Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Yyyyy Aare
Sisask
14.01.2013

Eesti-Vene piirileppe sõlmimine Tartu rahulepinguta on riigireetmine!

Eestil on ajalooline šanss taastada oma õigusjärgne territoorium, saada tagasi peipsitagused alad ja petserimaa. Nimelt on nii Venemaal kui euroliidul hädasti vaja piirilepet, et ajada oma multikultieesmärke. Sellises olukorras saame isegi oma väiksusest hoolimata esitada ultimaatumi, et kui Venemaa ei tunnista Tartu rahulepet, ehk Eesti riigi sünnidokumenti, siis me piirilepet ei sõlmi. Ning kui piirilepet ei ole, ei saa ka euroliit Venemaaga viisavabadust sõlmida. Lisaks, kui viide Tartu rahule piirileppest kaob, oleme me automaatselt vene tsaariimpeeriumi oblastina Vene õigusjärgne territoorium. Just Lenin Venemaa tsaaririigi õigusjärglasena Tartu rahulepingu alusel oli Eesti vabariigi esimene de-jure ja de-facto tunnustaja ning venemaaküljest lahti laskja, umbes nagu Boriss Jeltsin oli oluline tegelinski taasiseseisvumisel, (-: seega Borissi kõrvale ka Lenini büst, kui juba naaberriigi kuulsustele büstitamiseks läheb!! :-). Seepärast ei tahagi Venemaa Tartu rahulepingut isegi seljuhul piirileppe osana tunnistada, kui me loobume vabatahtlikult osadest oma territooriumitest. Piirilepe ilma Eesti sünnidokumendita liidab meid Venemaaga juriidiliselt ( või annab tulevikus umbmäärase juriidilise õiguse/õigustuse "põlised vene alad" tagasi võtta ) ja läbi Euroopa liidu ja Venemaa viisavabaduse ka füüsiliselt, kuna juba on Eestimaa territoorium müüki pandud, nii, et investor saaks tulla osta Eestimaa kokku ilma, et elamislubadega oleks vaja äritsedagi! Üks kindral oli siit lahkudes öelnud, et enam ei tule me tankidega teid vallutama, me OSTAME teie maa ära. Selle valguses on eriti oluline fakt, et jänkid ei müü meile isegi stingereid, mida nad Süüria terroristidele, al-Nursa-alqaedale jagavad, ning minevikus on meie käpikpoliitikud ( ei leia teist sõna nii rumalaid, lausa rahvavaenulike otsuseid teinutele ) keeldunud tasuta või poolmuidu jagatavatest tankidest ( võibolla teevad nüüd demonstratiivse lükke ostes paar head ja ülikallist Saksa Pantrit, mida kõrbeliivas kärutada ).

Missing Missing Missing Missing Missing Top20 Missing Yyyyy Missing Missing Missing Missing Facebook Missing Missing Missing Missing Mina Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing
Missing Missing Vello Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Hanni Krossile

Liivimaa piiride taastamisest pole keegi huvitatud, aga Eesti riigi säilimisest on huvitatud eesti demokraatlik rahvaenamus, missiis, et leidub teatud klikk, kes tahaks rahvused ära kaotada ja lahustuda euroopa, ning hiljem kui Venemaa euroopa liiduga liitub siis euraasia-liidus. Taru rahu ON EESTI RIIGI SÜNNIDOKUMENT. Kui seda tartu rahu ühe sõlmijapoole ( NL-i ) järglane Vene föderatsioon ei tunnista ja Eesti sellega lepib, ütleb Eesti VABATAHTLIKULT oma riigiõigusest lahti!

Muide eesti rahvas andis õiguse riikide liitu astumiseks, kuid kui euroopa liit muutub föderatsiooniks, siis sinna astumiseks pole me rahvahääletust korraldanud, seega muutub Eesti euroopas olemine samasuguseks okupatsiooniks, nagu oli peale teist ilmasõda NL-i kuulumine, mille kohta mõned siiani väidavad, et see oli vabatahtlik!!! Kuid Tartu rahuga ei tohi mängida, siis anname kõik vabatahtlikult ära! Oma isamaa, oma rahvuse ja oma kultuuri...

Aare Sisask
17. jaanuar

Eesti põhiseaduse preambul:

Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade!!!!!!!!

Aare Sisask
17. jaanuar

http://uudised.err.ee/index.php?06271042

Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vaheline vastastikuse abistamise pakt

Moskvas, 29.09.1939

Nõukogude Liidu Ülemnõukogu ühelt poolt ja Eesti Vabariigi President teiselt poolt, soovides arendada sõbralikke suhteid, mis on jalule seatud 2. veebruaril 1920. aastal sõlmitud rahulepinguga ja mis on rajatud sõltumatu riikluse olemasolule ja teise osalise sisemistesse asjusse mittesegamisele;
tunnustades, et 2. veebruari 1920. aasta rahuleping ja 4. mai 1932. aasta mittekallaletungi- ja konfliktide rahuliku lahendamise pakt on endiselt nende vastastikuste suhete ja kohustuste kindlaks aluseks;
olles veendunud, et kummagi lepinguosalise huvides on vastastikuse julgeoleku kindlustamise täpsete tingimuste määritlemine;
....

Artikkel 5.
Käesoleva pakti elluviimine ei tohi mingil viisil riivata lepinguosalise suveräänseid õigusi, eriti nende majanduslikku süsteemi ja riiklikku struktuuri.

Aare Sisask
25. jaanuar

Väike vigadeparandus

Miskipärast ei saa enam vigu parandada ( eile sain veel ). De jure nüüd Lenin Tartu rahu ristisa ei olnud, kuid de facto ilma tema nõusolekuta poleks see saanud sündida. Ning mõned suurte ja väikeste algustähtede vead on kah. Aga sisu peaks kõigile tahtjatele ikkagi arusaadav olema. Ehk need kes vastuhääle panevad, on "Eurussia" ehk "Euraasia liidu" pooldajad, sest Tartu rahuta pole Eesti riiki sündinudki, ehk ametlikult...

Aare Sisask
15. jaanuar

Maailmasõda on läbi

Teine alternatiiv oleks Liivimaa piirid taastada ning viidata nendele lepingutele. I ja II maailmasõda on läbi ning lähtuda tuleb 21. sajandi geopoliitilisest situatsioonist.

Hanno Kross
16. jaanuar