Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Valter
Parve
07.01.2013

Luua kord prognoosimaks RK&KOV volikogu otsuste mõju kogukonnale ja/või sihtgrupile

Iga Riigikokku või KOV volikokku minev eelnõu peab seadustatud korras omama/sisaldama lisana ettevaatamist võimalikke tagajärgede kohta nii juhul, kui eelnõu otsusena vastu võetakse kui ka selle tagasilükkamise puhuks. Prognoosinõude olulisus:
- motiveerib avalikku võimu kaasama vabaühendusi,
- kasvatab vabaühenduste vastutust sihtgrupi/avalikkuse ees
- parandab vastuvõetavate otsuste kvaliteeti tänu tõhusamale eeltööle ja pikemale ettevaatamisele,
- vähendab eelnõude võimalikku korruptiivset sihitatust
- soosib planeerimist üle valimistsükli
- parandab rahvaesinduste mainet, tugevdab demokraatiat
- prognoosimiseks vajalik koostöö kasvatab sotsiaalset kapitali
- annab kogemust kogukonna/sihtgrupi eestvedajatele

Ohud: vabaühenduste võimalik bürokratiseerumine, nende kohatine huvipuudus, esialgne kogenematus, ajakaod otsustamisprotsessis, vabakonna liidrite "ülesostmine".
Protsessi käivitusperioodil (2 aastat: 2014-2015) on otstarbekas alustada piloteerimisega: KOV volikogu IGAL istungil vähemalt üks eelnõu koos ettevaatamist sisaldava kaaskirjaga vabakonnalt.
NB-kaasatud vabaühendustel peab jääma igal konkreetsel juhul õigus tunnistada oma nappi asjatundlikkust ning loobuda prognoosimisest. Vast on otstarbekas piloteerimise ajal valida igast maakonnast kolm-viis valda-linna, kus kirjeldatud kaasamiseks vajalik ressurss on kodanikeühenduste näol juba olemas. Kindlasti on vaja vastavaid koolitusi mõlemale poolele - poliitikutele ja vabaühenduste eestvedajatele; sellega võiks alustada kohe peale KOV'te valimise: Eesti kõikide omavalitsuste volikogud peavad saama kaasamiseks sobiva ettevalmistuse.
Riigikogult on vaja kahte algatust:
-kohustuslike prognooside lisamiseks vajalikke seadusemuudatusi,
- isiklikku eeskuju iseenda tööprotsessis vabakonnalt küsitud/saadud prognooside kasutamisel.
Riigikogul tuleb 2014 eelarvesse planeerida vajalikud kulud - näiteks volikogude koolitamisega seoses.

Tänan. Valter Parve

Kottideta Missing Missing Missing Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Kaido Missing Imgp0026 Missing %c3%9cllar-metsand-150x150 Widescreen_(8)_3 Img_7421 Missing Missing Missing Missing Img_9504 Missing Pilt028 Missing Missing Andres_base Kass_ja_mnp_x Jaak_haud Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010
Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile