Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Maailmavaadete riiklik rahastamine ei ole demokraatlikus riigis kohane

Maailmavaade on riigi kodanike poolt vabalt arendatav väärtussüsteem, kust riik peaks oma kombitsad võimalikult kaugele hoidma. Riigil kui juhtimisstruktuuril puudub moraalne õigus otsustada oma kodanike maailmavaate üle ja seda enam ei saa ta väärtustada maailmavaateid läbi riikliku rahalise toetuse. Demokraatlik riik peab olema maailmavaate ja erakondade ülene ning mitte asetama mõnda maailmavaadet või erakonda eelisseisundisse.
Erakonnad kui maailmavaatelised institutsioonid peaksidki olema rahastatavad läbi neid toetavate isikute ja organisatsioonide annetuste, kuid annetusi ei saa piirata üksnes eraisikute annetustega ning tulunduslike organisatsioonide poolsed toetusi ei ole mõistlik keelata, sest see vähendab rahastamisskeemide läbinähtavust (mis ongi skandaalide põhjustaja) ja suurendab erinevate rahapesu vormide kasutamise võimalust vabatahtlike annetuste sildi all. Küll tuleks keelata erakondadele tehtavad eraldised riigieelarvest (sh otsetoetused ja kaudne rahastamine, nt läbi DASAde). Maksumaksja ja potentsiaalne valija ei pea kinni maksma tema poolt mitte toetavaid maailmavaateid.
Maailmavaate riiklik rahastamine on kaugel eetilisest käitumisest, sest maailmavaate propageerimine on sellesse uskujate sügavalt isiklik asi. Maailmavaadet saab propageerida üksikisik, organisatsioon (sh erakond), kuid ka äriettevõte võib soovida toetada mõnda maailmavaadet ja selleks peab säilima legaalne võimalus. Meil on ikkagi väga palju säilinud nõukogudelikku mõtlemist, kus ettevõtlus peab olema riigi poolt kontrollitav ning kui midagi tehakse nn sponsorrahadega, siis on see kahtlane ja taunitav. Kui see ei ole otsene riigisõltlus, siis mis see on? Igasugusel ärilisel ettevõttel peaks säilima õigus otsustada, kuidas ta oma kasumiga ümber käib ja millesse ta investeerib. Investeerimist mittetulundusprojektidesse saab väga hästi toetada maksuvabastustega. Nii kaasame rohkem kodanikke otsustusprotsessidesse ning toetame kodanikuühiskonna arengut kõike haldava ja kõike kontrolliva paksu riigi asemel.

Aa0105981_id_kaart Missing Missing Imgp0354 Missing Facebooki_uus_pilt Missing Missing Missing Missing Ott_profiil Missing Missing Missing Missing Missing Missing Alari_synna_profiil_v%c3%a4ike_mv_yp Missing Missing Toomas-kymmel Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Yves-mart_netti Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mina_002 Missing Missing Portree___delfist Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Aarekasemets_lse_sociology100 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mina_2 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Jaak_haud Missing Missing Missing Missing Vallamajas_10.09.2010_006 Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 28051_477328542290065_2050125831_n Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Missing Missing Missing Marektamm-5 Missing Headless Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Maikel_msn_49 Missing Missing Missing Dsc_0299 Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

tulunduslikud organisatsioonid ja vaba ettevõtlus

See teema tasub ehk rohkem lahti kirjutada. Vaba ettevõtluse juures peaks ettevõttel olema vaba voli otsustada, mis ta oma kasumiga peale hakkab, sh kas ta toetab sellega kultuuri, teadust, kodanikuühiskonda, maailmavaadet jne. Peamine, et see toimub avalikult ja läbinähtavalt. Täpselt samuti ei pea erakond krabama küüned avali riigi rahakoti järele, vaid nad võivad arendada ettevõtlust, millega rahastavad erakonda ja ühtlasi maailmavaadet. Sellest oleks kasu tervele ühiskonnale, parandatakse tööhõivet ja väheneb konkurents riigieelarvele. Erakondade arvelt vabanevad summad riigieelarvest saaksid minna ühiskonna valupunktide leevendamiseks, nt meditsiini, politseile, päästeametile. Riigisõltlastele, kes unistavad põhjamaisest heaoluriigist ja kodanikupalgast, võib luua eraldi ettevõtlusvaba keskkonna, nt rentida Kanadalt Axel Heibergi saare, aga see oleks juba omaette teema ja ettepanek.

Holger Mö–lder
09. jaanuar

Erakonnad pole võimu võtmiseks ja ideede kehtestamiseks

Loomulikult peab riik soodustama konkurentsi ja debatti, kuid mitte läbi rahastamine. Nt praegust debatti pean ma siin täiesti tasuta. Täpselt samuti peab riik soodustama ettevõtluskeskkonda, kuid mitte läbi riigiettevõtete.
Partei peaks ideaalis siiski olema eelkõige maailmavaateline ühendus. Võimu atribuut on demokraatlikus ühiskonnas pigem sekundaarne, kui inimesed valivad teatud erakonna mingiks võimu teostama. See võimu võtmise repliik pärineb V.Leninilt, kuid see näitab pigem hirmu ja ebaküpsust demokraatliku ühiskonna suhtes. Ma arvan, et see on täiesti loomulik, kui ettevõtte omanik soovib mingit keskkonda toetada ja investeerib sellesse. Probleem on pigem selles, et see tegevus peab olema avalik ja läbinähtav. Selle jälgimiseks on ühiskonnal iseseisvad regulatsioonimehhanismid. Riigisõltlaslikke parteide tekkimine ei aita kuidagi kaasa maailmavaatelise debati tekkimisele. See toetub pigem müüdile heast ja õiglasest Tsaarist (loe Riigist), kes ei tea, mida erakonnad teevad.

Holger Mõlder
08. jaanuar

Erakonnad riigitoelt maha

Partei liikmed- poliitikud, saavad niigi oma töötasu riigilt, kui nad on saanud valitud.
Miks peaks maksumaksja toetama temale mittesobivat või lausa vastumeelset maailmavaadet?
Parteid rahastagu oma tegevust, kaasaarvatud teavitustegevust, omavahenditest.
Näiteks võiksid praegu pigem tulevaste poliitikute aretusfarmidena tegutsevad parteide noortekogud tegutseda ettevõtluses oma erakonna toetuseks raha teenides. Saaksid teada, mis on raha ja kust see tuleb. Usun, et noorparteilane, kes on partei tagatoas valmistanud mõne kauni õllekannu, rahvariideseeliku või puulusika ja suutnud selle laadal ka maha müüa, on omandanud ettevõtluse alused ja suhtub ettevõtjate töösse hiljem tegevpoliitikuna oluliselt paremini kui elukauge poliitik, kes teab, et raha tuleb riigieelarvest. Kuidas aga raha eelarvesse sai, ei tea ja see teda ka ei huvita.
Ettevõtluskogemusega poliitik aga suudab näha riiki kui tervikut, kuulata kõiki osapooli, otsustada targalt.

Joel-Fredi Jõgise
09. jaanuar

Erakonnad isemajandamisele

Riigil on rahaga ilmselt palju mõistlikumat ette võtta, kui erakondi rahastada. Maailmavaated peavad olema konkurentsivõimelised. Erakondade elatumine riigieelarvest on umbes sama, kui toetada kirjanikku, kelle raamatud keegi osta ei taha. Loomulikult peab riik soodustama maailmavaatelist konkurentsi, kuid mitte läbi erakondade rahastamise. Erakondade rahastamine riigieelarvest on sama ohtlik idee, kui populaarne loosung: "Kõik valima! Täitkem kodanikukohust!" Valija, kes läheb valima "kohusetundest" ning valib kandidaadi lipsuvärvi, mitte programmi järgi, suurendab valijate arvu, kes ei vastuta oma valiku eest. Kvaliteetsete häälte arv väheneb. Sellepärast ma kaldun ühtlasi toetama pigem reklaamipiiranguid. Täpselt samuti ei peaks kassapidaja mitte valima selle järgi, kes talle rohkem raha lubab, vaid kelle vaated ühtivad rohkem tema enda maailmavaatega. Kui tal maailmavaadet juhtumisi pole, siis teeks ta õigesti, kui ta valima ei läheks.

Holger Mõlder
07. jaanuar

Praegu rahastatakse erakondi 90% riigieelarvest

Vastavalt meedias ilmunud andmetele (vt link), moodustab erakondade omavastutus (annetused+liikmemaksud) suurematel erakondadel praegu 7-11% eelarvest. Nende viimisega täielikule riigi ülalpidamisele ei muutuks suurt midagi. Erakondade isemajandamine nõuaks neilt aga juba täiesti uut majandusmudelit, mis tõstaks vastutust ka nende poliitilise programmi eest. Kui erakond suudab end ise majandada, siis võib loota, et ta saab hakkama ka riigi majandamisega. Loomulikult peab erakondade rahastamine toimuma avalikult ja järelevalvele allutatult (mis välistaks skeemitamise - skeemitatakse siis, kui kehtestatakse piiranguid). Antud hetkel on erakondade näol tegemist sisuliselt riigiettevõtetega, kes ei pea oma poliitilise või ebaefektiivse majandustegevuse tõttu kahju kannatama.

link: www.postimees.ee/1105834/annetuste-edetabelit-juhib-keskerakond

Holger Mö–lder
19. jaanuar

RE raha peaks minema õigesse kohta

Olen nõus, et RE-st ei tohiks eelistada ühte või teist maailmavaadet, kuid maailmavaadete vahelist konkurentsi ja debatti peaks soodustama RE-st küll.

Rudolf Osman
07. jaanuar

MASAsid ja DASAsid toetakski siis vaid suurärimehed

(Kui üldse DASAsid ja MASAsid lubada, siis) peaks pigem eelistama läbipaistvat ja igal aastal rahva silme ees arutatavat (võrdset!) riigieelarvelist toetust, kui läbipaistmatut ärimeeste skeemitamist, mille tulemusena vaid liberaalsed ja deregulatsioone pooldavad erakonnad endale maailmavaatetoetusi saavad. Vaevalt, et näiteks suurelapselised pered, hipidest boheemlased, kodutud või kassapidajad endale sobivaid maailmavaateid väga toetada jaoksavad.

Sander Maripuu
07. jaanuar

Maailma vaade

Riikliku toetuse suurus sõltub praegu inimeste arvust, kes sellist maailmavaadet toetavad. Kui sa tahad toetada endale sobivat maailma vaadet tuleb hääletada erakonna poolt, kes sellist poliitikat edendab. Kui sulle sobiv erakond puudub pead otsima enda ideed pooldavad inimesed. Võttes ära riikliku toetuse vähendad erakondade võimu, kuhu kuuluvad vaesemad kodanikud, sellega toetad parempoolset maailmavaadet, kus on väiksem võim riigil ning suurem võim firmadel.

Oskar Aava
07. jaanuar

Ebaveenev ettepanek

Mu meelest on ettepanek kaunis ebaveenev.
Esiteks ei peagi riik toetama ühte või teist konkreetset maailmavaadet, vaid soosima maailmavaatelist arutelu ühiskonnas, s.t. et ülepea toimuks ühiskonda arendav ideede debatt. Viimane parakult ainult turujõudude toel elus ei püsi.
Teiseks pole parteid üksnes maailmavaate edendamiseks ja väljendamiseks loodud, vaid niisamuti -- ecce! -- võimu võtmiseks ja oma ideede kehtestamiseks. Kui lubada äriettevõtete toetus erakondadele, siis miks sinisilmselt arvata, et raha antakse vaid maailmavaate edendamisele; sama tõenäoline on, et raha läheb selleks, et saadaks võimule ja seejärel kujundataks selline seadusruum, et üks või teine parteid toetanud ettevõte saaks suuremat tulu teenida. Niisamuti ei ole ettevõte miski anonüümne nähtus, millel on oma kindel maailmavaade, vaid igal ettevõttel on omanikud, kellel on tihti erinevad vaated ja iga omanik saab vabalt valida millist parteid ta soovib toetada (enda, mitte ettevõtte nimel).

Marek Tamm
07. jaanuar