Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Katrin
Dengo
14.01.2013

Riigikogu valimisel üleriigiline kandidaatide nimekiri kõigile valimisjaosk-le.

President valida üldrahvaliku valimise teel. See väldiks olukorra, mis toimus praeguse presidendi valimisel, kelle sõnad ja teod tihti ei kattu.
Lõpetada e-valimissüsteem selle ebausaldusväärsuse tõttu, kuna võimaldab manipuleerida valimistulemustega.
Riigikogu valimistel kehtestada üleriigiline kandidaatide nimekiri kõikidele valimisjaoskondadele. Luua võrdsed võimalused parlamenti pääsemiseks nii erakondadesse kuulujatele kui üksikkandidaatidele. Parlamenti saaksid need, kes on saanud kõige rohkem hääli. Valituks osutunud, ent kohast loobunud kandidaadi hääled tuleks kustutada, mitte koduparteile edasi anda. Välistada võimalus, kus tunduvalt rohkem hääli saanud kandidaat ei osutu valituks, kuna ta ei asu erakonna reitingutabelis piisavalt kõrgel kohal ning talle antud hääled kantakse üle kellelegi teisele.
Kehtestada valimiskord, et ei oleks võimalik olla parlamendis üle kahe perioodi.
Lõpetada riigikassast erakondadele raha eraldamine. Käesoleval a-l eraldatud 5,5 milj eurot kuluks pensionide tõstmisele, lasterikaste perede abistamisele, üksikvanemate toetamisele. Erakonnad peaksid elatuma liikmemaksudest ja annetustest. Annetused peaksid olema avalikud, et vältida „musta raha“ maksmist isikutelt või ettevõtetelt.
Lõpetada parlamendiliikmete töö tasustamise kord, kus nad ise otsustavad oma töötasu üle. Selleks oleks 2 võimalust:
1) parlamendi liikmete töötasu tuleks siduda alampalgaga;
2) parlamendi liikmete töötasu määrab erapooletu komisjon, kellel oleks õigus ka kontrollida kehtestatud korra täitmist.
Lõpetada kuluhüvitise maksmine ja lisatasude maksmine hariduse, keeleoskuse, ööistungite eest.
Lõpetada lisaraha maksmine riigiettevõtete nõukogus osalemise eest. Vähendada parlamendiliikmete arvu. Eesti Vabariigi taasiseseisvuse algaastatel tuli välja töötada hulk seadusandlikke akte, siis oli 101 liiget õigustatud, praegu võiks olla parlamendi liikmeid 51.
Soovitan parlamendi liikmetel tutvuda Läti Seimi liikme töötasuga, mis on üle 50% väiksem meie parlamendi liikme töötasust. Ka on Läti Seimi liikmete arv 1 võrra väiksem, kusjuures Läti elanike arv on peaaegu 1 miljoni elaniku võrra suurem.
Vähendada presidendi kantselei ning presidendi perekonna eluaseme kulusid.
Lõpetada eripensionide väljamaksmine kõikides valdkondades.
Välja töötada süsteem, et valijatel oleks võimalik tagasi kutsuda valituid, kes on tahtlikult petnud valijate usaldust. ere näide on eelmistel valimistel IRL antud lubadus hoida kodukulud kontrolli all. IRL valetas, et saada rohkem hääli parlamenti pääsemiseks. Selle lubaduse ohvriks läksid paljud valijad. Valetamine jätkus 2013.a. eelarve vastuvõtmisel, kus IRL liikmed hääletasid Keskerakonna elektriaktsiisi vähendamise ettepaneku vastu. Arvestades elatustaseme vahet on Eestis elektri hind (arvestades elektrienergia ja võrguteenuse tasu ja elektriaktsiisi) kõrgem kui Soomes. Elektrihinna tõus käesoleval aastal jätkub, välja on kuulutatud võrguteenuse hinna tõus 18%.

Lugupidamisega,

Taivo Prost

Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Olev_06.11.08-1 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Skype_olev Jaak_haud Missing Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing
Missing Missing Missing Missing Missing Missing Maikel_msn_49 Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile