Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Reet_karro Reet
Karro
31.01.2013

Tõsta lapsetoetuse suurust ja maksta lapsetoetust kuni 24-aastaseks saamiseni või täiskohaga tööleminekuni

Hetkel on lapsetoetus pere kahele esimesele lapsetoetust saavale lapsele 19,18 eurot, alles kolmandast lapsest tõuseb see oluliselt ja lapsetoetust makstakse 16-aastaseks saamiseni või kooliskäivate laste puhul 19-aastaseks saamiseni. 19-aastane ei ole aga veel enda ülalpidaja. Tal on parim aeg edasi õppima asumiseks.

Praegu on tema edasiõppimise korral tema perekonnal ülesanne pidada 1-2 sissetulekust ülal 2-n täiskasvanud inimest, olenevalt laste arvust.

Paljudes Euroopa riikides, näiteks Saksamaal, makstakse lapsetoetust, sealjuures väga korralikkku lapsetoetust noore 24-aastaseks saamiseni, abiellumiseni või täiskohaga tööleminekuni. Seda makstakse kõigile peredele ja lapsetoetus on oluline peretugi.

Kui Eesti riik kehtestaks samasuguse korra, isegi kui see tähendaks loobumist õhukese riigi põhimõttest, mis nagunii soovida jätab:

-väheneks pinge 19-24 aastaste lastega perede eelarvetes
-väheneks ebaõiglus
-suureneks inimeste kindlustunne, usaldus riigi vastu
-suureneks kõrgharidusega inimeste arv, väheneks kõrgkooli poolelijätmine majanduslikel põhjusel
-suureneks iive, sest inimesed teavad, et lapsed pole toetatud mitte ainult esimestel eluaastatel, vaid kuni iseseisvumiseni
-paraneks nende suurte perede olukord, kus lastel on suur vanusevahe, sest mitmete toetuste maksmisel arvestatakse lapsetoetust saavate laste arvu

Reet_karro Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile