Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Ardo
Ojasalu
31.01.2013

Valimiskampaania rahastamine maksumaksja rahast.

Erakonna tegevuse tähtsaim väljendus on osalemine valimistel oma programmiga. See peab ka edaspidi jääma erakondade ja muude MTÜ-de eristamise peamiseks veelahkmeks, et erakond soovib osaleda võimu teostamisel ja tema liikmed pürivad rahvaesindajateks.
Valimistel otsustame, kes hakkavad meid järgmisel perioodil valitsema ning milliseid eesmärke need valitsejad ühiskonnale seavad. Seega on valija huvides olla võimalikult hästi informeeritud sellest, kes ja millise programmi all valimistel osalevad. Erakondade jaoks aga on valimiskampaania kõige kulukam osa erakonna majandamisest. Kuna valija huvi olla informeeritud ja erakonna huvi end tutvustada on kokkulangevad, siis see õigustab maksumaksja raha kasutamist valimiskampaania korraldamisel.
Kui valimiskampaaniat saaks korraldada rahalises mõttes efektiivselt ning poliitilises mõttes võrdsete võimaluste alusel, oleks see kasulik tervele ühiskonnale. Kindlate reeglite alusel toimuv kampaania massimeedias (TV, raadio, ajakirjandus) ja avalikus ruumis oleks piiratud kindla summaga ja jaguneks kõigi osalevate kandidaatide vahel võrdses proportsioonis (nimekirjadele vastavalt kandidaatide arvule). Veebilehed võib jätta vaba kampaania jaoks ja seda ei peaks finantseerima maksumaksja. Sel moel puuduks motiiv kampaaniakulusid ebamõistlikult paisutada. Kui kõigile luua võrdsed võimalused, siis pääsevad valimiste tulemusena võimule eekõige kvaliteetsemad poliitilised ideed, mille suurema rahaga reklaamitud ideed.
Seega võiks riigieelarvest maksta kinni valimisreklaami massiteabevahendites ja avalikus ruumis, sest see on valijate teavitamine valikuvõimalustest. Avalik-õiguslik TV ja raadio teevad tasuta väitlussaated ning erakanalites reklaami tellimiseks saab iga valimiskomisjoni poolt valimisteks registreeritud erakond iga kandidaadi kohta kindla summa raha, mis tasutakse otse meediakanalile arve alusel. Muu erakondlik reklaam TV-s, raadios, ajakirjanduses ja avalikus ruumis oleks keelatud. Valimiste lõppedes esitatakse meedia- ja rahakasutuse aruanne, mis peale kontrollimist muutub avalikuks. Igaühel on võimalik aruannetes kajastamata reklaami kohta esitada teave järelevalveorganile.
Selline rahastamismudel võimaldaks lisaks efektiivsemale ja sisulisemale kampaaniale ka kampaaniakulude efektiivse kontrollimise ning vähendaks kuritarvitusi, sest kogu tegevus meedias ja avalikus ruumis on igaühe silme all ning kergesti võrreldav kampaaniakulude aruannetega.
Kogu muu erakondade tegevus peaks olema rahastatud erakondade omavahenditetest, olu need siis liikmemaksud, tulud varast või annetused. Kui erakondade administreerimise rahastamises tuleb ette ka suuri erinevusi (ühed oluliselt rikkamad kui teised), siis see ei ole oluline, sest see ei oma mõju valimistulemustele ning "suur raha" ei pääse riiki valitsema.

Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile