Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Pilt Neeme
Danziger
09.01.2013

Yksikkandidaadi kandideerimise lihtsustamine ja rahastamise muutmine

Käesoleva ettepaneku eesmärgiks on tugevdada riigikogus sõltumatut arvamust üksikkandidaatide sissepääsemise lihtsustamise teel, anda rahvalt otse mandaadi saanud kandidaatidele suurem sõltumatus ja tekitada vahend, mille kaudu erakonnad peavad paratamatult arvestama populaarsete erakonna liikmete arvamusega. Kapitalismile omane reguleerimisvahend on raha ja nii on ka antud ettepanek üles ehitatud riigieelravest eraldatava raha jaotamise ümber.
Olulised muudatused võrreldes kehtiva sedausandlusega oleksid riigieelarvest makstavate summade jaotuse ja valimisseaduse osas. Kõrvaltulemusena reguleerib antud ettepanek riigikogu lihtliikmete palku/tasusid.
Ettepaneku sisu oleks riigikogu lihtliikme töötasu, sellelt makstavate maksude ja erakondade riigieelarvelise finantseerimise summade koondamine ühe nimetuse alla, olgu selleks siin PO (POliitika tegemise eraldis eelarvest). Selle PO kogusumma fikseeritakse (praegu on ta kokku ~15 mil €). Seda hakatakse jaotama vastavalt allpool kirjeldatud reeglitele otsustajate e. subjektide vahel. Riigikogu lihtliikme palk ja tasud on ühe subjekti ning vastava saadiku omavahelise kokkuleppe küsimus (riigikogu liige on subjektile töövõtjaks). Riigikogu töökohtade (esimees, komisjonide juhid jne) töö tasustamist hakatakse käsitlema kui lisatasusid vastavate tööde tegemise eest. Neid reguleeritakse senises korras ja need on avalikud.
Subjektideks võivad olla nii erakonnad, erakondade kandidaadid kui üksikkandidaadid. Töötasudest üle jäänud osa oma PO-st kasutavad subjektid oma poliitilise tegevuse finantseerimiseks (lähtudes vastavatest seadustest).
Muuta tuleks ka valimisseadusi. Lähtekohaks on üldine eeldus, et struktuuri sujuvaks tööks peab ta sisaldama võimalikult vähe nö ebaregulaarseid kohti, kus mingi parameetri väike muutmine võib esile kutsuda tulemustes suure muudu. Antud juhul tähendab see, et populaarsel inimesel ei tohiks olla tulemustes suurt erinevust, kas ta kandideerib erakonna nimekirjas või üksikkandidaadina. Ettepanek oleks teha valimisseadustes järgmised muutused:
1. Kandidaat võib kandideerida kas ühes ringkkonnas või kogu riigis.
2. Erakond (üksikkandidaat nagunii) ei tohi üheski ringkonnas panna välja rohkem nimesid kui 150% mandaatide arvust selles ringkonnas. Üleriigiline kandidaat läheb kirja nimena igas ringkonnas.
3. Riigikogu mandaadid jagatakse üldjoontes seniste reeglite järgi, kuid üleriigilistel kandidaatidel summeeritakse ringkonnast saadud mandaadi murdosi.
PO 1 osa subjektiks saab erakond või üksiskkandidaat, kes saab kokku vähemalt pool mandaadist (murdosade summa on suurem kui 0.5). Erakonnad ja üksikkandidaadid, kes pääsevad riigikokku saavad iga mandaadi eest 2 osa subjektiks. Erakonna kandidaadil, kes sai riigikokku rohkem kui 1 mandaadiosade summaga on õigus igal ajal oma mandaadisaagile proportsionaalne osa PO-st eraldada ja ise subjektiks hakata. Pärast valimisi summeeritakse kõigi subjektide osade summa ja PO jagatakse proportsionaalselt nende vahel.

Aa0105981_id_kaart Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing A1474685_copy Uno_kiidj%c3%a4rvel Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Aarekasemets_lse_sociology100 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mina_2 Missing Missing A1286049 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Jaak_haud 527660_201464343295213_397442827_n Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Aa0183157
Missing Missing Missing Missing Missing Skype_olev
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Õiglane

Kui uues valimisseaduses jääb mandaatide jagamise süsteem endiseks: isikumandaat, ringkonnamandaat ja kompensatsioonimandaat, siis on sellised muudatused õiglased ja hädavajalikud. Lisan omalt poolt üksiksaadiku ja fraktsiooni võrdsuse nõude. Üksiksaadikul on täisõigused, fraktsiooni moodustanud saadikud jagavad neid õiguseid omavahel. Üksiksaadik võib osaleda kõikide RK komisjonide töös. Üksiksaadik peab saama proportsionaalse osa fraktsioonide tegevusele kulunud rahast.

Rein Pihlar
09. jaanuar

Valimisrefrom

Idee on hea, kuid nii mastaapset projekti ei viia tõenäoliselt isegi ekspertideni... Kahju,

tutvuge ka allpool viidatud kahekojalise parlamendi ideega, mis inkorporeerib m6ningaid mõtteid ka siit.

link: www.rahvakogu.ee/ideas/1125-51-liikmeline-riigikogu-50-liikmeline-maakogu

Meelis Kaldalu
21. jaanuar