Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Koostöö
Kogu
01.02.2013

Kodanike poliitiliste õiguste elektroonilise teostamise võimaldamine.

Ettepaneku autor Tõnu Otsason, saabus e-posti teel:
Tehnoloogiliste arengutega kaasnevad uued poliitilistes protsessides osalemise vormid. See survestab kodanikke pikaajalise muutumis- vajadusega, kuna poliitilise osalemise võimalikkus peab pidama sammu elustiilide muutustega. Uute osalemise võimaluste võrdsus ja ligpääs neile peab olema garanteeritud igaühele. See tähendab riigi vastutust kõig kodanike digitaalse kirjaoskuse ja meedia kirjaoskuse eest.
Ettepanek: käivitada riiklikud programmid avalikes huvides tegutsevates tugikeskustes (raamatukogud, seltsimajad, avalikud internetipunktid, teabetoad jm infokeskused) tugiisikute koolitamiseks sotsiaalse meedia, e-õppe ja e-tööks vajalike e-keskkonna töövahendite kasutamise alase tasuta õppe ja tugiteenuste edastamiseks kodanikele, nende e-võimekuse tagamiseks. Tagada esmajoones maaregioonide naiste ja töötute sotsiaalsete rühmade e-kirjaoskuse süvendamise programmide käivitamine ja rahastamine nende ennastjuhtiva õppemeetodi alusel
E-valitsemise avaliku väärtuse suurendamine.
E-riigi porteelist saadava info väärtust saab suurendada, e-riigi portaali külastajate arvu rohkendades.Seda saab soodustada portaali kasutajate huvidele ja vajadustele keskendudes, samuti toetades infokeskuste võrgustiku tugiisikute(infojuhtide) ja nende kaudu kodaniike koolitust Web 2.0 vahendite vabaks käsitlemiseks.
Ettpanek: E-valitsemise avaliku väärtsuse tõstmiseks käivitada infojuhtide koolituse programmid maainfokeskustes ja muude sotsiaalsete riskirühmade teenidamisega seotud avalikes infokeskustes (näit.: maarahva teabetoad väikeasulates külakeskustes, mida viimastel aastatel on rajatud sadu (teletoad@teletoad.ee; www.teletoad.ee Käivitada programm e-kodaniku koolitamiseks ja e-demokraatia süvendamiseks kvalifitseeritud infokeskuste ja nende tugisikute kaudu.

Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile