Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Marektamm-5 Marek
Tamm
09.01.2013

Tugeva erakondade rahastamise järelevalve institutsiooni loomine

Praegu kontrollib parteide rahaasju, peamiselt nende majandusaasta aruandeid, erakondade rahastamise järelevalve komisjon, kuhu kuulub 7 liiget. Paraku on komisjoni pädevus ja võim väga piiratud, sisuliselt saadakse teha vaid ettekirjutusi ja määrata nende eiramise eest trahve kuni 6400 euro ulatuses. Pea täiesti puudub võimalus toimetada iseseisvat uurimistööd ja nõuda selleks erakondadelt välja lisadokumente ja -andmeid. Komisjoni liikmed ise, eesotsas praeguse komisjoni esimehega, on korduvalt kurtnud oma võimu piiratuse üle ja tunnistanud, et nende mõju erakondade majandustegevuse suuremale läbipaistvusele on imeväike. Kui soovida edasiste rahastamisskandaalide vältimist ja erakondade rahastamissüsteemi sujuvat toimimist, siis on hädavajalik luua laiade volitustega tugev järelevalve organ, kes regulaarselt ja süsteemselt analüüsib erakondade majandustegevust, kusjuures mitte üksnes valimiskulusid, annetusi ja liikmemakse, vaid samuti kaudseid toetusi (nt eelarvelised eraldised ühe või teise erakonna projektile jms). Organil peab olema võimalus nõuda erakondadelt välja kõiki järelevalvetööks vajalikke dokumente ja määrata vajadusel mõjusaid trahve reeglite rikkumise eest. Kõik selle järelevalve organi liikmed peavad olema mõistagi erakondlikult sõltumatud.

200307_5727813797_7209_n Urmokybar_net A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Missing Missing Missing Dsc_0299 Photo_6_ Missing Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Missing Missing Missing Mina_10dd Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Aarekasemets_lse_sociology100 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Lauri_l%c3%a4%c3%a4nemets_usa.jpg Missing Missing A1286049 Maikel_msn_49 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Skype_olev Missing Rr_mini Jaak_haud 12231033_kmwre2 Missing Missing Missing Missing Joel_chevreuil Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Marektamm-5 Vello
Missing Missing Andrus_indrek_aija_p%c3%a4rnu_rand_1 Avo Missing Missing Missing Triin_veber
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Praegune komisjon on "nõrgal jääl"

Kui on huvi, lugege minu blogist "Erakondade ja nende kontrollimise õiguslikke probleeme". Link on siin: http://urmasblog.blogspot.com/

Urmas A r u m ä e
13. jaanuar

Ja kontrollorgani liikmeteks saavad eeskätt olla ainult ...

... loomulikult teiste rivaalitsevate erakondade esindajad. Ka nende kes Riigikogust välja jäid. Milline äge kisma sellest saaks või hoopis realiti show

Aivo Peterson
09. jaanuar

Vastuseks Avo Blankinile

Esiteks ei oleks tegemist uue komisjoni loomisega, vaid senise komisjoni volituste olulise laiendamisega.
Teiseks ei käi jutt üksnes annetustest (need on seaduse järgi juba praegu avalikud), vaid erakondade majandustegevusest üleüldse (sh kaudsetest majandustuludest). Kui asi jätta üksnes parteide avalikustada, siis kuidas olla kindel, et nad tõepoolest kõik avalikustavad? Seda kindlustunnet saab pakkuda ainult keegi, kellel on pädevus ja voli seda avalikustamist kontrollida. Ja nimelt see olekski üks järelevalve organi rolle.

Marek Tamm
10. jaanuar

Maksuamet

Meil on olemas Maksuamet, kellel on olemas vastav pädevus. Võimalik, et tuleb mõni inimene lisaks tööle võtta.

Vello Järverand
14. jaanuar

Komisjoni võimu suurendamine ei lisa tegelikku läbipaistvust

Erakondade raha-asjade korraldamisel on olemas seadustega ette nähtud reeglid. Kui neid reegleid rikutakse, siis vastavalt rikkumise astmele tegeleb teemaga ka vastav ametkond (Riigikogu vastav komisjon, Maksuamet, politsei). Liigne võimu koondamine ühe ametkonna kätte võib olla uue korruptsiooni allikas.

Andrus Kallastu
31. jaanuar

Järelvalveorganid ei saa seda probleemi lahendada

Järelvalve suurendamine suurendab vaid bürokraatiat ja sellega vähendab veelgi riigikogusse mittekuuluvate erakondade konkurentsivõimet, sest neil pole raha palgata inimesi seda aruandlust koostama. Rikkamad erakonnad saavad oma ebaseaduslikkuse varjamisega ikkagi hakkama. On palju lihtsamaid võimalusi ebaseaduslikkuse ära hoidmiseks, kui selle ttuvastamiseks ja karistamiseks. Näiteks Toomas Saare idee lubada annetusi vaid üksikisiku tulumaksu arvelt kuini 1% (välistab varjatud annetamise ja kuldsponsorid) ja reklaamivõimaluste võrdsustamine kõigile parteidele. See võtab maha motivatsiooni musta raha koguda.

Triin Veber
20. jaanuar

Kallis ja mõttetu

Esiteks ei peaks riigieelarvest üldse erakondi toetama.
Kuivõrd tegemist on mõttekaaslaste seltskonnaga, kes on koondunud, et ühiselt tegutseda poliitilisel rindel, siis seda ühingut peaksid nad ise ülal pidama.

Erakond peab püsima oma liikmete ja toetajate najal, mitte kõikide riigi maksumaksjate kohustuslikul sunnil.

Ja kui juba on nii, et erakond peab end ise ülal, siis mida paganat on vaja luua eraldi eriinstitutsioone ja erikontrolle eriõigustega?

Igasuguste täiendavate institutsioonide loomine on kallis ja mõttetu lõbu.

Meil on maksuamet, politsei ja kapo - kui miskit on ebaseaduslik, siis olgu see nende - juba olemasolevate institutsioonide kontrollida.

Paul Puustusmaa
11. jaanuar

Kui midagi viltu, siis moodustatakse ikka komisjon...

On ju lihtsama võimalus - kõik annetused olgu ja e-avalikud.

Avo Blankin
09. jaanuar