Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Rahvaalgatuse instituut

Palju on räägitud kui oluline on kodanike kaasatus ka valimistevahelisel ajal. Hea võimalus selleks oleks rahvaalgatuse kaudu - st teatud arvu (täpne arv arutelu koht) kodanike toetuse korral (kasvõi petitsioon.ee lehe kaudu), oleks võimalik esitada eelnõu ideesid, kavandeid Riigikogule ning viimane omakorda on kohustatud seda ka menetlema. Samuti võiks kaaluda rahvaalgatuse kaudu kõrgete riigiametnike tagasikutsumise võimalust. Usutavasti suurendaks rahvaalgatuse instituut kodanike usaldust riigivalitsemise suhtes ning oleks ka omamoodi hea nö viimane kontrollmehhanism poliitikutele ja kõrgetele ametnikele.

Hetkel rahvahääletuse instituut sõltub liialt erakondlikust tahtest, rahvaalgatus seevastu oleks kodanikele üks väheseid otseteid osaleda riigivalitsemisprotsessis valimistevahelisel ajal.

Nologo 418219_2782021467017_374458226_n_1_ Missing Missing Missing Missing Missing Missing Photo_6_ Missing Alari_synna_profiil_v%c3%a4ike_mv_yp Passipilt Missing Missing Missing 2a80e3e0-9a19-4cc0-bf6f-14e3ab8a717a Missing Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Missing Missing Missing Missing Missing Liivad%c3%bc%c3%bcnid Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Img_9504 Missing Poolas_2012 Missing Missing Missing Missing Missing Pilt028 Missing Missing Missing Missing Missing Kass_ja_mnp_x Missing Lauri_m6ek Rr_mini Jaak_haud Heli_koit Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Img_1828_-_copy
Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Img_1828_-_copy
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Riigiametnike motiveerimine

Rahvaalgatuse kaudu kõrgete riigiametnike tagasikutsumise võimalus omaks ilmselt selle subjektidele ka motiveerivat mõju - ilmselt mõeldaks rohkem oma otsustes Eesti Vabariigi ja rahva kui ühtse terviku peale erakondliku klikihuvi asemel.

Allan Merikãœla
07. jaanuar

vastus Kärt Kuksile

Kärt, sa tee endale selgeks rahvaalgatuse taust juriidilises mõttes, ei ole mõtet siin demagoogiaga tegeleda. Rahvaalgatus eksisteeris ka I vabariigi ajal, ära kaotas selle Konstantin Päts kes oma rahvast kartis.

Allan Merikãœla
07. jaanuar

vastus Väinole

Millistele ametitele selline tagasikutsumise võimalus laieneks, on arutelude koht - sellepärast ei pea ideed veel nurka viskama. Kindlasti peaks see võimalus hõlmama rahvasaadikuid ja valitsust.

Allan Merikãœla
07. jaanuar

veel vastuseks Väinole

Rahvaalgatuse mõte ongi just kodanikele võimaluse loomine valimistevahelisel ajal OTSE osaleda valitsemisprotsessis, sõltumata erakondlikust tahtest (nagu hetkel rahvahääletus).

Allan Merikãœla
07. jaanuar

Nõus probleemiga, siiski päris mitte lahendusega

Kui saaks lahendada probleemi, et valijal on võimalus nii RK kui KOV saadik tagasi kutsuda - muud polekski vaja. Nagu ärimaailmas - ega firma nõukogu üksikuid osakonnajuhatajaid maha ei võta. Aga survestab või kutsub tagasi juhatuse, kui see hakkama ei saa või kokkuleppeid ei täida

link: www.rahvakogu.ee/ideas/33-haaletamine-avalikuks

v ä i n o k ä r t n e r
07. jaanuar

vastus Väinole

Üks asi on saadikute tagasikutsumise võimalus - kuidas seda lahendada, kas rahvaalgatuse kaudu või mingi muu lahendusega ei määra asjaolu, et rahvaalgatuse mõte oleks läbi selle instituudi leida võimalusi kodanikele osaleda valitsemisprotsessis ka valimistevahelisel ajal. Väga oluline oleks läbi rahva algatuse eelnõude Riigikogu menetlusse saatimine ning viimase kohustatus seda ka menetleda. Saadikute tagasikutsumine oleks samas kontekstis - kui eiratakse rahvatahet, on rahval õigus saadikud tagasikutsuda/esindukogu laiali saata ning algatada erakorralised valimised.

Allan Merikãœla
07. jaanuar

veelkord vastus Väinole

Üks probleem on rahvasaadikute tagasikutsumise võimalus ning kuidas seda lahendada - kas rahvaalgatusega või muul viisil, ei määra asjaolu, et rahvaalgatuse mõte oleks siiski luua valimistevahelisel ajal kodanikele võimalus osaleda valitsemisprotsessis erakondade tahtest sõltumatult. Ja seda võimalust ei saa kuidagi alahinnata - sellel oleks ulatuslik mõju ilmselt ka erakondliku poliitika kvaliteedile, igas mõttes. Milliseid probleeme rahvaalgatusega lahendatavaks aga panna, see on juba arutelude koht. Kindlasti peaks see hõlmama eelnõude ideede/kavandite esitamist Riigikogule ning viimase kohustust neid ka menetleda. Selles kontekstis oleks tegelikult oluline ka saadikute tagasikutsumise võimalus rahvaalgatusega juhul kui ignoreeritakse rahva tahet - rahvas saadab oma algatusega esindukogu laiali ning kuulutatakse välja erakorralised valimised.

Allan Merikãœla
07. jaanuar

veelkord vastus Väinole

Üks probleem on rahvasaadikute tagasikutsumise võimalus ning kuidas seda lahendada - kas rahvaalgatusega või muul viisil, ei määra asjaolu, et rahvaalgatuse mõte oleks siiski luua valimistevahelisel ajal kodanikele võimalus osaleda valitsemisprotsessis erakondade tahtest sõltumatult. Ja seda võimalust ei saa kuidagi alahinnata - sellel oleks ulatuslik mõju ilmselt ka erakondliku poliitika kvaliteedile, igas mõttes. Milliseid probleeme rahvaalgatusega lahendatavaks aga panna, see on juba arutelude koht. Kindlasti peaks see hõlmama eelnõude ideede/kavandite esitamist Riigikogule ning viimase kohustust neid ka menetleda. Selles kontekstis oleks tegelikult oluline ka saadikute tagasikutsumise võimalus rahvaalgatusega juhul kui ignoreeritakse rahva tahet - rahvas saadab oma algatusega esindukogu laiali ning kuulutatakse välja erakorralised valimised.

Allan Merikãœla
07. jaanuar

Väinole

Üks probleem on rahvasaadikute tagasikutsumise võimalus ning kuidas seda lahendada - kas rahvaalgatusega või muul viisil, ei määra asjaolu, et rahvaalgatuse mõte oleks siiski luua valimistevahelisel ajal kodanikele võimalus osaleda valitsemisprotsessis erakondade tahtest sõltumatult. Ja seda võimalust ei saa kuidagi alahinnata - sellel oleks ulatuslik mõju ilmselt ka erakondliku poliitika kvaliteedile, igas mõttes. Milliseid probleeme rahvaalgatusega lahendatavaks aga panna, see on juba arutelude koht. Kindlasti peaks see hõlmama eelnõude ideede/kavandite esitamist Riigikogule ning viimase kohustust neid ka menetleda. Selles kontekstis oleks tegelikult oluline ka saadikute tagasikutsumise võimalus rahvaalgatusega juhul kui ignoreeritakse rahva tahet - rahvas saadab oma algatusega esindukogu laiali ning kuulutatakse välja erakorralised valimised.

Sirje m e r i k ü l a
07. jaanuar

vastus Väinole

Üks probleem on rahvasaadikute tagasikutsumise võimalus ning kuidas seda lahendada - kas rahvaalgatusega või muul viisil, ei määra asjaolu, et rahvaalgatuse mõte oleks siiski luua valimistevahelisel ajal kodanikele võimalus osaleda valitsemisprotsessis erakondade tahtest sõltumatult. Ja seda võimalust ei saa kuidagi alahinnata - sellel oleks ulatuslik mõju ilmselt ka erakondliku poliitika kvaliteedile, igas mõttes. Milliseid probleeme rahvaalgatusega lahendatavaks aga panna, see on juba arutelude koht. Kindlasti peaks see hõlmama eelnõude ideede/kavandite esitamist Riigikogule ning viimase kohustust neid ka menetleda. Selles kontekstis oleks tegelikult oluline ka saadikute tagasikutsumise võimalus rahvaalgatusega juhul kui ignoreeritakse rahva tahet - rahvas saadab oma algatusega esindukogu laiali ning kuulutatakse välja erakorralised valimised.

Allan Merikãœla
07. jaanuar

Rahvakogu ongi ju rahvaalgatuse instituut

või olen ma millestki valesti aru saanud

k ä r t Kuks
07. jaanuar

Praktilise poole pealt

Kas mingit praktilist kasu ikka oleks? Kui seaduse muutmisele on tuhandeid pooldajaid, siis ei ole ka praegu eriti keeruline leida RK liiget, kes selle muudatusettepaneku armulikult esitaks ja valijate ees hulganisti plusspunkte teeniks. Ametnikele referendumi korras kinga anda? Sellist asja ei poolda. Õigemini ei kujuta ette millised mängureeglid peaksid olema, et Petitsiooni kaudu näiteks KAPO direktor maha võtta Usun sellesse, et kunagi kauges tulevikus, kui valimistel hääletamine ei ole enam salajane – siis tekib valijal võimalus konkreetselt enda saadik tagasi kutsuda.

v ä i n o k ä r t n e r
07. jaanuar

Rahvaalgatus ei pruugi anda mingit tulemust

Ettepanekus on kasutatud vaheldumisi "rahvaalgatust" ja "rahvahääletust", need on kaks eri asja ja neid ei ole hea segamini ajada.

Rahvaalgatatud õigusakti eelnõu võidakse ametikoridorides (täiesti seaduslike) muudatuste ja kohenduste kaudu menetleda milliseks tahes. See ei anna rahvale mingit reaalset võimu juurde, pigem riigile hea hoova ütlemiseks: näete, võtsimegi teie seaduse vastu, ainult natuke tuli muuta, et tagada kooskõla põhiseaduse ja teiste seadustega.

Lahendus võiks pigem olla rahvaalgatus *koos* rahvahääletusega. S.t. et kui rahvaalgatuslik eelnõu või muudatus kogub teatava arvu (nt. 30 000) poolthäält (ID-kaardiga vms.), siis oleks Riigikogu kohustatud panema selle rahvaalgatuse rahvahääletusele, mille tulemus oleks riigile kohustuslik.

Andres Aule
07. jaanuar