Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Pirko
Konsa
09.01.2013

Muuta parlament 2-kojaliseks: palgaline ülemkoda ja mittepalgaline alamkoda

Eestis on täna probleem kohati on mõned teemad väga keerulised mida peaks parlamendis käsitlema ja vajaks n.ö. kiireid otsuseid ning teiselt poolt kapseldub parlament mõningate väga põhimõtteliste otsuste puhul ning otsustel puudub laiem ühiskondlik kandepind.

Kui meie parlament oleks 2 kojaline:
41 liikmeline "professionaalide"koda - palgalised professionaalsed poliitikud.
101 liikmeline "rahva"koda - vaid paaril korral aastas kogunev kogu, kes ei ole palgalised pofessionaalsed poliitikud vaid aktiivsed avaliku elu tegelased.

Lahenduse plussid:
-professionaalsed poliitikud oleksid ülemkoja liikmed - kulude kokkuhoid
-ühiskonnas aktiivsed kodanikud oleksid alamkoja liikmed - parem kaasatus, parlament pole ainult "broileritele"
-kahed valimised sunnivad vähem populismiga telema. Eesti e-valimiste praktikale tuginedes on ka valimiste korraldamine tihedamalt mitte kõige suurem kulu. Valimised ei kulmineeruks suurkampaaniatega korra 4 aasta tagant
-saab selgemalt ja efektiivsemalt jaotada ka tööd, millised otsused vajavad kahe koja heakskiitu, millised ühe koja.
- võimaldab poliitikas ja otsustamisel osaleda nii, et ei pea olema täiskohaga riigikogu liige ning on side parlamendi välise eluga ka parem.

Kokkuvõttes usun, et kui võtta arvesse ära jääva60 riigikogu liikme palk + kuluhüvitised jmt. peaks kahe koja ülalpidamise kulud olema ligikaudu samad. Kaasatus parem ja parlamendi töös saaks osaleda nii professionaalsed poliitikud kui ka avalikult aktiivsed inimesed kellele eesti tulevik korda läheb, aga kes sooviksid oma põhitööna teha midagi muud. Rahvas ei peaks lugema pidevalt kuluhüvitisi ja istungitel osalemise päevi neil, kes istuvad mitmel kihl.

Missing Missing Missing Img_0127 Missing Jaak_haud Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing
Missing Missing Missing Missing Imgp0026 Marektamm-5 Mina_10dd Missing Missing Missing Img_9504 Missing Missing Missing Missing Missing Pilt028 Missing Vello Missing Missing Missing Facebook Missing Missing Missing Aa0114715 Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

poliitikud ja rahvamehed

Ainult poliitikutest praegune olukord ei ole hea. Ainult üksikisikutest valitav riigikogu ei oleks samuti hea. 2 koda eeldab aga just nagu praegugi riigikogus: tagatubades sünnivad otsused ja erakonna diktaadi all peab kogu fraktsioon seda poolhääletama. 2-kojalises jääks ehk poliitikute ring väksemaks ja rahvaesindajate koda oleks vabamad otsutama poliitikute koja seaduste üle.

Margus Tilgar
10. jaanuar

Kahe koja kaudu tuleks võimu juurde rahvaesindajad

Eesti tuleb uuesti "alt üles" ehitada. Ja alustada tuleb külade (meil on juba üle saja küla, kus pole ainsatki elanikku) reformiga. Küladest tuleb valida valdade volikogude liikmed mitteparteiliste nimekirjade alusel. Valdade volikogud esitavad endi hulgas maavanema. Kõik selliselt - "alt üles" valitud maavanemad kuuluksid automaatselt alamkotta. Lisaks koopteeritakse alamkotta suuremate mittetulundusõrganisatsioonide esindajad nende endi ettepanekul. Alamkojale tuleb anda seaduste vastuvõtmisel lisaks Vetoõigus. Ainult sellisel viisil saama rahva tuua võimu juurde.

Jaan Leetsar
09.01

Jaan Leetsar
09. jaanuar

Eesti selleks ...

luksuseks liiga väike . Parem siiski juba KOV-de juurde Vanemate Kogud. Nad oleks ikka just kohaliku omavalitsuse nõuandjad.
Mingil määral oleks mõeldav kui need Vanemate Kogud ise valiksid taolise esinduse Toompeale. Aga arvan et ka siin oleksid suht tõsised väljaminekud.

Aivo Peterson
09. jaanuar