Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Nagunagu Tõnu
Jürjen
13.01.2013

Kaasajate hoiakute muutumise toetamine läbi süsteemse tegevuse.

Kaasamine on protsess, mis nõuab mõlemalt osapoolelt (kaasaja ja kaasatav) aktiivsust. Käeolev ettepanek on suunatud eelkõige kaasajatele. Protsesse juhivad ning otsustusi teevad inimesed, mitte seadused, juhised ja koodeksid, mis vaid toetavat-suunavat funktsiooni omavad. Inimeste käitumine muutub, kui nad peavad käitumise muutust tähtsaks ja usuvad, et nad saavad sellega tõhusalt hakkama.

Seetõttu võiks avaliku teenistuja ja rahvaesindaja toetamiseks arendada välja tegevusi, mis reaalset käitumise muutust toetaksid (muuhulgas läbi hoiakute muutmise). Olen veendunud, et reaalset kodanike kaasamist praegusel hetkel ei takista ainult seadusandlike võimaluste puudumine, vaid otsustajate teatud uskumused, mis pigem praeguse praktika juures hoiavad.

Võibolla aitaks mõne reaalse koolitus- või arendusprogrammi loomine, millest otsustajad võiksid soovi korral osa võtta. Näiteks võiksid kord aastas erinevate ministeeriumide või Riigikogu komisjonide inimesed kokku tulla seminarile, kus jagavad parimaid kaasamise praktikaid ning näitavad seeläbi teistelegi, kuidas seda tõhusalt teha. Kindlasti võib kaasamine olla ka päris raske, kui puuduvad selleks oskused-teadmised. Ka see on läbi reaalselt inimestega tehtava töö parandatav.

Oluline on mõista, et kaasamine ei ole tühi loosung või mõiste iseeneses, vaid selle taga peitub reaalne tegevus. Ja igal tegevusel on alati lisaks hüvedele ka kulud-kahjud (protsesside venimine, emotsionaalsed arvamused, millega tuleb tegeleda, oma argumentide taasesitamine erineval moel, et see erinevate inimesteni jõuaks). Neid saab õppida minimeerima. Kaasajate tajutud takistusi, mis neid vana käitumisviisi juures hoiab, saab uurida, et neist edasi liikuda.

Missing Marektamm-5 Koopia_%c3%bcksusest_sam_0804 Missing Missing Missing Jaak_haud Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile