Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Nologo Andres
Laiapea
07.01.2013

Üleminek ühele üleriigilisele valimisringkonnale

Järgnevaid ettepanekuid ei tohiks käsitleda ükshaaval, eraldiseisvana, sest poliitiline süsteem moodustab ühtse terviku, mille osad peavad olema omavahel tasakaalustatud... Valija hääle kaalukuse tõstmiseks valimistulemuse otsustamisel on vaja minna Riigikogu valimistel üle üleriigilisele valimisringkonnale, mis võimaldaks järgida täielikult põhiseaduses sätestatud proportsionaalsuse põhimõtet. Riigikogu on see paik, kus peaks toimuma poliitiliste ideoloogiate ehk maailmavaadete dialoog, kuid niigi väikese riigi killustamine erinevateks valimisringkondadeks mõjub seda pärssivalt. Üleminekul üleriigilisele valimisringkonnale hakkaksid erakonnad käsitlema Eestit kui tervikut, mitte kui erinevate valimisringkondade summat. Valijatele annaks see võimalikult laia valiku, tagades ühtlasi selle, et võimalikult paljud neist näevad enda poolt valitud isiku osutumist valituks. Valimiskünnis peaks langema piirini, mis on vajalik isikumandaadi abil Riigikokku pääsemiseks ehk 1/101 kehtivaks loetud häältest, kuigi tõsiselt tuleks kaaluda ka Riigikogu liikmete arvu vähendamist mõnekümne võrra, sest praegu ei ole see rahvaarvu arvestades optimaalne; liikmete arvu vähendamise arvelt võiks iga riigikogulane saada endale riigi kulul isikliku assistendi. Viimaseid on kahtlemata vaja, aga nende juurutamine riigikogulaste arvu vähendamata tekitab rahva hulgas vältimatult väga suurt pahameelt, sest paljud kodanikud näeksid selles liigset luksust, mida Eesti ei saa endale lubada. Tasakaalustava meetmena tuleks lubada osaleda Riigikogu valimistel ainult erakondadel, sest parlamenditöö eeldab tegutsemist fraktsioonides, ning kehtestada kandidaatide nimekirjadele alampiir, mis võiks olla näiteks viiendik Riigikogu liikmete arvust. Isikumandaadi abil Riigikokku pääsenud isikutel võiks olla õigus vahetada enda fraktsioonilist kuuluvust. Riigikogus ei tohiks olla selliseid saadikuid, kes ei kuulu ühtegi fraktsiooni. Samuti tuleks siis kaotada regionaalministri ametikoht ja luua otse peaministrile alluv rahvastiku- ja regionaalarengu büroo, mis võimaldaks minna katuserahade jagamiselt üle sisulise, tegeliku regionaalpoliitika väljatöötamisele ja elluviimisele. Veel ühe tasakaalustava meetmena tuleks minna üle presidendi otsevalimisele, presidendi võimu seejuures suurendamata, sest muidu jääb presidendi mandaat Riigikogu ja valitsusega võrreldes liiga nõrgaks. Presidendivalimised võiksid toimuda üheaegselt Euroopa Parlamendi valimistega, aidates nõndaviisi kaasa valimisaktiivsuse tõusule ka nendel valimistel. Euroopa Parlamendi valimistel võiks lubada osaleda ka erakondade valimisliitudel või blokkidel, et kaotsi läheks vähem hääli.

Nologo Aa0183157 A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Aa0105981_id_kaart Missing Facebooki_uus_pilt Missing Missing Missing Missing Missing 68831_115390938524096_1664505_n Missing Missing Missing %c3%9cllar-metsand-150x150 Innopilt2 Missing Missing Missing Missing Missing Mina Missing Missing Missing Missing Andrus Missing Missing Missing Missing Missing Missing Pilt028 Missing Missing Missing 76052_10150134996984908_7612480_n
Missing 418219_2782021467017_374458226_n_1_ Missing Missing Missing Missing Missing Missing Imgp0026 Missing Missing Missing Missing 3e607c4 Missing Missing Elver-sarvedega-220 76052_10150134996984908_7612480_n
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Aitab parandada regionaalpoliitikat

Tasakaalustamaks ringkondade kadumist on nähtud ettepanekus ette luua otse peaministrile alluv rahvastiku- ja regionaalarengu büroo. Kindlasti ei jääks aga Riigikokku ainult tallinlased, sest lisaks valijatele elab Tallinnas rohkem ka neid, kes tahavad kandideerida. Seni on nad pandud erakondade poolt sageli kandideerima ringkondades, millega neil puudub tegelikult sügavam seos. Nii on pääsenud ka teistest ringkondadest Riigikokku terve rida tallinlasi. Ühe ringkonna korral suureneks valimistel hüppeliselt Tallinnas elavate kandidaatide omavaheline konkurents, tallinlaste hääled hajuksid nende vahel rohkem laiali, mistõttu võivad mujalt pärit kandidaadid koguda siiski ka rohkem hääli kui paljud tallinlased. Erakonnad saaksid kindlasti väga hästi aru, et nad ei saa jääda lootma ainult tallinlastele, vaid peavad arvestama oma valimisnimekirjade (ja programmide) koostamisel ka regionaalse mõõtmega, sest muidu võivad mujalt Eestist hääled saamata jääda ehk mõnele teisele erakonnale minna.

Andres Laiapea
07. jaanuar

Väga vajalik

Riigikogu valimistel minna üle ühele üleriigilisele valimisringonnale.See võiks olla võimalus, et taastuks inimeste huvi riigikogu valimiste ja riigi kui terviku vastu ning inimestel igas ringkonnas oleks tagasiside valitud riigikogu liikmelt kogu tööprotsessi vältel.

Toivo Lepik
07. jaanuar

Siit veel edasi

Kasutasin seda ideed alusmaterjalina ettepaneku ette valmistamisel seada Eestis koos haldusreformi läbi viimisega sisse kahekojaline parlament. Loe lisa lingi alt.

link: www.rahvakogu.ee/ideas/1125-51-liikmeline-riigikogu-50-liikmeline-maakogu

Meelis Kaldalu
22. jaanuar

Ennast praktikas tõestanud

See ettepanek ei ole mingi jalgratta leiutamine. Sarnane süsteem on kasutusel mitmetes Eestiga võrreldavates väikeriikides, näiteks Hollandis.

Andres Laiapea
09. jaanuar

Toetan ühte valimisringkonda

+ Kõik valijad saavad valida kõiki kandidaate – suurem tõenäosus leida endale sobiv kandidaat;
+ Lihtsustab kandidaatide esitamise protsessi – ei tule valida ringkonna vahel, kus kandideerida;
+ Erakondlike suletud nimekirjade kadu – pole erinevust ringkondlikul ja üleriigilisel nimekirjal;
+ Valimissüsteemi lihtsus
+ Paranevad üksikkandidaatide võimalused mandaadi saamiseks;
+ Kaovad peibutuskandidaadid praegusel kujul.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
30. jaanuar

Halvendab väikeste kohtade esindatust

Nii nagu eestlasel on raske olla Euroopas mingi ala "top 100" liige, siis samamoodi on raske konkureerida mõnel maapiirkonna inimesel üle kogu Eesti. Kohalikud inimesed peaksid teda teadma ja tundma ning sellest lähtuvalt valima. Üle-Eestiline valimisnimekiri koondaks aga kõik kandidaadid Tallinnasse, sest seal on lihtsalt kõige rohkem hääli.

Elver Loho
07. jaanuar

Üks ebatüpsus

- Valimiskünnise langetamine 1/101-le kehtivaks loetud häältest peaaegu välistab matemaatiliselt kõikide mandaatide väljajagamise - demokraatlikel reguleerimata valimistel on sellisel määral ühtlane häälte jagunemine 101 kandidaadi vahel võimatu.
- Riigikogu töö ei pea ilmtingimata olema fraktsioonitöö. Arukad rahvaesindajad võivad jõuda ühiskondlikest huvest lähtuvalt otsuste tegemiseni ka muul viisil. Pigem piirab fraktsiooni kuulumine rahvaesindaja vabadust.
- Nõus Elver Loho kriitikaga - seesugune süsteem nõuab poliitlise agitatsiooni ümberkujundamist ning teavitustöö viimist teisele kujule ja tasemele.
Mõned negatiivsed aspektid:
– Kahaneb regionaalsete kandidaatide arv ja ka esindatus Riigikogus;
– Valimiskampaania teostamise võimekus muutub veel olulisemaks kui praegu;
– Valijal on keeruline hallata kõigi kandidaatide tausta ja valimisplatvorme ning seeläbi teostada parimat võimalikku valikut
– Kandidaatide haldamatult suur hulk valimisringkonnas.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
30. jaanuar