Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Kehtestada erakondadele positiivse netovara nõue

Oluline on tagada, et erakondade rahastamine oleks läbipaistev ning erakonnad ei oleks kitsa huvigrupi, vaid kõigi erakonna liikmete ja kogu toetajaskonna poliitiliste huvide väljendajaks. Selle eesmärgi kindlustamiseks ei tohi lubada olukorda, milles erakond satub teatud isikutest sõltuvusse (nn taskuparteiks muutumine).

Teisalt on erakondadel ühiskonnas täita oluline ülesanne, seetõttu tuleb takistada erakondade majanduslikesse raskustesse sattumist. Selleks et erakonnad oleksid jätkusuutlikud ja oma liikmeskonna huvide esindamisel vabad, on oluline, et erakonnal oleks piisavalt vara oma kohustuste tasumiseks. Siis ei oleks võlausaldajatel võimalik erakonna tegevust oma erahuvidest lähtudes mõjutada.

Eelkirjeldatud riske aitab vähendada erakondadele seatav positiivse netovara nõue (muidugi, täielikult ei saa neid riske elimineerida). Teeme ettepaneku sätestada erakonnaseaduses nõue, mille kohaselt aastas iga kvartali lõpu seisuga ei tohi erakonna bilansis netovara olla negatiivne, ehk siis kohustused ei tohi ületada varade väärtust. Nõude rikkumisel tuleks sanktsioonina näha ette võimalus peatada erakonnale riigieelarvelise eraldise väljamaksed seni kuni erakond netovara nõude täidab. Poliitiliste parteide sanktsioneerimist riigieelarvelise rahastamise piiramise kaudu on soovitatud ka Veneetsia Komisjoni juhtnöörides poliitiliste parteide rahastamise kohta.

Seaduses tuleks sätestada, et erakondadele riigieelarvelise eraldise väljamaksmine toimub ERJK (Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon) poolt iga kvartali kohta koostatava erakondade netovara seisu kajastava teatise alusel, mis esitatakse väljamakset teostavale valitsusasutusele. ERJK saab teatise koostamiseks vajalikud andmed erakondadelt, kes on kohustatud ERJK-le esitama erakonnaseaduse täitmise kontrollimiseks vajaliku info.

Netovara nõude jõustamiseks oleks soovitatav näha ette üheaastane üleminekuperiood, et erakonnad jõuaksid oma majandustegevuse ja finantsarvestuse kohandada seaduse nõuetega.

Kottideta Missing Missing Missing Alari_synna_profiil_v%c3%a4ike_mv_yp Missing 39107090296 Missing P1016977_1 Missing Imgp0026 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Aarekasemets_lse_sociology100 Missing Missing Maikel_msn_49 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Aa0183157 28051_477328542290065_2050125831_n Missing Missing Missing Dsc_0299 Missing Missing Missing Headless Photo Missing Vello Skype_olev
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Mis kasu on kõrvuni võlgades olevatest erakondadest?

See teeb uute erakondade loomise tõesti mõnevõrra keerulisemaks. Aga samas - kui erakond on alustamisest saati kõrvuni võlgades ja rabeleb rahahädas, siis on tema ja ta liikmete mõttesuunda väga lihtne mõne kopikaga painutada.
Pigem niisiis selle mõtte poolt - võlgades olemine teeb erakonna haavatavaks ja mõjutatavaks.

Laur Lã•hmus
07. jaanuar

Tapab uute erakondade loomise initsiatiivi

Uutele/kasvavatele erakondadele oleks üsna keeruline sellistel tingimustel poliitilisele maastikule tulla.

Rudolf Osman
07. jaanuar

"Kõrvuni võlgades" vs laenu võtmine

Ei usu, et näiteks pangast laenu võtnuna saaks minu mõttesuunda mõne kopikaga painutada või et ma oleks haavatav ja mõjutatav. Väga veider loogika. Siin tuleb ikka selget vahet teha normaalse olukorraga, kus erakond on võtnud laenu vs püsiva maksejõuetusega.

Rudolf Osman
07. jaanuar