Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Toomas
Puurmann
13.01.2013

KOV valimistel olgu õigus valida ja olla valitud vaid kohalikel inimestel

EV Põhiseadus sätestab:"Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kaheksateist aastat vanad"
Ülaltoodud lause mõte peaks ju olema üheselt selge: kohaliku elu üle otsustavad kohalikud inimesed. Ja kohalikud inimesed on need inimeed, kes elavad püsivalt selles kohas.
Kuid KOV valimisseadus sätestab:§ 5.(1) Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister), asub vastavas vallas või linnas.
Ehk siis valimisõigus on kõigil neil, kes (erinevatel põhjustel) fikseerisid oma elukoha mingi konkreetse KOV-i registris. Või keegi (näiteks mingi partei funktsionäär) tegi seda tema eest... Ehk KOV valimistel osalevad ja seega kohaliku elu küsimusi võivad vabalt otsustada need isikud, keda konkreetse kohaliku kandiga seob vaid märge rahvastikuregistris
Ettepanek: Sätestada KOV valimisseaduses
§ 5.(1) Hääletamisõigus on Eesti kodanikust ja Euroopa Liidu kodanikust vastava valla või linna maa-alal püsivalt elaval isikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle selle püsiva elukoha aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister).
Mis vahe? Vahe selles, et märge rahvastikuregistris oleks nüüd täiendav püsielanikuks olemise kriteerium, muutmata ära teisi kriteeriume ja vastavus PS-ga oleks parem.
Kokkuvõtvalt ja kujundlikult:
Sama asi kujundlikult.
Kuna Põhiseadus paneb paika nõude, et tuleb püstitada piirdeaed piiramaks mitteasjaomaste kodanike pääsu asjaomaste kogunemisele, ootaks seaduselt muidugi seda, et see näeks ette, kuhu, milline ja kuidas see aed püstitatakse. Seadus näitab praegusel kujul kahjuks ära ainult seda, kus on aiaauk….

Aa0105981_id_kaart Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Mina_2 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Facebook Missing Missing Missing Missing Missing Kass_ja_mnp_x Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vallamajas_10.09.2010_006 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Missing Missing
Imgp0026 Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Kaks aastat registris

Tõnu Noormägi ettepanek on mõistlik. Lisan veel omapoolse: Aktiivse valimisõiguse realiseerimiseks võiks olla valimispäeva seisuga olla olnud registris 3 aastat, passivse valimisõiguse puhul vähemalt 1 aasta.

Urmas A r u m ä e
16. jaanuar

Pealkirjas toodu poolt, kuid sisu õigsuses kahtlen

Ma ei leidnud küll veebist sama infot, mida siin on kirja pandud.

Minu leitud info (kas tõesti on uuendatud, ma ei avastanud märget uuenduste kohta):

https://www.riigiteataja.ee/akt/28492
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus
Vastu võetud 19.05.1993
Teksti liik: algtekst

§ 14. Hääleõiguslike isikute riiklikud registrid
(1) Hääleõiguslik isik kantakse kas Eesti hääleõiguslike kodanike riiklikku registrisse või välisriikide hääleõiguslike kodanike ja hääleõiguslike kodakondsuseta isikute riiklikku registrisse. Registreid peetakse eraldi iga viimastel korralistel valimistel moodustatud valimisjaoskonna kohta.
(4) Eesti hääleõiguslike kodanike register vaadatakse läbi ja selles tehakse vajalikud muudatused ja parandused valimiste aasta 1. jaanuari seisuga veebruarikuu jooksul.

Kai Kaarna
20. jaanuar

Toomas

Kontrollisin üle, kehtiva KOV valimisseaduse järgi on ülal toodud § 5.(1) täpne
ehk praegune seadus tõepoolest annab valimisõiguse kõigile teatud ajaks registrisse kantud elanikele. Kuigi põhiseadus nõuab KOV valijalt koha peal püsivalt elamist...

Toomas Puurmann
20. jaanuar

Toetan

Lisaksin siia ühe omapoolse arvamuse, et tegelikkuses võiks inimene olla vastavas KOV-i registris vähemalt kaks aastat enne valimisi. Sellise tingimusega oleks veidi keerulisem hakata valijaid enne valimisi ümber kantima.

Tõnu Noormägi
16. jaanuar