Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Urmas
Kaljurand
12.01.2013

Kaasatus valitud saadiku kaudu

Meil on toimiv valimissüsteem, mille kaudu saab iga kodanik teha valiku ja hääletada tema jaoks arvatavalt kõige sobilikuma kandidaadi poolt. Edasi tuleb tagada, et valitud isik saaks valijate tahet riigivalitsemisse edasi kanda - selleks on vaja , et valimisringkonnast enim hääli saanud hakkaksid istuma Toompeal või KOV-is.
Teiseks tuleb toimivaks ja täielikumaks muuta valitud Riigikogu saadiku valijate ees aruandmise, vastutamise ja tagasikutsumise kord. Saadiku positsioon ja saadavad hüved peavad olema piisavalt ebakindlad , sundimaks teda tegudele
Alles siin võiksid asjale sisu andmiseks mängu tulla kodanikud ja ühendused, - nn. "kaasatus" - kes saadiku liistule tõmbaksid. Loomulikult on oht, et paremini organiseerunud ühendused ja üksikud aktivistid hakkavad oma survega saadikule moonutama ülejäänud valijate tahet ja kahjustama nende huvisid, - eriti silmas pidades rahva vähest poliitilist aktiivsust - siin oleks mõttekoht, kuidas asja korraldada nii, et hoida sellist survet mõistlikus proportsioonis.
Ehitada kaasatust üles siinpakutule, et igaüks saab "teha ettepanekuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, osaleda eelnõude avalikes konsultatsioonides" jne. tähendab seda, et ettepanekute kaalukust ja vajalikkust pole eelnevalt enamuse poolt kaalutud, - ja see asjaolu lubab ametnikul neid ettepanekuid kergelt kõrvale heita, viidates - võimalik, et õigustatult - vastassuunalistele üldistele huvidele. Vale on ka ettepanekute KOV-ile või valitsusele suunamine, sest nad pole tegelikkuses otseselt kodaniku või ühenduse ees vastutavad või viimaste poolt mõjutatavad - ja ei peagi olema - see kõik peab käima valitud saadikute kaudu.
Eeltoodu tulemusel saaksime korra, kus ka valimistevahelisel perioodil oleks kodaniku tahe arvestatud ja parim tulemus tagatud - niipalju, kui see demokraatias üldse võimalik.
Rahvahääletus e. referendum on täiesti ebavajalik ja kahjulik olemasolevate struktuuride autoriteedi ignoreerimine ja õõnestamine - kui referendum on ülimuslik, siis milleks meile saadikud ja parlament (parlamentaarne demokraatia)?

Missing Missing Liivad%c3%bc%c3%bcnid Missing Missing Missing Missing 2006_0327esimesed0021 Missing Missing 2003.01.20.passipilt Missing Missing Missing Missing Missing Missing Jaak_haud Heli_koit Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing
Missing Mina_2
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Kui ettepanek rakendada,

siis missugune oleks saadiku tagasikutsumise protseduur?

Toivo Kalmo
12. jaanuar

Rahvahääletus on vajalik

Kui poleks seda rahvahääletuse mahategemist, oleksin ehk poolt

Hannes Toomsalu
12. jaanuar