Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Img_0084 ܜlo
Mattheus
08.01.2013

Parlamenti mitte pääsenud erakond saab kautsjoni tagasi

Riigikokku või Euroopa Parlamenti mitte pääsenud erakond ja üksikkandidaat saab registreerimiskautsjoni tagasi ning parlamenti pääsenud erakonna ja üksikkandidaadi kautsjon jääb riigile. (Praegu on see vastupidi: kautsjoni saab tagasi see, kes osutub valituks).
Kautsjoni tagastamine valituks mitte osutunuile vastab paremini õigluse põhimõtetele. Praegu jagab riik põhiosa toetusest parlamenti pääsenud erakondade ja premeerib neid lisaks ka kautsjoni tagastamisega, samas kui parlamenti mitte pääsenud erakonnad sisuliselt tasalülitakse – nende toetus marginaliseerub (juhul, kui nad olid eelnevalt parlamendis) ja tagasi tuleb maksta ka kautsjon.
Kautsjoni tagastamine valituks mitte osutunuile ei sea valimistel ebaõnnestunud erakondi (ega ka üksikkandidaate) peale valimisi majanduslikult keerukasse olukorda.
Tagab paremini erakondade püsimise ka pärast valimisi ja nende võimekuse uutel valimistel osaleda. Praegu võib juhtuda, et eelmistel valimistel tasutud kautsjoni (selleks võetud pangalaenu) makstakse tagasi kuni järgmiste valimisteni. Riik ei tohiks põhjustada väiksemata erakondade tasalülitamist.
Arvestades kautsjoni suurust, toimib see tõkendina ka juhul, kui kautsjon parlamenti mitte pääsenud erakondadele (isikuile) tagastatakse, sest summa tuleb ju registreerimisel ikkagi ära maksta. Kautsjoni suurus Riigikogu valimistel on kuupalga kaks alamäära ja EP valimistel kuupalga viis alammäära (mis 2012. aastal oli 290 EURi). Kui täna toimuksid valimised ja erakonnad sooviksid Riigikogu valimistel registreerida 125 kandidaati (nagu 2011. aastal) tuleks neil maksta kautsjoni 72 500 eurot (ehk enam kui 1,1 miljonit krooni). Euroopa Parlamendi valimiste korral, kui nimekirjas on 12 kandidaati, vastavalt 17 400 eurot (ehk enam kui 272 tuhat krooni. Nalja pärast niisugust summat ju keegi mängu ei pane ja kautsjon toimib tõkendina ka juhul, kui see mitte valituiks osutunuile tagastatakse.
Valituiks osutunud erakonnale, seda eriti erakondade praeguse toetussüsteemi juures, ei tohiks kautsjonist ilmajäämine (selle kandmine riigituludesse) suuri raskusi valmistada, kuivõrd praegune süsteem tagab neile riigi toetuse.
Juhul, kui ka riigi toetust vähendatakse või jaotatakse võrdsemalt ümber, oleks ikkagi õiglasem valituiks mitte osutunuile kautsjon tagastada.
Ei ole ehk õige tuua siia võlaõiguse põhimõtteid, kuid seal toimib printsiip – kui oled midagi saanud, siis tasud selle eest, ja kui ei ole saanud, siis ei tasu või saad tasu tagasi.

Missing Img_1828_-_copy Missing Missing Missing Missing Jaanus_nurmoja_2012_ruut Missing Missing Missing Missing Missing Mina_10dd Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Portree___delfist Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Aa0314305 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Facebook Missing Jaak_haud Missing Missing Missing
Imgp0026 Marektamm-5 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Snapshot_20130107_1 Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Õiglane, kuid kautsjon on liiga suur

Juhul, kui tõesti ilma kautsjonita kuidagi ei saa, siis võiks selle suurus olla Riigikogu valimiste puhul äärmisel juhul maksimaalselt pool miinimumpalka. Arvestades EESTI miinimumpalga äärmiselt madalat ostujõudu tundub kautsjon muidugi lausa kurjast olevat. Praegusel kujul eriti on ta pigem tõkend madala sissetulekuga normaalsete inimeste vastu.

Jaanus Nurmoja
08. jaanuar

Ettepanek vastab demokraatia põhimõtetele

Kautsjon kui niisugune kuulub pigem plutokraatia kui demokraatia valdkonda.

Aleksei Lotman
08. jaanuar

Ei näe ettepaneku kasu parlamendi töö efektiivsusele

Kui sisuliselt kaotada igasugune kautsjon parlamendivalimistel, siis soosib see väga kireva seltskonna kandideerimist valimistel, mis tähendab ühtlasi, et nende mõtteid saab avalik ruum enne valimisi pilgeni täis jne. Leian, et mingi sõel, mis näitab tegevuse motiveeritavust, võiks siiski säilida. Teisisõnu, eelistan lahendust, kus alandatakse nii kautsjon kui ka valituks osutuse künnist, ent mingi filter siiski säilitatakse.

Marek Tamm
08. jaanuar