Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Lõpetagem jutt maailmavaate toetamisest annetuste kaudu

Maailmavaade on subjekti (inimese või inimeste grupi) iseloomulik viis määratleda mingi tunnetuse ja/või mõtlemise objekti tervikuna või mingit osa sellest. See põhineb ettekujutusel sellest, kuidas subjekt enda jaoks midagi mõteldavaks või kogetavaks teeb. Iseloomulikeks näideteks maailmavaadete kohta võiks olla n erinevad „ismid“ nagu humanism, liberalism, marksism, kommunism, sotsialism, konservatism, materialism jne.
Neid „isme“ kannavad ka erakonnad. Kummastav on ettevõtjate jutt maailmavaate toetamisest rahaülekannete kaudu. Eriti veel nende ettevõtjate jutt, kes igaks juhuks toetavad kõiki maailmavaateid (või enamust neist).
Äriühingul pole maailmavaadet – maailmavaade saab olla inimesel või inimeste gruppidel (meie mõistes siis MTÜ-d), milliste eesmärgid on kas maailmavaatelised või siis sellega seotud.
Kõige arusaadavam viis maailmavaadet toetada on astuda erakonna liikmeks ja maksta liikmemaksu ning valida selle maailmavaate esindajaid Riigikogu valimistel (viimast võib teha ka ilma erakonda astumata). Kuna liikmemaksudest ei pruugi piisata ja kuna erakondade mõte seisneb riigi juhtimises, siis on see rahva ühine asi – seega on põhjendatud, et mingi summa riigieelarvest toetab erakondade tegevust.
Samas, kui (koalitsiooni)erakonnad kutsuvad meid püksirihma pingutama ja kärpima (mis on teatud piirini mõistlik), on erakondade endi kulutused jäänud aruteludest kõrvale. Erakonnad peaksid ise olema kärpimise/kokkuhoiu osas samas seisus kui kogu ühiskond!
On absurdne, et ajal kui me kõik kokku hoiame, laiavad erakonnad maksumaksja raha eest mõttetute reklaamidega linnatänavail ja meedias. Meie väikeses riigis, kus kõik tunnevad kõiki, pole vaja mingit valimisaegset reklaamikampaaniat. Piisaks asjalikust debatist riigitelevisioonis ja riigiraadios ning samasugustest debattidest näiteks valla avalikel koosolekutel.
Seega ettepanek – erakonna tulud olgu riigieelarve eraldis ja liikmemaks. Kõik! Ei mingeid eraisikute või ettevõtjate annetusi. Annetustega ei toetata maailmavaadet vaid ühe erakonna majanduslikku hakkamasaamist, et mitte öelda priiskamist (mida muud need mõttetud reklaamikulud siis on).
Ja veel - erakonnale tuleb kehtestada igasugune sularaha liikumise keeld - kõik peab olema vajadusel pangaülekannete kaudu jälgitav

A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Missing Ott_profiil Missing Missing Missing Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Yves-mart_netti Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mina_002 Missing Missing Missing Portree___delfist Missing Missing Missing Missing Screen_shot_2013-01-07_at_3.27.38_pm Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing A1474685_copy Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Maikel_msn_49 201209mini Missing Missing Missing Missing Missing Missing Jaak_haud Missing Missing Vallamajas_10.09.2010_006 Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing
Imgp0026 Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Täpsustan "laialivalguvat" ettepanekut

Jään siiski selle juurde, et kõige arusaadavam viis maailmavaadet toetada on astuda erakonna liikmeks ja maksta liikmemaksu ning valida selle maailmavaate esindajaid Riigikogu valimistel (viimast võib teha ka ilma erakonda astumata). On põhjendatud, et mingi summa riigieelarvest toetab erakondade tegevust.
Tegelikult ei ole ühelgi juriidilisel isikul maailmavaadet - see on vaid inimestel ja nende kooslustel. Juriidiline isik on fiktsioon - juriidiline konstruktsioon. Kui maksunõustamisega tegeleva ettevõtte (Marcuse näide) juhatuse liige annab korralduse kanda erakonnale X maailmavaatelist toetust, siis on see tema, mitte kogu "kollektiivi" otsus. Ja seda võib ta teha oma, mitte ettevõtte "taskust".
Siiski pooldan radikaalset lähenemist - rahalised toetused ei peaks olema üldse lubatud - ei ettevõtetelt ega eraisikutelt. Piisab riigi toetusest ja liikmemaksudest. Kahjuks on ju nii, et n-ö maailmavaate toetamine taandub väikeses Eestis tehingule - toetuse eest tuleb osutada teenust!

Urmas A r u m ä e
10. jaanuar

Põhimõtteliselt toetan, aga...

Ülaltoodud kirjatükis on käsitletud palju erinevaid probleeme, kusjuures pealkiri ei ole kokkuvõttev, pigem eksitav. Autor ei toeta ettevõtete poolt erakonna toetamist, isikute puhul on asi lahtisevõitu. Isikud ju võivad toetada maailmavaadet - nii nagu usklik inimene annab raha kiriku ehitamiseks - või rikkam ehitab ise kiriku. Või maailmas eksisteerivad lugematud heategevad fondid või sihtotstarbelised annetused/stipendiumid.
Valimisreklaami küsimus on omaette küsimus.

Siim Aid
09. jaanuar

Toetan

Arvan, et esitatud ettepanek lahendaks suure osa rahastamise ümber toimuvast problemaatikast. On keeruline, kui mitte võimatu hinnata, kas annetus on tehtud saamahimust või ilmutamaks oma maailmavaadet.
Kui siia lisada veel ka keeld palgata nn poliitilisi nõunikke, väheneks ka erakondade rahakott, misläbi võiks tekkida eluterve vabatahtlik tegevus enda maailmavaate edendamiseks. Väheneks erakondades praktiseeritav "ausate varaste" kasvatusprotsess, kuna rahakott muutub õhemaks. Võistlema peaksid ideed, mitte rahakoti suurus.

Toomas Kuusk
17. jaanuar

Mõistlik seiskoht

100% nõus. Reklaamikampaaniad tekitavad asjatut müra. Need pigem pärisivad adekvaatse ja nn maailmavaatelise valiku tegemist kui loovad mingit positiivset kvaliteeti rääkimata muust halvast nagu riigi raha raiskamine, korruptiivsed skeemid jms.

Taavi Miku
08. jaanuar

Ost ja müük.

Marcus ja Holger,annetused parteidele on alati ost ja müük.Kui broiler annetab parteile,siis tahab ta saada mõnda heapalgalist kohta või mõnesse valitavasse kogusse.Kui ettevõtja annetab,siis tahab ta saada mõnd nõukogu kohta, riigihanget,detalplaneeringut,eurotoetust vms.Kui tahate annetada mõnele korteri- või muule ühistule,sest nad on nii nunnud,siis laske käia.

Toivo Kalmo
13. jaanuar

Maailmavaadet ei saa olla ka riigil

Ma olen siin paljude punktidega isegi nõus, aga ettepanekut tervikuna toetada ei saa. Nagu ei saa äriühingul olla maailmavaadet, nii ei saa seda olla ka riigil. Riik saab maailmavaatelist debatti arendada ka ilma seda rahastamata. Maksumaksjana ei pea ma kinni maksma mulle mitte vastuvõetavaid maailmavaateid. Maailmavaadete vahel peab valitsema samasugune vaba konkurents nagu ettevõtluskeskkonnas. Äriühingul on tulude kasutamiseks kindlad protseduurireeglid ja kui ta peab vajalikuks ühte või teist maailmavaadet toetada, siis pole kellelgi voli seda keelata, tingimusel, et see toimub avalikult ja läbinähtavalt. Igasugused piirangud vaid loovad uusi võimalusi hämarateks tehinguteks ning ma ei ole nii suur idealist, et keelumajandus suudab pakkuda siinkohal mõistlikke alternatiive kui me ei taha just üles ehitada George Orwelli 1984 laadset ühiskonda.

Holger Mö–lder
09. jaanuar

Ettepanek laialivalguv, kohati radikaalne

Vaieldavusi on siin palju. Kasvõi see, et äriühingutel pole maailmavaadet. Lihtne näide: maksunõustamisega tegelev firma on kahtlemata eluliselt huvitatud Eesti maksusüsteemi võimalikult keeruliseks muutmisest. Järelikult toetab ta erakonda, mille üldine poliitika või suisa valimisprogramm seda eesmärki teenib. Leida võib ka positiivse näite: riigikaitsele teenuseid pakkuv firma soovib toetada erakonda, mille maailmavaade soosib riigikaitse arendamist. Seega äri ja maailmavaate seos on selgelt olemas. Iga äriühingu taga on tükike Eesti majandust, mille huvide esindamine on teatud piires legitiimne.
Üldistades: äriühingu toetus erakonnale on lihtsalt ühe grupi inimeste toetus teisele inimgrupile. On see tingimata taunitav, tuleks see täielikult keelustada? Ma ei ole veendunud, seega leian, et peaks talitama ettevaatlikult. Annetuste suuruse ülempiir ning annetajate avalikustamine võiks olla vahend, millega ära hoida kuritarvitusi.

Marcus Kaevats
09. jaanuar