Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Riho
Raassild
13.01.2013

Vähendada riigikogu valimistel kautsjoni ja muuta tagastamise põhimõtteid

Praegune valimiste kautsjoni süsteem toimib valimismaksuna väikeparteidele, uutele erakondadele ja üksikkandidaatidele. Väikeparteidelt, kelle häältesaak ei ületa 5% künnist, võetakse valimistel täisnimekirjaga osalemisel (kuni 125 nime) kautsjoni 80 000 Eurot, mis ületab kordades riigi poolt valimiste vahelisel perioodil makstava toetuse erakonna toimimiseks. Samal ajal suurtel erakondadel, kellel 5% künnist karta ei tule, on valimistel kautsioniga seotud kulud olematud ja nad saavad kasutada riskivabalt ka kandidaate, kelle tegelik häältesaak jääb väikseks.

Kaotsjoni enda suurus - kaks miinimumpalka - on summa, millega eos välistatakse väikese sissetulekutega kodanike võimalus osaleda valimistel.

Praeguses riigikogu valimise seaduses on kehtestatud:
§30(5) Erakond või üksikkandidaat kannab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Vabariigi Valimiskomisjoni arvele kautsjonina summa, mille suurus on valimiste väljakuulutamise aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga kaks alammäära iga registreerimiseks esitatud isiku kohta.

§77 Üksikkandidaadile või erakonnale makstakse kautsjon tagasi, kui kandidaat osutub valituks või saab valimisringkonnas hääli vähemalt poole lihtkvoodi ulatuses või kui erakonna kandidaadid kogusid üleriigiliselt kokku vähemalt 5 protsenti häältest. Tagastamata kautsjoni kannab Vabariigi Valimiskomisjon riigituludesse.

Tingimuste võrdsustamiseks on ettepanekud:

1) vähendada katsioni suurus poole alampalgani
2) Maksta tagasi kautsjon, kui kandidaat kogub üle 5% lihtkvoodist (võrdne praeguses seaduses kirjeldatud määraga üle mille lähevad kompensatsioonimandaadid jaotamisele - ehk alla mida on väga ebatõonäoline saada riigikokku valituks). Jätta ka riigikokku pääsenud erakondadele tagastamata kautsjon kandidaatide eest, kes ei kogunud 5% lihtkvoodist.

Samal teemal: https://www.osale.ee/ideed/idea/view/2828. Vastuste all ka justiitsministeeriumi suhtumine ja seisukoht kirjas.
http://www.postimees.ee/237283/oiguskantsler-uksikkandidaadi-kautsjon-pole-uleliia-korge/ - ka õiguskantsler ei näe probleemi.
EKD ja ERL poolne seisukohavõtt ja pöördumine samas küsimuses: http://www.syndikaat.ee/news.php?uID=3984&lang=est
Veidi teise nurga alt esitatud ettepanek samal teemal (kuigi sisult üsna vastandlik): http://www.rahvakogu.ee/ideas/244-parlamenti-mitte-paasenud-erakond-saab-kautsjoni-tagasi
Kautsjoni vähendamist on erinevates vormides toetanud ka Keskerakond ja SDE.

Urmokybar_net Aa0183157 Missing Missing Missing Missing Marektamm-5 Missing Missing Missing Missing Avo Missing Missing Missing Missing Missing Mina_2 Missing Missing Missing Missing Missing Facebook Missing Missing Missing Koala Jaak_haud Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Katrin_pere
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Mis on kautsioni eesmärk?

Arvan,et see annab mingi garantii,et mõni kandidaat ei lähe riigi raha eest lihtsalt pulli tegema.Kui läheb,siis maksab kautsioniga selle ise kinni.Kui kandidaat on saanud valimistel vähemalt 5% lihtkvoodist,siis on tal väärtuslikke ideid.Sellepärast arvan,et kõigile üle 5% lihtkvoodist saanutele tuleb kautsion tagasi maksta sõltumata sellest,kas nad said mandaadi või mitte.Pool alampalka ei kata võimalikkke kulusid.Arvan,et kautsion peab olema terve ühe kuu alampalk.

Toivo Kalmo
15. jaanuar