Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Erakonna sissetulekuallikaks vaid liikmemaksud.

Lubada erakonna ainsaks sissetulekuallikaks vaid elektroonilise pangaülekandena teostatud liikmemaksud. See meede annaks erakondade lihtliikmetele maailmavaadet reaalselt toetava funktsiooni ning erakonna juhtkonnale sisulise kohustuse oma lihtliikmete ees vastutada.

Välistada juriidiliste isikute annetused, kuna maailmavaade on vaid kodanikul ja juriidilise isiku eesmärk on kasumi teenimine (mis muudaks juriidilise isiku annetused põhimõtteliselt otsuste ostmiseks - mis oleks täiesti vale ja korruptsiooni / ostetava poliitika seadustamine).

Aa0105981_id_kaart Missing Missing Missing Facebooki_uus_pilt 418219_2782021467017_374458226_n_1_ Missing Missing Ott_profiil Missing Missing Missing Missing Missing Alari_synna_profiil_v%c3%a4ike_mv_yp Missing Missing Missing Toomas-kymmel Missing 2a80e3e0-9a19-4cc0-bf6f-14e3ab8a717a Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing 68831_115390938524096_1664505_n Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Yves-mart_netti Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mina_002 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Olev_06.11.08-1 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mina_2 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Jaak_haud Missing Missing Vallamajas_10.09.2010_006 Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Urmokybar_net A62e1066272807ba0c679df32ca7eeb7 Dsc_0299 Missing Passipilt Missing Missing Missing Missing Imgp0026 Marektamm-5 Missing Headless Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Olev_vaher_3 Missing Maikel_msn_49 Missing Missing Missing Skype_olev Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Suurem toetus erakonnale=suurem panus ühiskonda

Kui isik soovib erakonda rahastada, siis täidab ta kõigepealt maksukohustuse ühiskonna ees tulumaksu näol ja sellega seotuna laekub teatud summa erakonnale.

* Kõikidel erakondadel on ühesugused võimalused.
* Kaob olukord, kus ühe isiku panus ühiskonna rahakotti suunatakse kaudselt temale vastuvõetamatu maailmavaate toetamiseks.
* Üks isik ei saa (kasusaamise eesmärgil) toetada mitut erakonda (kõiki) korraga.
* Erakond on otseselt huvitatud oma liikmetest ning liikmemaksudest.
* Liikmed on otseselt huvitatud oma erakonnast ning juhtkonna tegevusest.
* Suurem panus ühiskonda tähendab suuremat toetust erakonnale ja vastupidi.

"Ärimeeste erakonna" vastu aitab, kui seada liikmemaksu ülempiir, näit. 500€ aastat liikme kohta.

Madis-lemmo Udam
07. jaanuar

Ärimeeste erakonnad on ka praegu olemas.

Ärimeeste erakonnad on ka praegu olemas, sellest on rääkinud Allar Jõks, viidates Riigikogu otsuste hinnakirjale. Kui nt. reklaamile pole lubatud üle €50,000 kasutada, siis peaks erakond olema võimeline selle summa ka liikmemaksudest korjama. Reformierakonna liikmeid on 11570. Kui 11570 liiget oma maailmavaadet viljelevat erakonda summaga 25 eur aastas toetab, siis jätkub raha nii kampaaniaks kui (mõistlikeks) kontorikuludeks.

Argo Võ•igemast
07. jaanuar

Ärimeeste vastu

Ilmselt peaks partei liikmemaksu suuruse mitte lihtsalt piirama vaid seaduslikult fikseerimagi kõigile ühe kindla summa. Tegelikult pole ärimeeste erakonnas ju midagi paha, kuid tal ei tohiks olla parema finantseerimise tõttu eelisolukorda.

Tarmo Kaldma
07. jaanuar

Ainult liikmemaksudest rahastamine on läbipaistv

See on sisult sama ettepanek, mis "Maailmavaadete riiklik rahastamine ei ole demokraatlikus riigis kohane". Selle all ma kirjutasin "Paraku jäävad annetajate motiivid alati kahtlasteks. Riigi, see tähendab kõigi maksumaksjate raha kasutamine ühe või teise maailmavaate propageerimiseks ei vasta avalikule huvile vaid kitsale huvirühmale. Ses mõttes on riiklik rahstamine amoraalne."

Mait Raava
08. jaanuar

Kardetavasti ebarealistlik ettepanek

Kogu erakondliku tegevuse katmine liikmemaksudest eeldaks suhteliselt kopsakat liikmemaksu, mis muutuks barjääriks poliitilises elus osalemisele (e.g. erakonda kuulumine).

Allan-Hermann Pool
30. jaanuar

Võivad tekkida "ärimeeste erakonnad"...

... eriti kui läheks läbi ettepanek erakonna registreerimiseks vajalike inimeste miinimumarvu vähendamine (mida ma iseenesest toetan). Suur eelis tekiks erakondadel, mille liikmetest suure osa moodustavad suurärimehed, ning kes seisavadki enda huvide eest.

Samuti muudaks see raskemaks poliitilise konkurentsi. Näiteks, kui tudengid sooviksid luua oma partei, siis vaevalt et nad jaksaksid ärimeestega võrdset liikmemaksu maksta. Või ükspuha milline muu tavainimene.

Pigem tuleb piirata erakondade kulutusi, kui piirata nende sissetulekuallikaid. Kui nt. reklaamile pole lubatud üle €50,000 kasutada, siis kaob ära vajadus ärimeestelt teenete vastu raha lunida.

Sander Maripuu
07. jaanuar