Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Raul
Veede
10.01.2013

1% tulumaksust oma valitud MTÜ-le - soovi korral parteile

Eestis võiks rakendada sarnast systeemi sellega, mis toimib Poolas: 1% tulumaksust eraldatakse sellele MTY-le, kelle inimene on tulumaksu deklaratsioonis välja valinud. Selle erandiga, et samal viisil rahastatakse ka parteisid.

Kui parteil on 10 000 liiget, teeb see kena kopika. Tõenäoliselt sellest kyll yleriigiliseks tegevuseks ei piisa, aga kui lisada senisest märksa piiratumas ulatuses riiklik toetus, võiks hakkama saada. Jääbki vähem raha noorparteilastele, kes valimissaadetesse helistavad ja internetihääletustel nuppe klõpsivad. Annetustest võiks sellisel juhul yldse loobuda.

Tõsi, on oht, et nii hakatakse parteidest tegevust veel enam sihtasutustesse kantima - kõigile MTY-dele ja SA-dele annetamist ju keelata ei saa, rahakogumiseks nad tihti ongi (nt lastefondid). Aga šlikerdamist ei kaota maamunalt ykski vits.

200307_5727813797_7209_n Aa0183157 A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Facebooki_uus_pilt Missing Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Missing Missing Missing Img_1107-nagu Missing Missing Aarekasemets_lse_sociology100 Missing Olev_06.11.08-1 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Jyri2 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Pilt
Missing Missing Missing Dsc_0299 Missing Alger Missing Olev_vaher_3 Missing Missing Missing Missing Missing Mina_2 Missing Maikel_msn_49 Missing Missing Jaak_haud Missing Missing Urmokybar_net Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

See kaasaks inimesi paremini

Võibolla peaks MTÜde hulka piirama kuidagi, et sisuliselt isiklikud pisi-MTÜd, mille kaudu inimesed tegelikult ainult endale otseselt kasulikke asju ajavad - seda raha ei saa saada. Suured heategevuslikud organisatsioonid ja raha koondumine nende kätte on positiivne, sest tähendab ka raha kasutamisele suuremat läbipaistvust kui musttuhande pisi-MTÜ vahel jagamine. Ma arvan, et selle nimel ka tulumaksu selle sama 1 % võrra tõsta poleks paha mõte.
Näiteks nõuda kvalifitseeruvatelt MTÜdelt vähemalt nt 10-20 liikme olemasolu (mitte rohkem, et suhteliselt väikesed küla-MTÜ'd siiski kvalifitseeruks). Praegugi on olemas MTÜ'de tulumaksuvabastuse nimekiri - näiteks võiks seda tulumaksu 1 % raha annetada parteidele (ja parteiks püüdlevatele organisatsioonidele), akadeemilistele- ja üliõpilasorganisatsioonidele ning tulumaksuvabastuse nimekirja kantud MTÜ'dele. Muidugi peaks viimast nimekirja haldama keegi neutraalsem organisatsioon kui seda on Maksu- ja Tolliamet.

Madis Veskimeister
11. jaanuar

P6him6tteliselt 6ige.

Selle idee korrektseks teostumiseks on oluline nende 6igustatud MTU-de nimekirja koostamine, kellede vahel maksumaksja valida saaks. See on keeruline ja raskestiteostatav, kuid eeldame, et see on kuidagi lahendatud. Siis oleks ideel jumet. Korrektse tulemuse saavutamiseks peaks ehk siiski satestama, et kui ma ei leia nimekirjast kedagi sobivat, keda toetada, siis laheb see 1% minu tulust ikkagi maha, aga EI JAOTU uhtlaselt nende MTU-de vahel vaid lisandub uldiselt riigieelarvele.

Neeme Danziger
15. jaanuar

Kodanik võiks teatud %-i suunata südamelähedasse valdkonda

Ma ei poolda annetamise võimaluse kaotamist või keelamist. Küll aga ma laiendaksin ideed, läheks erakondadest kaugemale. Meil räägitakse, et kõik eestlased on vastu tulumaksu tõstmisele. Mina usun, et inimene, kui ta saaks suunata, kuhu tema enam makstud tulumaksuprotsent läheb, oleks nõus ka tulumaksu tõusuga, kui ta teab, et see läheb olulisse valdkonda tema jaoks.
Kujutame ette, et meie tulumaks oleks 24% ja inimene saaks nt 1% suunata talle olulisse mittetulundusvaldkonda (fondi) või siis MTÜ-le ja 2% otsustada, kas ta tahab, et toetataks lasteaedu või pigem teede-ehitust, hoopis tervishoidu või puuetega inimeste teenuseid...
Protsentide ja valdkondade üle saab vaielda, aga seda kõike tuludeklaratsioon lubaks teha. Kui inimene ei teata valikut, läheb tema tulumaks kasutusse üldises korras ja jagamata see ei jää. Meil kõigil on südamelähedased valdkonnad, kuhu tahaks panustada, usun, et inimestele võiks anda rohkem õigust suunata neid vooge, seda ka 20% või 19% tulumaksu puhul.

Sven Kõllamets
11. jaanuar

Poliitika, mis on pööratud näoga rahva poole

See ettepanek on väga hea. Igal inimesel peaks olema vaid õigus suunata oma raha näiteks kuni kolmele MTÜ-le ja muuta seda näiteks kuni 4 korda aastas. Lisaks võiks raha suunata vaid nendesse MTÜ-sse, mis on kantud nn Tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja. Arvestades, et 1% tulumaksu teeks ca 13 miljonit eurot, siis peaks see olema piisav summa nende finantseerimiseks. Igasugused annetused lõpetada, jätta vaid liikmemaksud. Selle ettepaneku rakendamisel:
1. Peaks parteid keskenduma sellele, kuidas selgitada oma tegusid valijatele. See, kes maksab, tellib ka muusika. Kui maksjaks on maksumaksjad, siis peab ka kogu propagandaaparaat pöörduma näga oma finantseerijate poole. Tulemus: täiestu uue kvaliteediga propagandatööstus ning inimlikumad pliitikud. Praegu keskenduvad parteid vaid ettevõtjatelt raha ja poolehoiu lunimisele.
2. Pole enam vaja korraldada uuringuid, sest iga erakond tunnetaks oma rahakotis rahva arvamust ning selle muutumist - neli korda aastas.
vt. jätku

Paul Tammert
13. jaanuar

... Poliitikud näoga rahva poole (2)

3. Kui partei tahab kokku hoida asjade pealt, mis on maksumaksjatele olulised, siis saab maksumaksja suunata oma raha selle valdkonna toetuseks. Näiteks päästeameti likviderimisel suunata seni erakonnale läinud raha MTÜ-le , mis finantseerib likvideeritud ja nüüd vabatahtlikult tegutseva päästeamet üksust, jne.
Antud teemal on varem kirjutanud ka Liina Hänni ja ka ma ise. Vt:
http://arvamus.postimees.ee/867100/paul-tammert-paneme-parteid-rahvast-teenima/

Paul Tammert
13. jaanuar

Tõeline kodanikuühiskond

Selle süsteemi rakendamisel tekiks kodanikel võimalus väga otseselt väljendada oma arvamust, kusjuures viisil, mis sunnib erakondasid neid kuulama.

Kui miski kodanikke pahandab, siis on neil võimalus teha otsus ja suunata oma raha mõnele teisele organisatsioonile, mille tegevus vastab rohkem tema huvidele. Kuna kodanik saab reageerida mõjusal viisil ja nii, et patustanud partei tunneb seda oma rahakotis, siis saab ta seeläbi maandada oma viha ning see omakorda välistab edasise pinge tõusu või koguni ühiskondlike komplikatsioonide tekkimise.

Paul Tammert
24. jaanuar

Teiste MTÜ-de osas pigem vastu

Parteide (osaline) rahastamine sel viisil võib-olla ka töötaks, sest neid on siiski suhteliselt vähe, kuid ülejäänud MTÜ-de (koos korteriühistutega u. 30 000) rahastamist ma niisugusel viisil ei toeta. Seda süsteemi kasutavate riikide kogemus näitab, et raha kipub jagunema nii, et tõeliselt suuri summasid saavad 10-20 väga tuntud organisatsiooni (lihtsustatult öeldes haigete laste ja kodutute loomadega tegelevatele ühendustele), ülejäänud raha jaguneb pigem väga väikeste summadena tuhandete organisatsioonide vahel, kes selle eest midagi eriti olulist tehtud ei saa (kuigi muidugi - abiks ikka). Samal ajal tähendab see, et riik kaotab mõne teise olulise ühenduste rahastamisallika, sest riigi tulud ju vähenevad. Veidi pikemalt olen sellest kirjutanud:

link: bit.ly/VodsMU

Urmo Kübar
10. jaanuar

Täiesti mõistetamatu ettepanek

Aga kui inimene tahab annetada hoopis kohaliku kultuurimaja või kiriku katuse remondiks, loomade varjupaigale või suusaklubile, mitte kohustuslikus korras mõne mtü-le või erakonna toetuseks? Annetused nagu ka maailmavaate toetamine on inimese isiklik asi ja sellega ei pea tegelema riik.

Joel-Fredi Jõgise
13. jaanuar

Toetan Urmo mõtteid

Lisaks tekib võimalus, et suurema tulumaksuga inimesed loovad oma enda MTÜd, mille kaudu suur osa sellest 1%-st vajalikest valdkondadest kõrvale kanditakse.

Sander Maripuu
11. jaanuar