Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Avo Avo
Blankin
09.01.2013

Järgmise kümnendi jooksul peaks Eesti Vabariik keskenduma süvitsi siseriiklikele valupunktidele ja teeks riigireformi.

Riigireformiga seostatakse omavahel praegu killustatud valitsemisalad ja eri haldustasandid; kõrvaldatakse dubleerivad struktuuriüksused (sh ametkondlikud e-registrid), detsentraliseeritakse spetsiifilised siseturvalisust tagavad valitsusasutused/struktuuriüksused, nt politsei, piirivalve ja päästeamet sidusus toimigu politsei koordinatsioonikeskuse vahetalitusel.
Luuakse otseside riigi finantsjuhtimise ja strateegilise planeerimise vahel.
Peame otstarbekaks kohustuslikud 3-5% eraldised kõikide juriidiliste isikute investeeringutelt, et ehitada, välja arendada ja hoida korras sotsiaalhoolekande objekte maapiirkondade tõmbekeskustes.
Riiklikus palgakorralduses, paitsi ärisektor, rakendatakse alampalgapõhist astmestike süsteemi, mis arvestab valdkondade kaupa kollektiivlepinguid.
Riigikogu, valitsuskabineti ja riigi tippametnike töötasude määramiseks seatakse sisse ühine palgaastmestik.
Üleriigiline palgaastmestik kehtestatakse ka omavalitsustele ja hoitakse proportsioonis püsielanike arvuga omavalitsuse territooriumil.
Rahva taastootmiseks ja iibe suurendamiseks kehtestada kord, et riik maksab lapsevanemale lapsetoetusele lisaks vajaduspõhist koolieeliku lapsevanemapalka (omavalitsuse kaudu ja järelvalve all) mitte vähem, kui kehtiv miinimumtöötasu. Arvame lastekasvatamise võrdväärseks igapäevase ametitööga.
Tunnistada amoraalseks vaheltkasu, mida vahendajad saavad alkohoolsete jookide ja tubakatoodete reklaamilt juhul, kui sellist tulu ei jagata nendega, kes viivad läbi preventiivseid meetmeid alkoholi- ja tubasõltluse tõkestamiseks.
Kehtestada müügimaks kõigile alkoholi- ja tubakatoodete jaemüügiettevõtetele tootenimetuste arvu järgi. Müügimaks laekub müügikoha omavalitsuse eelarvesse sihtotstarbeliseks kasutamiseks ennetustöö korraldamisel.
Keelustada õllemüük 0,5 liitrist suuremas taaras, mitte lubada alkohoolsete jookide müüki ja tarbimist laulupidudel, vähemalt Lauluväljaku territooriumil; tunnistada rahva eneseväärikust alandavaks õllesummerid Lauluväljakul.
Omavalitsustega koostööks peab Eesti Vabariik kinni pidama Euroopa kohalike omavalitsuste harta põhimõtetest. On valida, kas 1) koostatakse loend seaduste järgi kohalikele omavalitsustele ettenähtud kohustustest ja teenustest koos nende maksumusega, mille alusel arvutatakse igale omavalitsusele riigitoetus, või minnakse omavalitsuste toetamisel üle nn pearahasüsteemile.
Pearaha suuruseks kehtestada keskmine maksutulu ühe elaniku kohta Eesti Vabariigis. Riigipoolse toetuse suurus ei tohiks ületada omavalitsuse omatulu.
Enne pearahasüsteemile üleminekut välja töötada tõmbekeskuste kompleksne valdadeülene arenguprogramm ( sh gümnaasiumide, haiglate jms paiknemine ning teenindusareaalid).
Kuna omavalitsusreformimise kandev idee puudub, peaks omavalitsusreformist ja omavalitsuste sundliitmisest üldse loobuma.

Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Poolas_2012 Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

ma mõtli, tuu om hää

Põhimõtteliselt olen nõus.
-----------------------------------------------------
*****Samas on siin nii palju erinevaid tegevusi ja reegleid toodud, et vast päris kõik käiku ei saa minna.
****Mind kui mitteametlikku karsklast (mitte täiskarsklast) ei häiri Õllesummeri laadsed üritused lauluväljakutel, kuid ise ma sinna ei tiku.
****Tegelikult ongi nii, et Eestis peavad saama elada igasugused inimesed.
****Eestimaa omavalitsusreformi puhul sundliitmised pole asjalikud, kuid arvatavasti on raske omavalitsusi liita, kui elanikel liitmise tulemusel elukvaliteet langeb.
****Dubleerivate üksuste osas on mõnikord dubleerimine mõistlikum kui üheks kokku koondamine. IT ühe haldusala piires ei pea paiknema ainult Tallinnas vmt linnas, vaid võib ju olla paljudes kohtades. Hea oleks, kui jagataks kompetentsi ja korraldataks ühiseid koolitusi jmt.

Kai Kaarna
10. jaanuar