. väikese grupi nimel

Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile