Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Dsc_2950-1 Silver
Vahtra
07.01.2013

Mere ja Merenduse Valitsemine

Eesti keskkonnahoidliku sotsiaalmajandusliku kestlikkuse nagu ka mere eluringi tervise ja selle pakutavate teenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb algatada ühiskondlik diskussioon ja tegevus mere ja merenduse valitsemise võimekuse kujundamiseks ning edaspidi mere ja merenduse valitsemise süsteemi rakendamiseks.
Niisuguse võimekuse rakendamise eesmärk on tagada nüüdsele ja edasistele põlvkondadele terve ja kestlik meri.
MISSIOON
Eestil on tasakaalus ning jätkusuutlik (kestlik) mereruum.
Eesti mereala mereruumi ökosüsteemi (eluringi) pakutavate teenuste kestlikkuse tagamiseks rakendatakse ökosüsteemsusel põhinevat majandamise süsteemi.
Selleks korrastatakse sektoreid ühendav ekspertvõrgustik, mis lähtub Eesti rahvuslikest ja kodaniku vajadustest ning merekeskkonna kasutuse, -hoiu ja –kaitse korraldamisel arvestab mere kvalitatiivset ja kvantitatiivset väärtust.
Niisuguste väärtuste tasakaalustatud majandamist teostatakse kompetentsikohase välis- ja siseriikliku struktuuri ja tegevuse kaudu ning see toimub ajakohase mere kasutuse, hoiu ja kaitse regulatsiooni raames.
Jätkusuutliku mereruumi tagamiseks kujundatakse ja kasutatakse mere ja merenduse valitsemise võimekust ja vormi.
Sõna „mereruum“ on ehk kohaseim, et kokku võtta kõike, mis jääb mere kohale, -pinnale, -vee kihti, merepõhjale ning selle alla. Inimene oma igapäevategevustes on mereruumiga otseselt või kaudselt seoses. Me saame merelt kui suurelt ökosüsteemilt: elu tagavat teenust nagu toit - kala, krevetid, vetikad jms; reguleerivat teenust nagu kliima mõjud, mida maailmamered otseselt kujundavad; kultuurilist teenust nagu puhkus, esteetiline mõju jms; ja toetavat teenust nagu ökosüsteemi kaudu toiduahela toimimine jms. Selliste teenuste saamise tagamiseks jaguneb inimeste mere ja merendustegevus järgnevalt:
Merekeskkonna kasutus – need on konkreetsed praktilised tegevused, mille korraldamisega riik tegeleb, mh kalavarud, tuuleenergia, mereuuringud, maavarade ammutamine, meresõit ning sellele kehtestatud piirangute järgimine, jms.
Mereruumi hoid. - Selle eesmärk on tagada mereruumi ökosüsteemi jätkusuutlik taastootmine. Selle korraldatav tegevus hõlmab peamiselt maismaal inimtegevusest tekkiva surve vähendamist (nt metsanduse, turbalõikuse, põllumajanduse, asulate ja tööstuse mõjud mereruumile). Nende mõjude vähendamiseks on läbiräägitud ja sõlmitud rahvusvahelisi ja siseriiklikke leppeid ning regulatsioone (ÜRO, IMO, EL, HELCOM, Veeseadus);
Mereruumi kaitse. See keskendub mereruumi elurikkuse, haruldaste, ohustatud liikide kaitse ning laevasõidu keskkonnaalase järelvalvega seotud tegevustele.

Ideest rohkem:
https://docs.google.com/open?id=0B57OceFP3Mn0Q3RPUjBkUERiZEU
https://docs.google.com/open?id=0B57OceFP3Mn0SHczeGpiMVVhRkE
https://docs.google.com/open?id=0B57OceFP3Mn0SzlWYk9qRENBX1U
https://docs.google.com/open?id=0B57OceFP3Mn0aERLbmFlcElwTmM

Missing Dsc_2950-1 Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile