Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

120826_img_1774 Tiit
Paananen
13.01.2013

Toome noored maale tagasi andes neile maksusoodustusi

Maailmas on tohutult kogemust kuidas hõredalt asustatud piirkondi arendada. Eestis valitseb olukord kus maal elamine tähendab paljude jaoks madalamat elukvaliteeti ja vähenenud ligipääsu teenustele. Tegemist on negatiivse spiraaliga ja riik peab astuma vahele.
Linnadest väljaspool elamine peab anda olulise eelise. Ühtlasi tekib ka vajalik hulk inimesi, et neile teenuseid pakkuda. Eelkõige transport ja alg- ja põhiharidus. Tulemuseks on
1. tegelikult rohkem maksutulu pikemas perspektiivis
2. Vähem sotsiaalseid probleeme, sest inimestel on kõrgema hõivatus
3. Tugevamad kogukonnad, mis moodustavad kohaliku tugistruktuuri vähendades koormust riigile
4. kõrgem kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus kohalikul tasandil arendab kohaliku elu kvaliteeti
jne...

tõenäoliselt oleks seda võimalik teha ka enne haldusreformi läbiviimist

arusaamatuks jääb miks linnade liit ja omavalitsute liidud ei nõua soodustusi täna

Nologo Nimeta Missing Missing Marektamm-5 Koopia_%c3%bcksusest_sam_0804 Aivar Missing Missing Missing Fotode_jaoks_057 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Imgp0026 Missing Missing Missing Missing Pilt
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Iga maal elav kodanik

(mitte ainult noor) on oluline. Loomulikult peab ta ise maal elamisega rahul olema.

Rohke maal elamise eesmärkideks võiksid olla riiklik julgeolek ning jätkusuutlikus. Eestlased on senini säilinud tänu hajaasustusele ning sellele, et iga pere on omanud piisavalt varusid (toit, seemned, loomad, teadmised).

Arvo Lehemets
31. jaanuar

Taiendavad kulud

Maal elamine on ka tegelikult kallim, kui linnas.
1. Suuremad kulud transpordile
2. Suuremad (kutte)energiakulud
3. suuremad kulud taristule (torud, traadid, liinid)
4. Taíendav kulu teedehooldusele
5. Suuremad kulud hajusteenindusele. jne
Neid ei pea kull kinni maksma maal elav inimene ise, kuid need kulud on objektiivne paratamatus ja keegi peab need tasuma. Seega lisaks maksusoodustusele tuleks leida allikas nende kulude katteks, aga ettepanekus ei sisaldu selgitust, mida kokkuv6ttes sellise hajutatusega saavutada puutakse ja mis v6iks olla kriteeriumiks sellise poliitika edukuse nítamiskeks.
Minu vastuvaide ei puuduta inimesi, kes ise soovivad taiendavaid kulusid katta ja tahavd hajutatult elada. Aga kas me peaks seda soodustama?

Neeme Danziger
15. jaanuar