Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Img_0363 Marie
Pere
14.01.2013

Muutusi humanitaarainete õppekavasse: rohket rõhku arutelule ja analüüsile

Kaido Ole pakkus Presidendi kärajapäeval välja mõtte, et ühiskonnas toimuva üle arutlemine võiks alata algkoolis. Eeskujuks saaksime nt võtta enda põhjanaabrid, kus säärane õppemeetod humanitaarainetes juba eelkoolist alates on tavapraktika. Väga head eeskuju näitab ka Eesti oma VHK, kuid nende õppemeetodid on nad välja töötanud omal initsiatiivil, ilma seaduste abita.

Kooli ülesanne peaks olema arendada lapse teadmisi ja väärtusi. Eesti koolide tugevus reaalainetes võrreldes muude OECD riikidega on märkimisväärne ja see miski, mille üle saame uhked olla. Tähtis on, et süstemaatiliselt tegeleksime ka Eesti koolisüsteemi valukohtadega humanitaarainete õpetamisel, tõstmaks huvi ühiskonnas toimuva vastu ja arendamaks oskusi enda mõtteid väljendada. Meil on tarvis haritud, tarku, aga ka enesekindlaid ja ennast väljendada oskavaid noori, kel on huvi ja oskust osaleda meie ühiskonna elu kujundamisel ning Eesti suuremaks tegemisel.

Õpetaja saab klassiruumis anda lapsele värskeid mõtteid ja arendada kommet enda ümber toimuvat märkama, selle vastu huvi tundma ja analüüsima.

Humanitaaraineid õpetades tuleks eeskätt õpetada ajaloolisi sündmusi, fakte ja ühiskondade arenguid omavahel seostama ja analüüsima. Ka maailmareligioonide ja nende tähtsuse kohta on teadmisi ja mõistmist tarvis, et osataks ja juletaks paremini laiemas kontekstis erinevatest ühiskonnasündmustest kaasa mõelda. Täna on aga õpilased ülekoormatud mahukate faktide pähe õppimise kohustusest. Kontrolltöödel ja eksamitel sõltuvad tulemused tavaliselt spikerdamise oskusest.

Seesuguse õppekava sisseviimine elavdaks ühiskonna huvi poliitika vastu. Ühtlasi hakataks intelligentsemalt kriitiseerima meie ühiskonna süsteeme või poliitikute käike.

Kuni keskkooli lõpuni võiks humanitaaralade kontrolltööde hindamine näiteks välja näha nagu Rootsis – esimene osa koosneks fakti- ja baasteadmiste kontrollist mille edukalt sooritamine annab hinde “3”. Kõrgemate hinnete saamise küsimused on pikemad ja eeldavad nt 3-4 lk jagu arutelu, erinevate asjakohaste külgede esitlemist, oma arvamuse avaldamist ja selle põhjedamist.

Selleks tuleb eelnevalt ka õpetada meetodeid kuidas argumenteerida intelligentselt eetika ja moraali üle, mis viiks meid eemale lahmivast arvustamisest.

See nõuab ka kõrgemat kompetentsi õpetaja poolt, kes peab suutma süveneda õpilase argumentidesse, mitte ainult “plusse ja miinuseid” faktiteadmiste kontrollil kokku lugema. HM saaks ka pakkuda “best practice” töövahendit, et praegu aega nõudev tundide ettevalmistus asenduks õpilaste argumentatsioonidesse süvenemisega ja individuaalse tagasiside andmisega.

Arutelud eetika, ka ärieetika üle, teadmisi, kuidas poliitikas esinevat populismi ja demagoogiat läbi näha, et valikuid ühiskonna kujundamisel oleksid teadlikumaid. Selle tööga tuleb alustada varakult, et see juurduks laialdaselt, mitte ainult nende seas, kes juhtuvad alles ülikoolis mõnda humanitaarainet õppima.

Urmokybar_net Missing Missing Missing Missing Urmas_arum%c3%a4e7 Missing Missing Missing Missing Andrus_indrek_aija_p%c3%a4rnu_rand_1 Img_9504 Missing Missing Missing Pilt028 0013aba9-acea-440a-95cc-2e6518eaee4e_12 Img_0363 Missing Foto_padova_padova_europeade_2012_05_35 Missing Missing Kass_ja_mnp_x Jaak_haud Heli_koit Missing Missing Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Õppekavade mahtu ei tohi lõputult suurendada.

Kui tahta midagi juurde panna,siis peab teisest otsast midagi ära võtma.Arvan,et meeletu hulga faktipuru pähetuupimine ei ole mõistlik.Seoste mõistmine ja arulemisoskus on palju tähtsam ja seda kõigis õppeainetes

Toivo Kalmo
17. jaanuar

Mitte ainult humanitaarainetes

Ka reaalainetes ei piisa faktide teadmisest. Koolis peaks selgeks saama ka see mida nende õpitud faktidega elus peale saab hakata.

Mark Muru
14. jaanuar