Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Eugen_veges_naermas Eugen
Veges
08.01.2013

Kehtestada progresseeruv tulumaks, vältida üldise maksukoormuse kasvu. Keskmise palgakasvu tingimustes korrigeerida määrasid allapoole.

Tulumaksu osa Eesti riigieelarves pole suur (7 protsenti riigieelarvest, 10 protsenti kogu maksutulust). Eestlaste vaesuse juures ei sõltu maksulaekumine niivõrd maksumääradest kuivõrd elanike jõukusest. Toimetulekuraskustes inimsete maksukoormus vajab alandamist.
Astmelisest tulumaksust ei tasu tonti otsida. Kui see kusagil peitub, siis toimetulekuraskustes olevate leibkondade rohkuses. Maksustamisel tuleks järgida õigluse printsiipi, maksud peaksid olema kõigile üheselt mõistetavad (vähendada varjatut maksustamise osa), maksja poolt kontrollitavad (sõltuma tulust). Teistelt riikidelt malli võtmisel ei tasu unustada kohalikke eripärasid. Erinevalt majanduskaaslastest on Eestis liigselt toimetulekuraskuses inimesi. Neid on palju enam, kui seda statistilised arvud kajastavad. Madal statistiline võrdlusbaas (kesine keskmine palk) eksitab.

Missing Missing Ott_profiil Missing Eugen_veges_naermas Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Nagu Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Photo Jaanus_nurmoja_2012_ruut
Missing Missing Imgp0026 Missing Missing Missing Missing Missing Top20 Missing Missing Missing 3e607c4 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Maksusüsteem vajaks arusaadavamaks muutmist.

Eesti maksusüsteem pole kodanikele mõistetav (suur varjatud maksustamise osa), maksud maksja poolt kontrollitavad (maksta tuleb ka siis kui puudub sissetulek või ollakse toimetulekuraskustes). Suureks probleemiks on põhjendamatult kõrge maksustamine. Maailmapanga analüüsid (need, mis arvestavad ka varjatud maksustamist) kinnitavad, et eestlasi maksustatakse teistest kõrgemini. Eesti maksusüsteemi lombakus võimaldab salatseda, soosib (maksude ja sotsiaalsete tagatistega) trikitamisi. Pole üldsegi ime, et Eestis kasvab nõudlus toiduabi pakkide järele, reaaltulud vähenevad aga isegi majanduskasvu tingimustes.

Eugen Veges
09. jaanuar

Toetan progresseeruvat TM järgmisel kujul:

- kõik astmed sõltuvad miinimumpalgast, sh maksuvaba osa. See tähendab seda, et millised need maksumäärad ka ei oleks, nad "jooksevad eest ära", liikudes koos miinimumpalga tõusuga suuremate summade juurde. Inimesel, kel maksustatav tulu on pidevalt ühesugune, väheneb maksukoormus sedavõrd, kuivõrd tõuseb miinimumpalk.

Astmed võiksid olla esialgu järgmised:
0,35 miinimumpalka - 0%
seda ületav osa kuni 2 miinimumpalgani - 20%
seda ületav osa kuni 4 miinimumpalgani - 28%
4 miinimumpalgast ülejääv osa - 40%

Võimaluse korral edaspidi näiteks:
0,35 miinimumpalka - 0%
seda ületav osa kuni 2 miinimumpalgani - 14%
seda ületav osa kuni 2,8 miinimumpalgani - 20%
seda ületav osa kuni 4 miinimumpalgani - 28%
4 miinimumpalgast ülejääv osa - 40%

või:
0,35 miinimumpalka - 0%
seda ületav osa kuni 1,4 miinimumpalgani - 14%
seda ületav osa kuni 2,8 miinimumpalgani - 20%
seda ületav osa kuni 4 miinimumpalgani - 28%
4 miinimumpalgast ülejääv osa - 40%

Jaanus Nurmoja
09. jaanuar

Esmavajadused peavad olema tagatud

Eesti maksusüsteem kogub vältimatuid maksusid ka toimetulekuraskustes vaevlevatelt inimestelt. Sotsiaalkindlustussüsteem seisab värisevatel jalgadel, sellele lootma jäädes võib hambad kohe varna riputada. Arenenud riikides käivad asjad teisiti – sotsiaalkindlustussüsteem tasakaalustab maksusüsteemi puudused, ei lase inimestel täielikku vaesusse langeda.
Nälgivate laste (uuringute andmetel elab Eestis üle veerandi lastest vaesuses) kõhu arvel maksu kogumine on võigas. Maailmas pole (vist) teist sellist riiki, kus kogutakse leivalt, saialt, piimalt ja muudelt eluks vajalikelt esmatarbekaupadelt kahekümneprotsendilist netomaksu (käibemaks). Euroopa Liidu (keskmine) käibemaks toiduainetele jääb alla kümne protsendi.
Kõigil peab olema võimalus rahuldada eluks vajalikke esmavajadusi (toit, peavari), makse kogutakse ülejäänult. Progresseeruv tulu maksustamine (mõne astme lisamine) võimaldab mainitud kreedot paremini järgida, astuda sammukese õiglusele lähemale.

Eugen Veges
10. jaanuar

Tulumaksuvaba miinimum on olemas

Eestis on astmeline tulumaks nimega tulumaksuvaba miinimum, selle tõstmisest oleks toimetulekuraskustes leibkondadele rohkem abi kui rohkem teenijaid suuremalt maksustades.

Lauri Rooden
08. jaanuar

Tulumaksu vaba miinimumi tõstmine pigem

See aitab väiksemapalgalisi enim, kuid samas ei võta maha suurema lisandväärtusega töö motivatsiooni.. vajadusel tõsta kaudseid nö tarbimimakse (nt käibemaks)

Aarne Leisalu
23. jaanuar